İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3331faiz oranlarının vade yapısıKısa ve uzun vadeli kredilerin likidite derecelerinin farklılığından dolayı kısa vadeli faiz oranının uzun vadeli faiz oranından farklı olması durumu.
3332faiz paritesibk. faiz değerdeşliği kuramı
3333faiz paritesi kuramıbk. faiz oranları değerdeşliği kuramı
3334faiz swapıbk. faiz takası
3335faiz takasıBirbiriyle ilişkili olmayan iki firmanın bağımsız olarak iki ayrı kaynaktan aynı cins ve miktarda biri sabit, diğeri değişken faizle aldıkları kredilerin faizlerini belirli bir süre için takas etmeleri.
3336faiz tavanıPara otoritelerinin doğrudan müdahale ederek faiz oranları için belirledikleri en yüksek düzey. krş. faiz yasağı
3337faiz teorileribk. faiz kuramları
3338faiz yasağıPara otoritelerinin doğrudan müdahale ederek faiz ödenmesini yasaklaması. krş. faiz tavanı
3339Fak-Fuk Fonbk. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
3340Fakir Fukara Fonubk. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
3341fakir malbk. düşük mal
3342fakir malıbk. düşük mal
3343fakirliğin fasit dairesibk. yoksulluk kısır döngüsü
3344fakirliğin kısır döngusübk. yoksulluk kısır döngüsü
3345fakirlik çemberibk. yoksulluk kısır döngüsü
3346fakirlik döngüsübk. yoksulluk kısır döngüsü
3347faktör1. Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan. 2. Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isiml
3348faktör akışkanlığıÜretim faktörlerinin bir üretim alanından diğerine ya da bir ülkeden öteki ülkeye hareket yeteneği.
3349faktör arz fonksiyonubk. faktör sunum fonksiyonu
3350faktör arzıbk. faktör sunumu
3351faktör donanımıBir ülkede farklı üretim faktörlerinin, fiziki miktarları veya değerleri cinsinden göreli dağılımı.
3352faktör donanımı teorisibk. Heckscher-Ohlin önermesi
3353faktör donatımıbk. faktör donanımı
3354faktör fiyat sınırıKârların sıfırlandığı tam rekabet piyasalarında veri fiyatlardan bir veya daha fazla mal üretmek için denge faktör fiyatlarının alması gereken en düşük değeri bir başka deyişle en düşük maliyeti gösteren, ücret sınırı olarak da adlandırılan sınır.
3355faktör fiyatı1. Bir birim üretim faktörüne yapılan ödeme. 2. bk. üretici fiyatı
3356faktör fiyatlarıyla gayrisafî millî hasılaÜretici fiyatlarıyla hesaplanan gayrisafî millî hasıla. krş. gayrisafî millî hasıla, üretici fiyatı
3357faktör fiyatlarıyla gayrisafî yurtiçi hasılaÜretici fiyatlarıyla hesaplanan gayrisafî yurtiçi hasıla. krş. gayrisafî yurtiçi hasıla, üretici fiyatı
3358faktör fiyatlarıyla millî gelirÜretici fiyatlarıyla hesaplanan millî gelir krş. millî gelir, üretici fiyatı
3359faktör gelirleriÜretim faktörlerinin üretim sürecine katılmaları sonucunda faiz, kâr, ücret ve rant biçiminde elde ettikleri gelirler. krş. faktör payı
3360faktör genişleme yolubk. genişleme yolu eğrisi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir