İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3811geçici teminatbk. geçici güvence
3812geçimYaşamak için gerekli araçları sağlama işi. krş. geçim darlığı
3813geçim araçlarıYaşamak için gereken yiyecek, giyecek ve barınak gibi tüm araçlar.
3814geçim darlığıGelirin geçime yetmemesi durumu. krş. geçim
3815geçim ekonomisibk. geçimlik ekonomi
3816geçim indirimibk. enaz geçim indirimi
3817geçim sıkıntısıbk. geçim darlığı
3818geçim standardıbk. yaşam standardı
3819geçimlik1. Hayatta kalabilmek için gerekli olan şeylerin bütünü. 2. Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık.
3820geçimlik çiftçilikÇiftçinin yalnızca kendi gereksinimlerini karşılamak için üretim yapması.
3821geçimlik ekonomiÜretimin kısıtlı bir işbölümüyle yalnızca öz gereksinimler için yapıldığı, tüketimin piyasaya bağımlı olmadığı ekonomi.
3822geçimlik ücretİşçinin kendisinin ve ailesinin fizyolojik düzeyde yaşamını sürdürebileceği en düşük ücret. krş. enaz ücret
3823geçimlik üretimÜreticilerin yalnızca kendi gereksinimlerini karşılamak için üretim yapmaları. krş. öztüketim
3824geçinmebk. geçim
3825geçinme endeksibk. tüketici fiyat dizini
3826geçiş aşamasıbk. geçiş dönemi
3827geçiş dönemibk. Türkiye-AET Geçiş Dönemi
3828geçiş ülkesi1. Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin çıkış ülkesinden varış ülkesine giderken geçtikleri ülke. 2. İnsan ticareti veya göçmen kaçakçılığında, çıkış ülkesinden varış ülkesine gerçekleşen yolculukta geçilen veya elverişli koşullar oluşana kadar yasa veya y
3829geçişlilikbk. tercihlerde geçişlilik
3830geçkin konşimentobk. bayat gönderim belgesi
3831gedikbk. Ses gediği.
3832gedik açan işlemlerbk. çizgi üstü işlemler
3833gedik kapatan işlemlerbk. çizgi altı işlemler
3834gelecek piyasa işlemleriGelecek sözleşmelere dayalı olarak yapılan alım satım işlemleri.
3835gelecek sözleşmeleriÖrgütlü piyasalarda belli bir değerin önceden belirlenmiş bir tarih ve fiyattan teslim edilmesini öngören ve prim adı altında bir güvence sağlayan ölçünleştirilmiş sözleşme
3836gelecekte teslim döviz piyasasıbk. vadeli piyasa
3837gelecekte teslim piyasasıbk. vadeli piyasa
3838gelecekteki değerBir nakit akımının belli bir faiz oranı üzerinden bileşik faiz esasına göre belirli bir dönem sonunda ulaşacağı değer.
3839gelenekSözlü ve yazılı olmak üzere iki bölüme ayrılan ve bir toplumda kuşaktan kuşağa geçen kültür kalıtları, alışkanlıklar, bilgiler, töreler, davranışlar.
3840geleneksel bütçebk. bütçe 1

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir