İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3181eşit fedakârlık teorileribk. eşit fedakârlık kuramları
3182eşit hakBeceri düzeyleri farklı bireylerin kendi tercihlerine uygun olarak, enaz gönenç düzeyini garanti edecek biçimde kaynaklara ve teknolojik olanaklara ulaşmaları hakkı.
3183eşit işe eşit ücret savıbk. karşılaştırılabilirlik savı
3184eşit kabul hakkıUluslararası Para Fonu'nun (IMF) mali kaynaklarını bütün üye ülkelere aynı koşullarda kullandırması.
3185eşit marjinal fedakârlıkHer vergi mükellefinin gelirinin son biriminden elde ettiği faydadan aynı oranda fedakarlıkta bulunması. krş. eşit fedakarlık kuramları, eşit mutlak fedakarlık, eşit orantılı fedakarlık
3186eşit mutlak fedakârlıkHer vergi mükellefinin gelirinden elde ettiği faydadan aynı mutlak derecede fedakarlıkta bulunması. krş. eşit fedakarlık kuramları, eşit orantılı fedakarlık, eşit marjinal fedakarlık
3187eşit olmayan değişimbk. eşitsiz değişim
3188eşit orantılı fedakârlıkHer vergi mükellefinin gelirinden elde ettiği faydadan aynı oranda fedakarlıkta bulunması. krş. eşit fedakarlık kuramları, eşit mutlak fedakarlık, eşit marjinal fedakarlık
3189eşit ücret ilkesiAynı işi yapan işçilerin, cinsiyet ve işkolu ayrımı olmaksızın eşit ücret almaları.
3190Eşit Ücret SözleşmesiErkek ve kadınların eşit işlerde, eşit ücret ve sosyal haklara sahip olarak çalıştırılmalarına yönelik önlemleri içeren ve 1951 yılında kabul edilen temel uluslararası çalışma sözleşmelerinden birisi.
3191eşit üleştirme ilkesiİlkel toplumda üretimin topluluk üyeleri arasında eşit bir biçimde paylaştırılması.
3192eşitçilik1. İnsanların doğal olarak eşit olduklarını ileri süren toplumbilim görüşü. 2. İnsanların özellikle hukuk, siyasa ve ekonomi bakımından eşitliğini isteyen öğreti.
3193eşitsiz değişim1. Dış ticaret hadlerinin az gelişmiş ülkeler aleyhine bozulması sonucu bu ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşen kaynak aktarımı. krş. Singer-Prebish savı 2. Marksist yaklaşımda, malların içerdiği emek değer miktarlarının farklı olması nedeniyle,
3194eşitsiz değişim kuramlarıDış ticarette ülkeler arasındaki eşitsiz değişimi emek değer kuramından hareketle açıklayan kuramlar. krş. Emmanuel emperyalizm kuramı
3195eşitsiz mübadelebk. eşitsiz değişim
3196eşrefi altınıMemlûklar döneminde Dinar'ın yerini alan 3,74 gram ağırlığındaki altın sikke.
3197eşyaGümrük mevzuatı kapsamında anılan her türlü madde.
3198etatizmbk. devletçilik
3199etiketBir malın tür, miktar, fiyat gibi niteliklerini belirten küçük kağıt parçası.
3200etken koruma oranıİşlenmiş dışalım malı üzerindeki nominal tarife oranının yanı sıra, dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranını da dikkate alarak yerli mala sağlanan gerçek koruma düzeyini gösteren oran. İşlenmiş mal değeri içindeki dışalım girdi oranı ne kadar a
3201etki gecikmesibk. dış gecikme
3202etkiler hiyerarşisi kuramıTüketicilerin bir ürünü satın alıp almama kararını verme sürecinde bilgiyi elde etme ve kullanma aşamalarını açıklayan kuram.
3203etkileşimli pazarlama1. Piyasalarda mal ve hizmeti sağlayan ile tüketicinin karşı karşıya gelerek birbirlerini etkilemelerine dayanan pazarlama. 2. bk. elektronik pazarlama
3204etkileşimli reklamTüketicinin yalnızca aradığı niteliklere uygun mal ve hizmetlerin reklamlarını izlemesine olanak tanıyan bir elektronik sistemde yer alan ya da yapısı bu tür karşılıklı bilgi alışverişine olanak sağlayan reklam.
3205etkileşimli reklamcılıkEtkileşimli reklam etkinliği.
3206etkili yol yönetimiBirbirinden bağımsız, fakat birbiriyle ilişkili etkinlikler içeren geniş bir projenin yürütülmesi ve zamanlamasında kullanılan planlama yöntemi.
3207etkin açık artırmaAçık arttırmaya konu olan bir malın en yüksek fiyatla satılması.
3208etkin cüzdanMarkowitz'in geliştirdiği bir kavram olup belli bir getiriyi enaz riskle, belli bir riskle ençok getiriyi sağlayan cüzdan.
3209etkin girdi bileşimiBelirli bir üretim düzeyinin en düşük fırsat maliyetiyle üretilmesini sağlayan girdi bileşimi.
3210etkin ihalebk. etkin açık artırma

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir