İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3511finansal varlıkbk. mali varlık
3512finansal yapıbk. mali yapı
3513finansal yardımbk. mali yardım
3514finansal yatırımbk. mali yatırım
3515finansal yönetimbk. mali yönetim
3516finanslamabk. finans 1
3517finansmanbk. finans
3518finansman bonosuİşletmelerin kısa vadeli sermaye gereksinimlerini karşılamak amacıyla çıkardıkları güvencesiz kısa vadeli borç aracı.
3519finansman cetvelibk. F cetveli
3520fire1. Malların saklanması veya taşınması sırasında, kuruma, dökülme, bozulma gibi nedenlerle ortaya çıkan eksilme veya ağırlık kaybı. 2. Üretim sürecinde kullanılan hammaddelerin teknik özellikleri ve kullanış biçimlerine göre toz ve ufak parçalar biçiminde
3521firmaÜretimi gerçekleştiren iktisadi karar birimi.
3522firma arz eğrisibk. firma sunum eğrisi
3523firma arzıbk. firma sunumu
3524firma atıl kapasitesibk. atıl kapasite
3525firma dengesiBir işletmenin marjinal maliyetinin, pozitif eğimli olduğu (arttığı) bölgede, marjinal gelirine eşit olduğu üretim düzeyi.
3526firma faktör istem eğrisiBir firmanın faktör istem miktarını belirleyen, faktörün fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, bu firmanın söz konusu faktörden satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri.
3527firma faktör istem fonksiyonuBir firmanın üretim faktörü istem miktarı ile ilgili faktörün, diğer faktörlerin ve malın piyasa fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon.
3528firma faktör istemiBir firmanın değişik fiyat düzeylerinde satın almak istediği üretim faktörü miktarı.
3529firma faktör talebibk. firma faktör istemi
3530firma geliri1. Bir firmanın faaliyet geliri ile faaliyet dışı gelirlerinin toplamı. 2. Dar anlamıyla bir firmanın sattığı mal miktarı dolayısıyla elde ettiği gelir.
3531firma kuramıMikroiktisatın temel konularından birisi olup, amacı kâr maksimizasyonu olan firmanın davranışlarını açıklamaya yönelik kuram.
3532firma satış hasılasıbk. firma geliri
3533firma satış hasılatıbk. firma geliri
3534firma sunum eğrisiTam rekabet piyasasında üretim yapan bir işletmenin marjinal maliyet eğrisinin kısa dönemde ortalama değişir maliyet eğrisinin uzun dönemde ise ortalama maliyet eğrisinin enazının üstünde kalan kısmı diğer bir deyişle diğer koşullar sabitken firmanın satm
3535firma sunumuBir firmanın değişik fiyat düzeylerinde satmak istediği mal miktarı.
3536firma teorisibk. firma kuramı
3537firmaların boyut dağılımıbk. yoğunlaşma
3538Fisher denklemiNominal faiz oranının reel faiz oranıyla beklenen enflasyon oranının toplamına eşit olduğunu gösteren ve Irving Fisher tarafından türetilen denklem.
3539Fisher dizinibk. Fisher fiyat dizini
3540Fisher endeksibk. Fisher fiyat dizini

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir