Tiyatro - XML


IDTerimAçıklama
751meddah(Körm. O.):Gülünç öyküler anlatan ve taklitler yaparak bir olayı canlandıran sanatçı. Omuzunda bir mendil, elinde bir sopa vardır, (bk. taklitçi.)
752mekaneKlasik Yunan tiyatrosunda vince benzeyen bir makinedir. Tanrı ve kahramanları havada göstermeye yarar. (bk. geranos.)
753mektep tekerlemesi(Kar.):Hacivat'ın, Karagöz'ü imtihan ereğiyle cebir, matematik, coğrafya, hukuk, tarih gibi derslerden söz etmesi, Karagöz bunlardan bir şey anlamaz, yüksek bilgi ile alay eder.
754melodi1. Müzikte, ince ve kalın seslerle yaratılan hareket. 2. Konuşmada ince ve kalın ses hareketlerinde sesli harflere bir nitelik vermek.
755melodram1. Eski anlamıyla, kimi yerlerinde müzik çalınan, ama sözleri ezgili olmayan sahne yapıtı. 2. Bugünkü anlamıyla, pek acıklı rastlantılar üzerine kurulmuş, kolay etki olanaklarına baş vuran aşırı duygulu acıklı oyun.
756melpomeneEzgi söyleyen anlamına gelir. Tragedya türünün Muza'sı.
757men(Jap.):"No" tiyatrosunda baş rolü oynayan oyuncunun taktığı maske.
758merakOyunun seyircide uyandırdığı soru duygusu gerilimi sağlar.
759meslekten oyuncuOyunculuk eğitiminden geçmiş, oyunculuğu meslek edinmiş, para karşılığında oynayan kadın ve erkek oyuncu. Acemi olmayan oyuncu.
760mestan ağa(Kar.):Karagöz oyununda ezik bir göçmen ağzıyla tane tane konuşan Rumeli tipi. Çoğu kez pehlivan, kimi kez de arabacı olur. Durmadan köyünden bıktığını söyler. Pehlivanlıktan dem vurur. Ama koftur. Kendinden zayıfına bile yenilir. Korkak değilse de yılgındır.
761meşale(Kar.):Karagöz perdesinin ardında yakılan ışık (bk. şem'a).
762meşale çanağı(Kar.):Eski Karagözcülerin meşaleyi yaktıkları çanak ya da altlık.
763meydancı(T.K.O.):Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen ad.
764mezzetino(İt.):Giysisi kırmızı olan, Commedia dell'arte türünün uşak tiplerinden biri.
765mezzo sopranoOrta incelikte tiz kadın sesi.
766milyö oyunuKişilerin alınyazısını, çevrelerinin etkisi ile açıklayan oyun biçimi. (Çevre oyunu). Örn. G. Hauptmann'ın "Vor Sonnenaufgang" - (Güneş doğmadan önce).
767mimSözcük anlamıyla "oynamak" ve "oyuncu". Gülünçlükler yapan sözsüz oyunu. 1. Sözsüz oyun metni, 2. Latin tiyatrosunda çeşitli hüner gösteren ve gülünçlükler yapan tulûatçı.
768mim pürEtienne Decroux'dan (1899'da doğdu) gelen bir kavramdır Paris okulunda sistemli olarak vücut deyimini, şimdiye dek alışılagelen "pantomim" e karşıt olarak geliştirdiği mimik vücut deyiminin yeni bir biçimidir. Teknik ana kavramları: "inclinaison" (eğilme), "rotation" (dönme), "translation" (kayma) ile ritim ve tempo ile kişiliğinden gelen "dyna-misme" (deyiş gücü). - Decroux'nun en ünlü öğrencileri: Jean Louis Barrault ile Marcel Morceau'dur.
769mimesis(Yun.) Sözlük anlamıyla öykünme (taklit). Platon (Eflatun) ile Aristoteles'in kullandıkları bir terimdir. Eflatun "Devlet" adlı yapıtında bu sözcüğü daha çok genel anlamda, yani "öykünme" anlamında kullanılır.
770mimikYunanca "mimos sözcüğünden gelir. Düşünceleri, duyguları yüz ve gövde anlatımı ile vermek sanatı.
771mimodramSözsüz gösteri. Yüksek sanatçılığı gösteren sözsüz oyun.
772minstrel1. Müzik çalan ya da şarkı söyleyen oyuncu. 2. Orta Çağ ve Aydınlanma Çağının müzikli oyunu.
773mirakl oyunuİsa'nın yaşamını konu olarak alan "mister" lerden ayrı olarak Meryem'in, ermişlerin yaşamını anlatan Ortaçağda gelişmiş dinsel oyunlar (bk. tansık oyunu.)
774mister oyunuXIV. yüzyıldan sonra, İsa'nın yaşamından sahneleri konu olarak alan Ortaçağda gelişmiş dinsel oyunlar.
775mitosTarih öncesi tanrıların yaşamlarını ve kahramanların serüvenlerini anlatan ve bir toplumun inançlarını, duygularını, eğilimlerini dolayısıyla yansıtan efsane.
776mizansenSahneye koyucunun belli bir oyun için oyuncuları düzene alması ve onları oyuna uygun bir uyum içine sokması için yaptığı hazırlık, çalışma. (Oyun düzeni, Sahneye koyma).
777moloz(Körm. O.):Türk Tulûat Tiyatrolarında figürana verilen ad.
778monologYun. Monologos - monos (tek)-logos - (söz)-tek başına konuşma, 1. Dinleyicilere bir kişinin anlattığı -genellikle- güldüren olay. 2. Tiyatro oyununda kendi kendine konuşması, (bk. söylenme.)
779monte etmekBir yapıtı, bir taslağı sahneye uygulamak, yerleştirmek (Uygulama).
780moralite oyunuKişileri özel bir yere oturtmadan kurulan, ahlakı yükseltmek ereğiyle yazılan, kaynağı dinsel temele dayanan Orta Çağ oyun türü. Özellikle İngiltere'de töreci bir oyun biçimidir. Bu oyunda soyut nitelikler önem kazanmıştır (iyilik, kötülük, istek, aşk, açgözlülük gibi) sahneye somut kişiler olarak çıkardı. Öğrenek oyunu. (Örn. "The Castle of Perseverance") (Dayanıklılık Kalesi) ve "Everyman" - (Herkes)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir