İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3721GATTbk. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
3722gayri resmi ekonomibk. kayıt dışı ekonomi
3723gayri şahsi vergibk. objektif vergi
3724gayri ticari mallarbk. ticari olmayan mallar
3725gayriiradi işsizlikbk. açık işsizlik
3726gayrikabilirücu akreditifbk. dönülemez akreditif
3727gayrimenkulbk. taşınmaz
3728gayrimenkul kredisibk. taşınmaz kredisi
3729gayrimenkul rehnibk. tutsat
3730gayrimenkul sertifikalarıbk. taşınmaz belgeleri
3731gayrimenkul sertifikaları pazarıbk. taşınmaz belgeleri piyasası
3732gayrimenkul yatırım fonubk. taşınmaz yatırım fonu
3733gayrimenkul yatırım ortaklığıbk. taşınmaz yatırım ortaklığı
3734gayrinakdî kredilerbk. nakit olmayan krediler
3735gayrisafî değişim ticaret haddiBelirli bir dönemde gerçekleştirilen dışsatım miktarı karşılığında ne kadar dışalım yapıldığını gösteren ve dışsatım miktar dizininin dışalım miktar dizinine bölünmesiyle hesaplanan oran.
3736gayrisafî faizbk. brüt faiz
3737gayrisafî gelirBelli bir dönemde vergi ve o geliri sağlamak için yapılan her türlü harcama öncesi hesaplanan gelir.
3738gayrisafî kârFirmanın toplam geliri ile toplam maliyeti arasındaki pozitif fark. krş. iktisadi kâr, muhasebe kârı
3739gayrisafî kâr marjıbk. kâr aralığı
3740gayrisafî millî harcamalarBir ekonomide belli genellikle bir yıl olmak üzere bir dönemde yapılan tüketim (C), yatırım (I), hükümet (G) ve net dışsatım (NX=X-M) harcamlar toplamına net dış faktör gelirlerinin (NFI) eklenmesiyle bulunan ve C+I+G+NX+NFI biçiminde formüle edilen millî
3741gayrisafî millî hasılaBir ülke vatandaşları tarafından sahip oldukları doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişim gücü kullanılarak gerek o ülkede, gerekse diğer ülkelerde, genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde üretilen tüm sonul mal ve hizmetlerin piyasa değeri. krş
3742gayrisafî millî hasıla açığıbk. gayrisafî millî hasıla gediği
3743gayrisafî millî hasıla boşluğubk. gayrisafî millî hasıla gediği
3744gayrisafî millî hasıla deflatörübk. gayrisafî millî hasıla indirgeyicisi
3745gayrisafî millî hasıla gediğiDoğal gayrisafî millî hasıla ile reel gayrisafî millî arasındaki fark.
3746gayrisafî millî hasıla indirgeyicisiCari yıl fiyatlarıyla gayrisafî millî hasılanın (cari fiyatlarla GSMH) temel alınan bir yılın fiyatlarıyla gayrisafî millî hasılaya (sabit fiyatlarla GSMH) bölünüp yüzle çarpılmasıyla hesaplanan dizin.
3747gayrisafî millî hasıla örtük deflatörübk. gayrisafî millî hasıla indirgeyicisi
3748gayrisafî millî hasıla örtük indirgeyicisibk. gayrisafî millî hasıla indirgeyicisi
3749gayrisafî millî hasıla zımni deflatörübk. gayrisafî millî hasıla indirgeyicisi
3750gayrisafî millî hasıla zımni indirgeyicisibk. gayrisafî millî hasıla indirgeyicisi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir