İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3451FIODeniz taşıma maliyetleri içinde yükleme ve boşaltma giderlerinin yer almaması.
3452fırsat eşitliğiBir ülkedeki eğitim, iş gibi her türlü olanaktan her bireyin eşit yararlanma hakkına sahip olması.
3453fırsat maliyeti1. Çeşitli seçenekler arasında bir tanesini seçmekle, vazgeçilen diğer seçenekler nedeniyle uğranılan kayıplar. 2. Bir aramalını veya üretim faktörünü, bir malın ya da hizmetin üretiminde kullanabilmek için vazgeçilen başka bir mal veya hizmetin üretim de
3454fiat parabk. itibari para
3455fidüsyer parabk. itibari para
3456FİFObk. ilk giren ilk çıkar
3457fiilî dış ödemeler dengesi açığıbk. dış ödemeler dengesi açığı
3458fiili ihracatbk. dışsatım
3459fiili ithalatbk. dışalım
3460fikir işçisibk. beyaz yakalılar
3461fikir üretimibk. beyin fırtınası
3462fikri hakbk. fikri mülkiyet hakları
3463fikri haklarbk. fikri mülkiyet hakları
3464fikri mülkiyetbk. fikri mülkiyet hakları
3465fikri mülkiyet haklarıTelif haklarına konu olan ve yasalarla korunan düşünce ve sanat ürünlerinin ancak izinle kullanılmasına, alınıp satılmasına olanak veren özel mülkiyet hakları.
3466fikri sermayeİşletmelerin düşünceleri, yenilikleri, teknolojileri, genel bilgileri, bilgisayar programları, tasarımları, veri kullanma yetenekleri, birbirleriyle ve müşterileriyle ilişkileri, yaratıcılıkları ve yayımlarından oluşan ve kâra dönüştürülebilen bilgi, diğe
3467fiktif aktifbk. fiktif varlık
3468fiktif antrepoÖzel kişiler tarafından işletilen antrepo.
3469fiktif ihracatbk. hayali dışsatım
3470fiktif kârEnflasyon dönemlerinde, özellikle geçmiş yıllarda yapılan bazı gider türleri, aynı satın alma gücüne sahip para birimleri cinsinden ölçülemediğinden, hesaplara yansıtılamayan giderler nedeniyle işletmenin gerçekte elde ettiğinden daha yüksek görünen kârı.
3471fiktif mevduatBankanın bilançosunu makyajlayarak, örneğin yılın son günü açılan yüksek meblağlı krediyi mevduat hesabına aktararak, olduğundan daha yüksek gösterdiği mevduat. krş. bilançonun makyajlanması
3472fiktif satış1. Bir firmanın ya da firmalar grubunun satışını yaptığı mala bizzat alıcı olması. 2. Normal fiyatına satılmış gösterilen bir malın el altından karaborsada daha yüksek fiyattan satılması. 3. Bir finansal varlığa bağlı olarak doğacak vergiden kaçınmak için
3473fiktif sermayeEnflasyon dönemlerinde parasal olmayan varlık niteliğinde bulunan sermayenin kayıtlı değerinin, fiyatlar düzeyindeki değişmelere uygun bir biçimde ayarlanmadığı durumda, görünürde daha yüksek olması.
3474fiktif varlıkBir işletmenin bilançosunda gösterilen, ancak gerçekte olmayan varlık.
3475filtre sorusubk. süzgeç soru
3476filyalbk. bağlı şirket
3477finans1. Fon ve sermaye sağlamaya yönelik ticari etkinlik. 2. İktisadın, para ve diğer varlıkların yönetimi konusunu inceleyen bir alt dalı. 3. Para, kredi, bankacılık ve yatırımların yönetimi.
3478finans evibk. finans şirketi
3479finans kurumubk. finans şirketi
3480finans oligarşisiKapitalizmin emperyalizm aşamasında, anonim şirket biçimindeki yapılanmalar aracılığıyla kendilerine ait hisse senetlerinin ötesinde bir sermayeyi yöneten ve bu yolla devletlerin iç ve dış siyasetlerinde söz sahibi olan, mali sermayeyi elinde bulunduran g

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir