Budun Bilim - XML


IDTerimAçıklama
91çobanlıkGenellikle , çiftçilikle birlikte yapılan, hayvan beslemeye dayanan ve sınırlı bir toprak üzerinde göçü gerektiren ekonomi biçimi.
92çokeş evlilikBir erkeğin birden çok kadınla ya da bir kadının birden çok erkekle kurduğu evlilik, a. bk. çok erkekle evlilik, çok kadınla evlilik.
93çokkarılılıkBir erkeğin sadece cinsel etmenle değil, aynı zamanda iş gücünü artırmak, topluluk içinde değerini yükseltmek, çokça çocuk sahibi olmak amacıyla birden çok kadınla kurduğu evlilik.
94çokkocalılıkKadın azlığı ve yoksulluk nedeniyle bir kadının iki üç kardeşle sürekli yaşaması ve ekonomik birlik kurmasıyla oluşan evlilik.
95çoktanrıcılıkTürlü biçimlerde tasarımlanan ve türlü işlevleri olan birden çok tanrıya inanma bu inanma çevresinde toplanan kutsal törenler, tapınmalar ve işlemler.
96çözme büyüsüBüyüsel yolla bağlandığına inanılan kimseyi kilitli, kapalı nesneleri açma ve örgüleri, düğümleri çözme gibi bağlama işleminin tersini yaparak kurtarmayı amaçlayan büyü türü.
97çurungaAvustralya yerlilerinin erginleme törenlerinde, dinsel bayramlarda kullandıkları sert ağaçtan ya da taştan yapılma, düz ve uzun, üzeri efsane atalarının ve doğaüstü yaratıkların güçlerini simgeleyen geometrik bezemelerle bezenmiş kutsal araçlarına verdikl
98dansKişinin, tinsel durumunu birtakım gövdesel devinimlerle açığa vurması.
99dar ailebk. küçük aile.
100darwincilikTürlerin ancak değişmeler sonucu oluştuğunu ileri süren İngiliz bilim adamı Ch. Darwin'in (1809-1882) öğretisi.
101dayıerkiAna türesi temeline göre düzenlenmiş çoğu toplumlarda çocuğun bakımını, geleneksel eğitimini dayının üzerine alması başka bir söyleyişle dayının baba yerine geçmesi.
102dayıyerliEvlendikten sonra, erkeğin dayısının yanına yerleşen (aile).
103demirSağlamlık, dayanıklılık gibi özelliklerinden dolayı çoğu halk inanmalarında ve büyüsel işlemlerde kullanılan maden.
104demografibk. nüfusbilgisi.
105dendrokronolojibk. ağaç yaslama.
106deri kayıkKutup bölgesinde kullanılan, ağaçtan ve balina kemiğinden üzerine fok balığı derisi geçirilerek yapılan kayık. a. bk. kayak, umiak.
107devşirmecilikbk. toplayıcılık.
108dışevlilikDaha çok totem inancındaki klanlarda görülen ve evlenecek kimsenin, eşini, üyesi bulunduğu klanın dışından seçmesi kuralına dayalı evlilik
109diakronik yöntembk. tarihsel yöntem.
110difüzyonbk. yayılma.
111difüzyonizmbk. yayılmacılık.
112din hudunbilimiİlkellerin inançlarını, yüce varlıklarını, doğaüstü güçlerini, efsanelere dayalı dünya görüşlerini, büyülerini, dinsel kişilerini, kutsal törenlerini, tapmaklarını vb. inceleyen ve genel budunbilim içinde yer alan araştırma alanı.
113dinarik ırkBeyaz ırka giren, koyu kahverengi yatık saç, koyu kahverengi göz, uzun ve ince boy, kısa kafa, uzun yüz, yüksek çene, büyük, kartal burun gibi özelliklerle ıralanan ve Batı Balkan dağlarında yoğunluk kazanan ırk.
114diptarih1. Yazılı belgelerin ortaya çıkmasından önceki insanlığın tarihi. 2. Kazılar sonucu elde edilen bulguları değerlendirerek bu tarihi aydınlatmaya yönelik bilim.
115diş biçimi değiştirimiDişleri sivriltmek, kırmak, madenlerle kaplamak ve boyamak yoluyla onların doğal biçimini bozma, değiştirme işlemi.
116doğaya bağlı halklarbk. ilkel halklar.
117doğu baltık ırkıbk. doğu Avrupa ırkı.
118doğu-avrupa ırkıBeyaz ırka giren, Kuzey ve Orta Polonya ile Rusya'da yaygın bulunan sarı, külrengi yatık ve yumuşak saç, gri-mavi göz, açık renk deri, orta boy, kısa kafa, geniş, kemikli yüz, kısa, iç bükey burun gibi özelliklerle ıralanan ırk.
119dolmenbk. taşgömüt
120dövmecilikDinsel, büyüsel amaçlarla ya da güzellik için deriyi sivri uçlu el araçlarıyla yırtarak ya da keserek buralara ot köklerinden ve isten elde edilen boyalar sürerek bezeme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir