İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
4201grup tahmin yöntemiOlaf Helmer ve Norman Dalkey tarafından 1950 yılında geliştirilen teknolojinin hızlı değişim gösterdiği alanlar başta olmak üzere, sosyal ve iktisadi alanlarda konu ile ilgili uzmanların görüşlerine dayanarak gelecekte gerçekleşmesi olası olayların zamanı
4202GSMHbk. gayrisafî millî hasıla
4203GSMH Deflatörübk. gayrisafî millî hasıla indirgeyicisi
4204GSMH zımni deflatörübk. gayrisafî millî hasıla indirgeyicisi
4205GSPbk. genelleştirilmiş tercihler sistemi
4206GSYHbk. gayrisafî yurtiçi hasıla
4207GSYİHbk. gayrisafî yurtiçi hasıla
4208Guineaİngiltere'de 1663 yılında ilk defa makinelerle basılan 21 şiling değerindeki altın madeni para.
4209GuldenHollanda, Surinam ve Hollanda Antilleri'nin resmi para birimi olup, 2002 yılında Hollanda'da dolaşımdan kaldırılmış, Surinam ve Hollanda Antilleri'nde dolaşımdaki para.
4210gücü yüksek parabk. parasal taban
4211güç kuramlarıİktisadi sorunları bir iktidar mücadelesi olarak gören ve bu açıdan ele alan kuramlar bütünü.
4212güçlü etkin piyasabk. etkin piyasa önsavı
4213güçlü paraDiğer ulusal paralar karşısındaki değeri sabit ve istikrarlı olan ve kolaylıkla diğer ulusal paralara çevrilebilen para. krş. rezerv para
4214güçlü piyasa etkinliğibk. etkin piyasa önsavı
4215güçsüz para1. Ülkedeki enflasyon nedeniyle sürekli değer kaybetme eğilimindeki para. 2. Resmi kur veya kambiyo kontrolleri nedeniyle diğer ülke paralarına serbestçe çevrilemeyen ulusal para.
4216güdümcülükLiberalizm karşıtı olarak, ekonominin bir üst otorite tarafından yönlendirilme anlayışı.
4217güdümlü dalgalanmabk. gözetimli dalgalanma
4218güdümlü ekonomiİktisadi etkinliklerin devletin müdahale ve denetimi altında yürütüldüğü, diğer bir deyişle neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceğine siyasal gücü temsil eden merkezi bir organın karar verdiği iktisadi sistem. krş. karma ekonomi, piyasa ekonomis
4219güdümlü faiz oranıPara otoritelerince belirlenen kredi ve mevduat faiz oranları.
4220güdümlü fiyatlama hipotezibk. güdümlü fiyatlama önsavı
4221güdümlü fiyatlama önsavıYoğunlaşmanın yüksek olduğu sanayilerde, ekonominin daralma dönemlerinde fiyatın daralmaya göre daha az düşürüleceğini ileri süren önsav.
4222gümrüğe bildirilmemiş malGümrüğe bildirimde bulunmadan, ödenen gümrük vergisine karşılık gelen mal miktarından daha fazla dışalımı yapılan veya yolcunun yanında getirmesine izin verilenin üzerinde getirilen mal.
4223gümrüğe tabi malbk. gümrüklü mal
4224gümrüğe tabi mallar listesiGümrük tarife mevzuatına göre dışalımda gümrük vergisi ve resmine tabi olan malların listesi.
4225gümrük1. Yabancı ülkelerden gelen ve yabancı ülkelere giden mal ve yolcular için yasalarla konulmuş yargıları uygulayan, ülkeye giriş ve çıkışta malın bağımlı olduğu gümrük vergisini alan örgüt. 2. Malın yurda girişinde alınan gümrük vergisi, bk. gümrük vergisi
4226gümrük ambarıGümrüklü mallara özgü ambar.
4227gümrük antlaşmasıGümrük vergileriyle ilgili ülkeler arasında yapılan antlaşma.
4228gümrük antreposubk. antrepo
4229gümrük bağışıklığıYurda kesin olarak giren maldan, yasası gereğince gümrük vergisi alınmaması.
4230gümrük beyan formubk. gümrük değer bildirim belgesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir