İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3031enflasyonFiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış.
3032enflasyon ataletibk. enflasyon katılığı
3033enflasyon döngüsüPolitika yapıcılarının enflasyon oranını yüksek tahmin etmesi yüzünden uyguladıkları daraltıcı politikaların üretim üzerinde daha da olumsuz etkilerinin ortaya çıkması.
3034enflasyon eşiğiMerkez bankasınca yürütülen para politikasında dönüşümün ya da değişimin gündeme geldiği enflasyon oranı.
3035enflasyon geri besleme süreciFiyatlar genel düzeyindeki artışın iktisadi karar birimlerinin beklentilerini değiştirmesiyle enflasyonda artış eğiliminin ortaya çıktığı çevrim.
3036enflasyon geri bildirim sürecibk. enflasyon geri besleme süreci
3037enflasyon hızıbk. enflasyon
3038enflasyon istemiEnflasyondan potansiyel kazanç sağlayacak olan grupların iktisat politikası uygulayıcılarına enflasyonist politikalar izlenmesi yönünde baskı yapması. krş. enflasyon lobisi
3039enflasyon ithalibk. dışkaynaklı enflasyon
3040enflasyon katılığıEnflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan politikalara karşın, iktisadi karar birimlerinin geçmiş dönem enflasyon beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle, genel ve/veya kesimsel enflasyon oranının düşmeye direnç göstermesi, dolayısıyla yapışkan hale gelmesi. k
3041enflasyon lobisiEnflasyon isteminde bulunan grup. krş. enflasyon istemi
3042enflasyon muhasebesiEnflasyonun finansal hesaplar üzerindeki etkilerinin giderilmesine ilişkin muhasebe tekniği.
3043enflasyon riskiBeklenen ve gerçekleşen enflasyon arasında ortaya çıkan farkın iktisadi karar birimlerinin satınalma güçlerini ve gönençlerini etkileme olasılığı.
3044enflasyon sarmalıFiyatlar genel düzeyinin bir kez yükselmeye başlamasıyla çeşitli gelir gruplarının yarattığı gelir çekişmesi nedeniyle maliyetlerin artması maliyet artışları sonucunda da fiyatlar genel düzeyinin daha da yükselmesi biçiminde ortaya çıkan ve iktisadi karar
3045enflasyon spiralibk. enflasyon sarmalı.
3046enflasyon sübvansiyonuNominal faiz oranlarının enflasyon oranı kadar yükselmemesi sonucu, reel faiz oranlarının düşmesiyle, borç verenlerden borç alanlara doğru gerçekleşen irade dışı gönenç aktarımı.
3047enflasyon şokuEnflasyona yol açan olası etkenlerden birinde veya birkaçında ortaya çıkan beklenmedik ve yüksek oranlı artışların fiyatlar genel düzeyinde yarattığı ani ve aşırı yükselme.
3048enflasyon talebibk. enflasyon istemi
3049enflasyon vergisi1. Enflasyon nedeniyle halkın elinde para stoklarının reel değerinin azalmasıyla devletin ekonomideki toplam finansal net yükümlülüklerinin (dış para) değerinin düşmesi. 2. Fiyatlar genel düzeyindeki yükselmenin mal, hizmet ve faktör fiyatlarını artırması
3050enflasyon yanlılığıEkonomiyi canlandırmak ve işsizliği doğal oranının altına indirmek uğruna daha yüksek bir enflasyon oranına katlanmayı savunan iktisat politikası.
3051enflasyon yaratmayan işsizlik oranıİşsizlik oranı, doğal işsizlik oranı düzeyinde iken enflasyonun değişme eğiliminde olmaması.
3052enflasyonist açıkbk. enflasyonist gedik
3053enflasyonist boşlukbk. enflasyonist gedik
3054enflasyonist gedikBir ekonomide tüketim, yatırım, hükümet harcamaları ve net dışsatım toplamından oluşan planlanan harcamaların, tam işlendirme reel gayrisafî yurtiçi hasıla düzeyinden fazla olması durumu.
3055enflasyonist helezonbk. enflasyon sarmalı
3056enflasyonu hızlandırmayan eksik istihdam oranıbk. enflasyon yaratmayan işsizlik oranı
3057enflasyonu hızlandırmayan işsizlikbk. enflasyon yaratmayan işsizlik oranı
3058enflasyonu hızlandırmayan işsizlik haddibk. enflasyon yaratmayan işsizlik oranı
3059enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranıbk. enflasyon yaratmayan işsizlik oranı
3060enflasyonun desteklenmesibk. onaylanmış enflasyon

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir