İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
4171gösteriş vergisibk. lüks tüketim vergisi
4172gösterişçi tüketimbk. Veblen etkisi
4173göstermelikSoyut veya somut bir şeyin zamandaki, uzaydaki veya düşüncedeki yerini işaret etmeğe yarayan sıfat (GÖSTERME SIFATI, Adjectifdémonstratif) veya zamir (GÖSTERME ZAMİRİ, Pronom démonstatif ). "Ben bu kitabı değil şunu isterim" ifadesindeki "bu" göstermeliği
4174götürü dizgesibk. parça başına ücret
4175götürü fiyatBir satın almada ya da bir işin yapılmasında toptan belirlenen fiyat.
4176götürü gider usulübk. götürü gider yöntemi
4177götürü gider yöntemiYükümlünün bildirimde bulunacağı hasılattan götürü olarak hesaplanan gider tutarının indirilmesi biçimindeki vergi matrahı hesaplama yöntemi.
4178götürü ödemeBir defalık ödeme.
4179götürü satışAğırlık ya da sayıya bağlı olmadan toptan belirlenen fiyat karşılığında yapılan satış.
4180götürü usûlde vergilemeKüçük esnaf ve sanatkârın sattığı mal miktarı, malın satış değeri, kârlılık düzeyi ve gelir elde edip etmediğine bakılmaksızın önceden belirlenen belli bir tutarla vergilendirilmesi. Türkiye'de bu vergi uygulamasına 31.12.1998 tarihinde son verilmiştir.
4181götürü vergibk. götürü usûlde vergileme
4182gözaltı pazarıŞirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, borsa oyuncularının devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlamak ve bu şirketlerin hisse senetleri sahiplerine likidite olanağı sunmak amacıy
4183gözdengeçirici1. Geçmişte kabul edilen bir durum veya görüşün gözden geçirilerek yeniden ortaya konmasını ileri süren kişi. 2. Devrimci bakış açısından Marksizmi doğrulamak ya da haklı çıkarmak için yeniden yorumlayıp özünü değiştirerek bu görüşü savunan kişi.
4184gözdengeçiricilikDevrimci bakış açısından Marksizmi doğrulamak ya da haklı çıkarmak için yeniden yorumlayıp özünü değiştirerek bu görüşü savunan akım.
4185Gözetim BelgesiÜlke ekonomisine yönelik dış ticaret kaynaklı bir risk ortaya çıktığında, dışalım ve dışsatımı gözetim altında tutmak amacıyla yetkili kuruluş veya kuruluşlar tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen belge.
4186gözetimli dalgalanmaEsnek kur sisteminde, döviz kurundaki istikrarı korumak amacıyla döviz piyasasına para yetkesinin müdahale ettiği serbest dalgalanma türü.
4187gözlem1. Bir olayı, bir gerçeği ya da bir nesneyi iyi anlamak için bu olay, gerçek ya da nesnenin türlü belirti ve koşullarını izleme ve inceleme işi. 2. İzleme ve inceleme sonucu elde edilen ölçü, puan ya da derece biçimindeki değerlere verilen ad. 3. Bir kims
4188gözlem araştırmalarıGözlem yoluyla bilgi toplayarak işlemeye yönelik araştırmalar.
4189gözlem değeriGözlem sonucu elde edilen değer.
4190Gresham Kanunubk. Gresham Yasası
4191Gresham YasasıBir ülkede yasal olarak iki farklı değerdeki madeni paranın (altın ve gümüş) dolaşımda bulunması durumunda, kişilerin değerli parayı (altın) piyasadan çekerek saklayıp değişim amacıyla değersiz parayı (gümüş) kullanılacaklarını, diğer bir deyişle kötü par
4192grevbk. işbırakım
4193grev hakkıbk. işbırakım hakkı
4194grev kırmabk. işbırakım kırma
4195grev ölçütleribk. işbırakım ölçütleri
4196grev yasaklarıbk. işbırakım yasakları
4197gri piyasa1. Yeni çıkarılan bir hisse senedinin borsada işlem görmeye başlamadan önce aracılar ve aracı kurumlar arasında alınıp satıldığı gayri resmi piyasa. 2. bk. kayıt dışı ekonomi
4198grup akorduParça başına ücret sisteminin bir tek işçi yerine belirli bir işi birlikte gören bir grup işçiye birlikte uygulandığı ücret sistemi.
4199grup birleşmesiBirbiriyle çok fazla ilgili olmayan malları üreten firmaların, aynı sahiplik altında birleşmesi.
4200grup sigortasıbk. toplu sigorta

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir