İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3871gelir vergisiGerçek kişilerin genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde, elde ettikleri gelirlerin net tutarı üzerinden alınan vergi.
3872gelir yoksulluğuİnsanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli gelir düzeyinden yoksun olması.
3873gelir yöntemiBir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde faktör sahiplerinin üretim sürecinde elde ettiği gelirlerin toplanmasına dayanan millî gelir hesaplama yöntemlerinden biri. krş. harcama yöntemi, üretim yöntemi
3874gelir-gider tablosubk. gelir tablosu
3875gelir-harcama gecikmesibk. Robertson gecikmesi
3876gelirin faizi karşılama oranıbk. faiz karşılama oranı
3877gelirin fonksiyonel dağılımıbk. bölüşüm
3878gelirin işlevsel dağılımıbk. bölüşüm
3879gelirin marjinal faydasıGelirde meydana gelen ek bir birimlik değişimin faydada yol açtığı değişme.
3880gelirin yeniden bölüşümübk. gelirin yeniden dağılımı
3881gelirin yeniden dağılımıBir ekonomide gelirin hükümetler tarafından transfer ödemeleri yoluyla belli kişi, kesim, bölge veya meslek grupları lehine ya da aleyhine yeniden dağıtılması. krş. kişisel gelir dağılımı, kesimsel gelir dağılımı, mesleki gelir dağılımı, bölgesel gelir da
3882gelirler politikasıİşsizliğin artmasına yol açmaksızın, fiyatların, ücretlerin, kiraların, faizlerin bir süre için dondurulması veya bunlardaki artışların enflasyon oranının altında tutulması yoluyla enflasyonu düşürmeye yönelik bir iktisat politikası. krş. heteredoks istik
3883gelişmeÇok hücreli organizmaların bir hücreli zigottan itibaren geçirdiği değişiklikler. Ontogeni.
3884gelişme yolunda ülkelerbk. az gelişmiş ülkeler
3885gelişmekte olan küçük ada ülkeleriSınırlı kaynakları, uzaklıkları, doğal felaketlere açık olmaları, dış şoklar karşısındaki kırılganlıkları ve dış ticarete aşırı bağımlılıklarıyla bilinen az nüfuslu ada ülkeleri.
3886gelişmekte olan ülkelerbk. az gelişmiş ülkeler
3887gelişmiş 5bk. G5
3888gelişmiş 7bk. G7
3889gelişmiş 8bk. G8
3890gelişmiş ülkelerİktisadi kalkınmalarını tamamlamış, üretimin ileri teknolojiyle gerçekleştirildiği, yaşam standardının ve kişi başına gelirin yüksek olduğu ve özellikle sanayileşmiş ülkelerden ülkeler grubu. krş. birinci dünya ülkeleri
3891gelişmiş ürün aşamasıbk. olgun ürün aşaması
3892geliştirilmiş fon hesabıbk. genişletilmiş fon kolaylığı
3893geliştirme ve destekleme fonuDış ticaretin ülke yararına düzenlenmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme projelerinin finansmanı, turizm kesiminin, esnaf ve sanatkarların Halk Bankası kanalıyla desteklenmesi amaçlarıyla 1984 yılında Ekonomik İşler Yüksek
3894geliştirme ve uyum kurslarıİşletmelerin, çalışanların verimini arttırmak, mesleki gelişimlerini sağlamak ve yeni teknolojilere uyumlarını kolaylaştırmak için çalışma saatleri dışında düzenledikleri eğitim programları.
3895gemi adamıBir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler.
3896gemi bildirimiKaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen ve gemideki mürettebat ve malları ayrıntılı biçimde gösteren liste.
3897gemi doğrultusunda teslimbk. FAS
3898gemi güvertesinde teslimbk. FOB
3899gemi kirasıbk. navlun
3900gemi kirası sözleşmesibk. navlun sözleşmesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir