Tiyatro - XML


IDTerimAçıklama
181cafcaflı diksiyonAlışılagelmiş ses bölgesinin dışına çıkarak iddialı bir yolda konuşma.
182cam süzgeciIşıklama düzeninde kullanılan cam süzgeç, (filtre).
183canavar(Kar.): Doğa-üstü, garip bir yaratıktır. Gölge oyunumuzda kötülüğün simgesidir.
184canbaz(Körm. O.) bk. rismanbaz. Sözlük anlamında canı ile oynayan demektir. İp üzerinde yürüyenlere ve yüksek dikili taşlara tırmananlara bu ad verilmiştir. İp canbazlarının özel adı Rismanbaz'dır.
185canlı gazeteliving newspaper. Gazete başlıklarının konularına dayanan tiyatro türü. ilk kez Amerika'da denenmiştir. Epik tiyatro türünde bu biçime başvurulur. bk. gazete tiyatrosu.
186canlı karagöz(Ort. O.): Halk dilinde Orta Oyunu'na verilen ad. Sık kullanılmaz.
187cazu(Kar.): Çoğu kez yaşlı, kimi kez de genç bir kadındır. Daha çoK geceleri gezen bir hortlaktır. Kızdığı zaman çarpar ve kötülük yapar bk. cadı.
188cendereSahne ağzının her iki yanında dekorun boşluk bırakan yerlerini kapama işini gören kanat.
189cezvit tiyatrosuXVII. yüzyıl ortasından XVIII. yüzyıla değin süregelen dinsel öğretim tiyatrosudur Barok tiyatro üslûbu ile bir benzerlik taşır. Luther'in din reformuna karşı yapılan ve yalnızca katolik ülkelerde görülmüş olan bir tiyatro türü.
190cıdıroğlu(T.K.O.): Anadolu'da oyunları yönetene verilen ad.
191cızlanmak(Kar.): Karagöz, Matiz ve Külhanbeyi tipleri tarafından "bir yerden gitmek" anlamına kullanılan argo süzcük.
192cin(Kar.): Göze görünmediğine ya da arada sırada görünüp de elle tutulamayacağına inanılan hayali bir tip. Bu tipe daha çok Cumhuriyet öncesi Karagöz oyunlarında raslanır.
193commedia dell`arte[İt. İtalyan tulûat tiyatrosu. Belirli bir doku içerisinde, bir senaryoya dayanılarak oynanan, içinde tulûata bol yer verilen, hareketli, müzikli bir halk komedyasıdır. Oyundaki espri ve hareketler oyun oynandığı sırada oyuncular tarafından uydurulur. Bu türün başarısı oyuncuların tulûat yeteneğine bağlıdır.
194commedia erudita(İt.) italyan tulûat tiyatrosundan değişik olarak gelişen karakter ve entrika komedyasıdır. Belli bir metni vardır.
195coşkunluk çağı
196cud(Kar. Ort. O.): Tiplerden Yahudi'ye verilen addır. Karagözcüler de bu "tasvir" i bu adla anarlar.
197curcuna(Ort. O.): Orta oyununun başlangıcında ya da bu oyundan bağımsız olarak ortaya çıkan sivri külâhlı, gülünç giysili soytarıların dansları.
198curcunabaz(Ort. O.): Curcuna içinde dans eden ve gösteriler yapan sivri külâhlı, bazen yüzleri maskeli oyuncular.
199cüce(Ort. O.): Karagöz'deki Beberuhi'nin benzeridir. Curcuna'da ve söyleşmelerde ortaya çıkar. Daha çok Kavuklu'yu kızdırır.
200çabuk değişmeHızlı, tempolu bir yolda döşem, giysi ve makyaj değişimi.
201çabuk değişme odacığıSahne üzerindeki oyuncuların çabuk giysi ve makyaj değiştirmelerine yarayan küçük oda.
202çadırbk. skene.
203çadır tiyatrosuKimi gezici toplulukların tiyatro alanı çadırlardır. Bunlar büyük çadırlar olup sahneleri ortadadır. Kaynağı XV. yüzyılda olan çadır tiyatrolarının bugünkü benzerleri, daha çok, sirklerdir.
204çağcıl oyunÇağların sorunları üzerinde duran ya da çağımızın havasını yansıtan oyun.
205çağırıcıOyuncuları sırasına göre sahneye çağıran görevli kişi. bk. kondüvit
206çağrı1. Oyuncunun sahneye çağrılması. 2. Oyuncuların topluca çalışmaya çağrılması, 3. Bir tiyatronun çağrılması.
207çalışma çizelgesiOyuncuların hangi gün, hangi saat ve hangi bölümcük için çalışmaya geleceklerini gösteren çizelge.
208çalışma ışığıSahnede çeşitli işçilerin ve uzmanların çalışabilecekleri kadar sağlanan ışık.
209çalışma köprüsüSahnenin üzerinde çeşitli teknik işleri yapmakta kullanılan demir köprü.
210çalmaSahnede başka bir oyuncunun sözlerinin ya da hareketlerinin etkisini azaltacak yolda, sıra kendisinde olmadığı halde, seyircinin dikkatini kendi üstüne çekme. Öbür oyuncunun oyununu çalma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir