İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3001endüstri arzıbk. piyasa sunumu
3002endüstri atıl kapasitesibk. atıl kapasite
3003endüstri dengesibk. piyasa dengesi
3004endüstri devrimibk. sanayi devrimi
3005endüstri içi ticaretBir ülkenin aynı zaman diliminde aynı mal ya da aynı gruba giren malların hem dışalımını hem de dışsatımını yapması.
3006endüstri iktisadıbk. sınai iktisat
3007endüstri ilişkileribk. çalışma ilişkileri
3008endüstri kapitalizmibk. sanayi kapitalizmi
3009endüstri mallarıbk. sanayi malları
3010endüstri mühendisliğiEnerji, hammadde ve işgücünü etkin bir biçimde bir araya getirecek sistemlerin oluşturulması ve yönetimiyle uğraşan mühendislik dalı.
3011endüstri toplumuBatı ülkelerinde sanayi devrimiyle gelişip sanayi üretimini destekleyen ve bu üretim biçimiyle bütünleşen toplumsal yapı.
3012endüstrilerarası ekonomibk. endüstrilerarası iktisat
3013endüstrilerarası iktisatGirdi-çıktı çözümleme tekniği yardımıyla bir ekonomiyi oluşturan kesimler veya alt kesimler arasındaki ileri geri bağlantı, dikey ve yatay bütünleşme etkilerini sonul mal üretimi bağlamında inceleyen iktisat dalı.
3014endüstrilerarası işlemler tablosubk. girdi-çıktı akım tablosu
3015endüstrilerarası ticaretBir ülkenin karşılaştırmalı maliyet üstünlüğüne sahip olduğu alanda uzmanlaştığı malların dışsatımını yaptığı ve pahalıya ürettiği malları dışalım yoluyla edindiği, uzmanlaşmaya dayalı ticaret türü.
3016endüstrileşmebk. sanayileşme
3017endüstriyel ataletBir endüstrinin, başlangıçtaki kuruluş yeri üstünlüğünü kaybetmesine karşın yer değiştirme maliyetleri nedeniyle aynı bölgede etkinliğini sürdürmesi.
3018endüstriyel demokrasiÇalışanların firma düzeyinde karar sürecine ve sorumluluğun paylaşımına katılımı.
3019endüstriyel ekonomibk. sanayi iktisadı
3020endüstriyel kapitalizmbk. sanayi kapitalizmi
3021endüstriyel kompleks analizibk. sınai yapı çözümlemesi
3022endüstriyel organizasyonbk. sanayi iktisadı
3023endüstriyel pazar araştırmasıbk. piyasa araştırması
3024endüstriyel reklambk. reklam
3025endüstriyel serbest bölgebk. serbest üretim bölgesi
3026endüstriyel tasarımBelirli bir gereksinimi karşılamak amacıyla ürünün görünüşü, değeri ve işlevlerinin geliştirilmesi ve ürünün üretimi için gerekli makine, donatım ve çevrenin tasarlanması.
3027endüstriyel toplumbk. endüstri toplumu
3028enerji bunalımıEnerji üretiminin veya ülkeler arasındaki siyasi gerilimlere bağlı olarak dünya enerji sunumunun daralması veya daralacağına ilişkin beklentilerin oluşturduğu spekülatif ataklar sonucu enerji fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artışın dünya ekonomisinde serm
3029enerji krizibk. enerji bunalımı
3030enerji tarımıBiyoyakıt üretiminde kullanılan soya, ayçiçeği, kanola, aspir, şeker pancarı gibi her türlü bitkisel ürünün yetiştirilmesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir