İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3961genişlik göstergeleriİşlem gören hisse senetlerinden değeri düşen ve yükselenlerin sayısından hareketle piyasanın güçlü veya zayıf olduğu konusunda fikir veren, piyasadaki duygusal hareketleri ölçen göstergeler.
3962geometrik diziHer sayısı bir öncekinin sabit bir değerle çarpımından oluşan dizi.
3963geometrik ortalamaBir istatistik serisinde bulunan terimleri birbiri ile çarparak, çarpımın terim sayısına göre, kökü alınırak hesaplanan ortalama.
3964GeorgizmHerkes kendi yarattığına, doğanın sunduğu başta toprak olmak üzere her şeye sahip olmasına rağmen gerçekte tüm bunlar eşit bir biçimde tüm insanlığa aittir inancından kaynaklanan, Henry George tarafından öne sürülen ve daha sonra kendi adıyla anılan bir f
3965gerçek antrepoDoğrudan gümrük idareleri tarafından işletilen antrepo.
3966gerçek değer1. Fiyat değişmelerinden arındırılmış, bir başka deyişle fiyat diziniyle indirgenmiş değer. krş. parasal değer 2. bk. asli değer
3967gerçek gelirFiyat değişmelerinden arındırılmış, bir başka deyişle fiyat diziniyle indirgenmiş gelir. krş. parasal gelir
3968gerçek harcamaFiyat değişmelerinden arındırılmış, bir başka deyişle fiyat diziniyle indirgenmiş harcama.
3969gerçek kasa varlığı etkisibk. gerçek para kasası etkisi
3970gerçek maliyetFiyat değişmelerinden arındırılmış, bir başka deyişle fiyat diziniyle indirgenmiş maliyet.
3971gerçek para kasası etkisiFiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan bir düşme sonucu elde bulunan paranın satın alma gücünün artmasına bağlı olarak toplam istemin de artması.
3972gerçek servet vergisiBir defaya özgü alınan servet vergisi.
3973gerçek usûlde vergilemeVergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan defter kayıtları esas alınmak suretiyle, verginin, yükümlüsünün bildirimde bulunduğu kâr üzerinden belirlenmiş bir oranla vergilendirilmesi.
3974gerçek ücretEnflasyondan arındırılmış, diğer bir deyişle sabit bir satınalma gücünü ifade eden ücret krş. parasal ücret
3975gerçekçi döviz kuru politikasıbk. gerçekçi kur politikası
3976gerçekçi kur politikasıSabit ya da serbest dalgalanan döviz kuru sisteminde ulusal paranın aşırı değerlenmesini önlemek amacıyla kurda sık sık ayarlamalar yapılmasına yönelik uygulamalar.
3977gerçekleşen tasarrufbk. tasarruf
3978gerçekleşen yatırımbk. yatırım
3979gerekli emekbk. gerekli emek zamanı
3980gerekli emek süresibk. gerekli emek zamanı
3981gerekli emek zamanıMarksist emek değer kuramında, toplumun o dönemdeki ortalama beceri düzeyi ve yoğunluğuna bağlı olarak bir malı üretmek için toplumsal olarak harcanması gereken emek süresi.
3982gereksinimKarşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve hüzün veren karşılandıkça şiddetini kaybeden zaman içinde kendini tekrarlayan alışkanlık haline gelebilen sınırsız ve öznel olan duygu.
3983gereksinim - memnuniyet yaklaşımıbk. gereksinim tatmini yaklaşımı
3984gereksinim tatmini yaklaşımıHer tüketicinin farklı istekleri olduğu ve her bir satış sunumunun bireyin istemlerine yönelik planlanması gerektiği ilkesiyle hareket eden satış tekniği.
3985geri alımBir ülkedeki kamu veya özel kesim fırmasının, diğer ülkedeki kamu veya özel kesim firmasına makine-donanım, üretim teknolojisi veya anahtar teslimi fabrika satması durumunda kurulacak tesislerde üretilecek malların, satış bedeli kadarlık kısmını veya bir
3986geri alım anlaşmasıBir ülkedeki kamu veya özel kesim fırmasının, diğer ülkedeki kamu veya özel kesim firmasına makine-donanım, üretim teknolojisi veya anahtar teslimi fabrika satması durumunda kurulacak tesislerde üretilecek malların, satış bedeli kadarlık kısmını veya bir
3987geri alma sözleşmesibk. geri alım anlaşması
3988geri beslemeİletinin yöneltildiği kişilerce nasıl karşılandığını, gönderenin algılama düzeyini ve amaçlarını ne oranda karşıladığını ölçmek için yararlanılan bilgi alma yöntemi.
3989geri besleme etkisiYayılma etkisinin, bu etkiyi başlatan piyasa üzerinde yarattığı etki.
3990geri bıraktırılmış ülkelerbk. az gelişmiş ülkeler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir