Kriminal - XML


IDTerimAçıklama
211delil muhafaza odasıDelilin kabulünden, işlemleri tamamlanarak inceleme talep makamına gönderilmesine kadar geçen sürede, sahip oldukları nitelikleri kaybetmemesi ve muhafaza altında bulundurulması amacıyla oluşturulmuş oda. Genel İncelemeler
212delil torbasıOlay yerinden elde edilerek gönderilen delilin niteliklerini kaybetmemesi ve muhafazası amacıyla içine konulduğu bez, plastik veya kâğıt torba. Genel İncelemeler
213delta kurallarıDeltanın belirlenebilmesi için gerekli olan kurallar.Parmak ve Avuç İzi İncelemeleri
214deneme atışıbk. test atışı.Balistik İncelemeler
215deneme ve mukayese atışıBalistik açıdan incelenecek materyal üzerinde bir dizi test, sınama ve tetkiklerin yapılabilmesi amacıyla icra edilen atış.Balistik İncelemeler
216deoksiribonükleik asit (DNA)Nükleotidlerin canlının kendisine özgü genetik özelliklerini belirleyecek şekilde art arda dizilmesi sonucunda oluşan ve genetik kimliği barındıran makro molekül yapı. Biyolojik İncelemeler
217depresanDepresyon halini iyileştirmek için alınan ilaç. Narkotik Madde Analizleri
218destekleyici özellikAyakkabı veya araç lastiklerinin kullanımı esnasında aşınma, sürtünme gibi tekrarlanan hareketler sonucu oluşan ve diğerlerinden ayırt edilebilmesini destekleyen özellik. Diğer İzleri İnceleme
219DFOGözenekli yüzeylerde bulunan parmak ve avuç izindeki amino asit bileşenleri ile tepkimeye girerek renklendiren, görünür hâle getiren ve yüzey yapısına zarar vermeyen kimyasal yöntem.Parmak ve Avuç İzi İncelemeleri
220DFO gelişim kabiniDFO yöntemi uygulanan yüzeyler üzerindeki izlerin gelişmesi için uygun ısı koşullarını sağlayan kabin.Parmak ve Avuç İzi İncelemeleri
221dış balistikMermi çekirdeğinin namluyu terk ettiği andan hedefe ulaştığı ana kadar geçen zaman içerisindeki hareketlerini etkileyen faktörleri inceleyen, balistiğin alt dalı.Balistik İncelemeler
222dışa akımlı izBozulmamış kement kollarının serçe parmak tarafına gittiği eğimli iz, ulnar iz. Parmak ve Avuç İzi İncelemeleri
223di nitro toluen (DNT)Organik patlayıcı madde. Kimyasal İncelemeler Terminoloji
224diğer saldırı ve savunma aletleri6136 Sayılı Kanun'da belirtilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz alet.Balistik İncelemeler
225dik ark izbk. yüksek çadır iz.Parmak ve Avuç İzi İncelemeleri
226dikkat çeken dosyaİncelemeler sonucunda suç olabileceği veya olayla ilgili olabileceği değerlendirilen dosya. Adli Bilişim İncelemeleri
227dip takviyeYüzüğün iç kısmına yerleştirilen tüp, yüksük ve dipliği birbirine bağlayan, kapsül takılan dipliğin barut haznesinin taban kısmını oluşturan kâğıttan veya plastikten yapılmış parça.Balistik İncelemeler
228dipçikTüfek vb. silahların namlu gerisinde bulunan atış sırasında silahı omza yaslamak yoluyla nişan almayı kolaylaştıran ve geri tepmenin etkisini en aza indiren kısım.Balistik İncelemeler
229diplik boyuFişeğe konulan barut hakkına bağlı olarak değişebilen, dipliğin alt yüzeyinden üst kenarına kadar olan uzaklık.Balistik İncelemeler
230diş numunesiDNA analizi amacıyla olay yerinden elde edilen veya maktulden alınan diş. Biyolojik İncelemeler
231diyabolHavalı tüfek veya tabancalarda kullanılan saçma türü.Balistik İncelemeler
232DNA analiziKimliklendirmede kullanılmak üzere DNA profili elde etmek için belirli bir DNA parçasının tekrar eden baz dizisinin tanımlanması veya tekrar eden baz dizilerinin sayısının belirlenmesi. Biyolojik İncelemeler
233DNA izolasyonuKimyasal maddeler ve enzimler yardımıyla hücre zarının parçalanması ve DNA'nın ortaya çıkarılması işlemi. Biyolojik İncelemeler
234DNA miktar tayiniİzole edilen DNA'nın miktarının çeşitli yöntemler ve cihazlar kullanılarak tespit edilmesi işlemi. Biyolojik İncelemeler
235DNA parmak izi yöntemiDNA’nın belli gen bölgelerinin kullanılmasıyla kişinin kimliğinin tanımlanması tekniği. Biyolojik İncelemeler
236DNA profiliDNA'nın belirli bölgelerinin incelenmesi sonucu elde edilen, kişiye özgü sayısal sonuç. Biyolojik İncelemeler
237DNA veri bankasıDNA analizi sonucu elde edilen kişiye özgü DNA profillerine ait bilgilerin elektronik ortamda depolandığı ve diğer profillerle mukayese edilebildiği sistem. Biyolojik İncelemeler
238doğal sapmalarEl yazısı ve imzalara etki eden olağan etkenlerden dolayı, alışılmış biçimden istem dışı uzaklaşma, varyasyon. El Yazısı ve Doküman İnceleme
239doğrulama ekranıOPTES'te sorgulanan iz ile aday izlerin yan yana getirilerek doğrulama işleminin yapıldığı ekran.Parmak ve Avuç İzi İncelemeleri
240doğrulanmış algoritma imzasıVeri depolama cihazının birebir kopyasının sayısal imzası. Adli Bilişim İncelemeleri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir