İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3781geçici çalışamama tazminatıbk. geçici iş göremezlik ödencesi
3782geçici çalışmama tazminatıbk. geçici iş göremezlik ödencesi
3783geçici dışalımDâhilde işleme rejimi kapsamında, işlenip ilerde tekrar yurtdışına çıkarılmak üzere malların gümrük vergisi ödenmeksizin dışalımı. krş. dâhilde işleme rejimi, geçici dışsatım
3784geçici dışalım eşyasıDâhilde işleme rejimi kapsamında geçici dışalıma konu olan eşya. krş. geçici dışsatım eşyası
3785geçici dışsatımHariçte işleme rejimi kapsamında bir malın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak dışsatımının yapılması ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanıp ülkeye geri getirilerek serbest dolaşıma girmesi. krş. geçici dışalı
3786geçici dışsatım eşyasıHariçte işleme rejimi kapsamında geçici dışsatıma konu olan eşya.
3787geçici gelirCari dönem gerçek geliri ile sürekli gelir arasındaki fark, diğer bir deyişle beklenmeyen gelir.
3788geçici gümrük tarife sürşarjıbk. geçici gümrük tarife yükü
3789geçici gümrük tarife yüküBir ülkenin geçici dış ödemeler dengesizliğini gidermek amacıyla gümrük tarifelerini yükseltmesi.
3790geçici güvenceArtırma ve eksiltme ihalelerine katılmak isteyenlerden, yapılacak işin değerinin belli bir yüzdesi biçiminde belirlenerek güvence olarak istenilen değerli kağıtlar veya para.
3791geçici hesaplarBaşka bir hesapta izlenmesi gerektiği hâlde kayıt sırasında herhangi bir nedenle işlemin henüz tamamlanmaması ya da zaman yönünden ilgili hesaba aktarılamaması nedeniyle bekleyen işlemlerin izlendiği hesap.
3792geçici ihracatbk. geçici dışsatım
3793geçici ihracat eşyasıbk. geçici dışsatım eşyası
3794geçici ihraç rejimibk. hariçte işleme rejimi
3795geçici inancabk. geçici güvence
3796geçici istihdambk. geçici işlendirme
3797geçici iş göremezlikÇalışanların hastalık, doğum ve geçici sakatlık gibi nedenlerle belli bir süre çalışmaması durumu. krş. geçici iş göremezlik ödencesi
3798geçici iş göremezlik ödencesiGeçici iş göremezlik durumunda olanlara sosyal güvenlik kurumlarınca çalışamadıkları süre için yapılan ödeme. krş. geçici iş göremezlik
3799geçici işlendirmeDüzenli bir çalışma süresi veya ücret sözleşmesini temel almaksızın belli bir amaca yönelik olarak işgücünün çalıştırılması.
3800geçici işsizlikİşgücü piyasasında emek sunanların yer değiştirmeleri, kendi becerilerine ve arzularına tam uyan işi bulabilmeleri amacıyla yaptıkları iş arama sürecinde ortaya çıkan işsizlik türü.
3801geçici ithal rejimibk. dâhilde işleme rejimi
3802geçici ithal sürşarjıbk. geçici gümrük tarife yükü
3803geçici ithalatbk. geçici dışalım
3804geçici kabulbk. geçici dışalım
3805geçici kabul rejimibk. dâhilde işleme rejimi
3806geçici komiteUluslararası para sisteminde gerçekleştirilecek reformlara yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla 1974 yılında IMF bünyesinde geçici olarak kurulup daha sonra politika oluşturmadaki temel birimlerinden biri haline gelen komite.
3807geçici kredibk. köprü kredi
3808geçici mizanBir işletmeye ait bilanço ve gelir tablosu gibi finansal tablolar hazırlanırken büyük defter hesaplarının düzeltme ve kapanış kayıtları yapılmadan önceki tutarlarına dayanılarak hazırlanan kesinleşmemiş hesap özeti.
3809geçici ödenekBütçenin reddi ya da onaylanmasının gecikmesi durumunda yasama organının yürütme organına geçici olarak verdiği harcama yetkisi.
3810geçici protokolbk. Türkiye-AET Geçici Protokolü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir