İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
4051girdi-çıktı modelibk. girdi-çıktı çözümlemesi
4052girdiye yönelimbk. kaynak yönelimli sanayiler
4053giriş engelleriFirmaların bir endüstri veya piyasaya girişini zor ve maliyetli hale getiren her türlü unsur.
4054giriş fiyatıMal farklılaştırmasının olmadığı ve istemin esnek olduğu koşullarda satış hacmini artırmak için mala uygulanan düşük fiyat.
4055giriş limanıDışalım mallarının ya da yurtdışından gelen yerli, yabancı kişilerin ülkeye girişlerinde gümrük işlemlerinin yapıldığı hava ve deniz limanı.
4056giriş serbestliğiFirmaların bir endüstri veya piyasaya girişinde herhangi bir engelle karşılaşmaması.
4057giriş vergisiBir ülkeye giren mallardan alınan vergi. bk. gümrük vergisi, çıkış vergisi.
4058girişimBir ışınım titreşimlerinin genliğinin, aynı dalga dizisinin bölümlerinin üst üste gelmesiyle yer yer zayıflaması ya da büyümesi.
4059girişim anaparasıbk. sermaye
4060girişim bölgesiHükümetin vergi indirimi, düşük faizli kredi gibi teşviklerle yatırım ve istihdamı artırarak kalkındırmaya çalıştığı alan.
4061girişim kredisibk. kredi
4062girişim sahasıbk. girişim bölgesi
4063girişim sermayesibk. risk sermayesi
4064girişimciEmek, sermaye ve doğayı bir araya getirerek üretim sürecini bir üretim faktörü olarak tasarlayan, örgütleyen ve onun tüm riskini üstlenen kişi.
4065girişimcilikEmek, sermaye ve doğayı bir araya getirerek üretim sürecinin bir üretim faktörü olarak tasarlanması, örgütlenmesi ve onun tüm riskinin üstlenilmesi.
4066girişimcilik ruhubk. girişimcilik
4067girme fiyatıbk. giriş fiyatı
4068giydirilmiş ücretBrüt kök ücret ve işçiye yapılan ikramiye, prim, yakacak, çeşitli sosyal yardımlar gibi nakdi ve ayni diğer tüm ödemelerin (fazla çalışma ücretleri dahil) toplamı olan ücret.
4069gizli artan oranlılıkVergi matrahına yapılan ekler veya indirimler sonucunda sabit oranlı bir verginin uygulamada artan oranlı vergi durumuna gelmesi.
4070gizli artıcılıkbk. gizli artan oranlılık
4071gizli artıkP. Baran ve Sweezy tarafından ifade edilen bir kavram olup, atıl kapasite yüzünden yararlanılmayan kaynakların üretim sürecinde tam olarak kullanılmasıyla yaratılabilecek artık.
4072gizli ekonomibk. kayıt dışı ekonomi
4073gizli eksik istihdambk. gizli işsizlik
4074gizli enflasyonbk. sürünen enflasyon
4075gizli ihtiyatbk. gizli yedekler
4076gizli işsizlikBir işyerinde işçilerden bir kısmı işten çekildiği halde üretimde herhangi bir azalmanın sözkonusu olmadığı, yani kişilerin açık şekilde işsiz görünmemelerine rağmen gerçekte üretime hiçbir katkılarının olmadığı işsizlik türü. krş. açık işsizlik
4077gizli maliyetÜretim sürecinde kullanılmakla beraber mülkiyeti girişimciye ait olduğu için herhangi bir parasal bedel ödenmeden sağlanan aramalları ve üretim faktörleri dolayısıyla katlanılan maliyet. krş. açık maliyet
4078gizli müterakkilikbk. gizli artan oranlılık
4079gizli para piyasasıVergi kaçırma, mali dolandırıcılık, içerden bilgi sağlayarak bundan çıkar sağlama, para aklama, ülkeler arasında para aktarımı yaparak paranın izini yok etme gibi işlemlerin yapıldığı ve Ingo Walter tarafından adlandırılan kayıt dışı para piyasası.
4080gizli rezervbk. gizli ihtiyat

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir