Tiyatro - XML


IDTerimAçıklama
601kaldıraç dekoruTiyatro sahnesinde dekor değiştirmeye yarayan eski bir yöntem. Daha çok eski ingiliz sahnelerinde görülür. Sahne dibinde iki yanda duran birer makaradan birinden ötekine sarılmakla değiştirilebilen resimli dekor bezi.
602kalgı(T.K.O.) Anadolu'da dans etmek anlamına gelir.
603kammerspielebk. Salon tiyatrosu.
604kanatBüyük bir dekor parçasına menteşe ile bağlanmış daha küçük bir dekor parçası.
605kanbur(Ort. O.) Karagöz ile Orta oyunu tiplerinden biri.
606kapalı dekorBoyutlu, bir kutu gibi üç yandan kapalı ve tabanlı dekor.
607kapalı gişeBütün biletlerin satılmış olduğunu bildiren terim.
608kapalı tiyatroDört duvarı olan, üstü örtülü tiyatro yapısı.
609karacör oyunu(T.K.O.) Anadolu'da ilkel kukla oyunu.
610karakter oyuncusuDavranışları, sesi, yürüyüşü, giyimi ve makyajı ile özellikle kendinden daha yaşlı, ya da yabancı bir kişiyi canlandıran oyuncu (bk. ıra oyuncusu.)
611karon merdiveni(Yun. Charon - Yeraltı dünyasında ölüm ırmağının salcısı.) Antik Yunan tiyatrosunda oyuncuların birdenbire sahnenin altından üstüne çıkmalarına yarayan ip merdiven. Böylece, tanrıların ve ruhların yeryüzüne çıkma görüntüleri sağlanırdı.
612karşıt kişibk. antagonist.
613karşıtlık kurmak1. Karşıt düşünceleri savunan kişileri karşı karşıya getirip bir çatışma sağlamak. 2. Kahramanı daha iyi belirtebilmek için tam karşıtından yararlanmak. Örn. Schiller'in "Haydutlar" ında Karl ile Franz Moor.
614kartela(Körm. O.) Tulûat tiyatrosunun kapısına asılan tabela.
615kâsebaz(Körm. O.) Kâseleri parmaklarının ve değneklerin ucunda çevirerek dans eden oyuncu.
616kasperleAlmanya ve Avusturya'da baş kuklanın adı. 1890 yıllarında, Viyanalı komik Larosche'un yarattığı bu tip, bir bakıma Hans Wurst'dan gelmedir. Saf, neşeli ve başına gelen serüvenlerden hep iyilikle sıyrılmasını bilen halk çocuğu görünüşü ile Kasperla, daha sonra çocuklar için kukla oyunlarının sevilen bir kahramanı durumuna gelmiştir.
617kasperle tiyatrosuAlmanya ve Avusturya'da baş kuklası Kasperle adını taşıyan kukla tiyatrosuna verilen ad.
618katabasis(Yun.):Düşüş. Dönümden (bk. peripeti) sonraki olayların gerilim yönünden gevşeyişinde, bir iniş durumu almasına Aristoteles'in Poetika kitabında verdiği ad.
619katarsis[Yun. Katharsis - iç arınma] Seyircilerin olmayacak tutkularından arınmaları. Bu da ancak duyulan korku ve acıma duygusunun uyandırılması ile olabilir. Aristoteles'in "Poetica" adlı eserinde kullandığı bir terimdir. Dehşet ve acıma duygulannın seyirciyi içsel bir arınmaya götürdüğünü önerir.
620katlanır tahta perdeDekor düzeninde katlanılan paravana.
621katlanır tavanSahnede kullanılan katlanabilir tavan düzeni.
622kavuk devirmek(Ort. O.) Kavuklu'nun kavuğunu yere düşürmeden bir baş hareketiyle devirmesi.
623kavuklu(Ort. O.) Orta oyunun Pişekâr ile söz düellosuna giren, Orta oyununun en önemli tipi. Kavuklu, dilimli ve sarıklı bir kavuk, kırmızı çuhadan kaftan giyer. Eski adı Nekre'dir. Kavuklu'nun peşinde bir cüce ya da kambur bulunurdu (bk. nekre.)
624kavuklu arkası(Kar. Ort. O.) Kavukluyu izleyen kişi.
625kayar sahneİleri, geri ya da sağa ve sola, ray üstünde kaydırılabilen sahne.
626kayarto(Ort. O.) Zenci cariye, halayık.
627kaydırma rayıKayar sahnenin, üzerinde hareket ettirildiği dişli ray.
628kayserili(Kar. Ort. O.) Yerli ağızla konuşan, ama İstanbul törelerini benimsemiş pastırmacı tipi.
629keçel pehlivanİran kukla oyununun baş oyuncusu. Kel Pehlivan da denir. Özel bir giysisi yoktur. Başının dazlaklığı tek özelliğidir. Sofu gibi görünür. Bilgiçtir, üstelik bütün İranlılar gibi, az çok şair yanı vardır. Karagöz ile akrabalığı olduğu söylenir.
630keçelek baz(isl. Tiy.):İran'da ilkel bir güldürü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir