İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
421Arap Para Birimi1974 yılında on iki Arap ülkesi para biriminden oluşturulan, kısa adı ARCU olan sepet paraya dayalı hesap birimi.
422Arap Para FonuTicaret kısıtlamalarının ortadan kaldırılması, kısa ve orta vadeli fonlar ile ödemeler dengesizliklerinin giderilmesi, üye ülkeler arasında para politikalarında eş güdümün sağlanması ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi amacıyla 1977 yılında kuru
423Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler ÖrgütüPetrol alanında üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek, yasal çıkarları korumak ve sermaye yatırımları için uygun bir ortam yaratmak amacıyla 1968 yılında kurulan örgüt.
424Arap-Türk BankasıTürkiye, Libya ve Kuveyt sermayeleriyle 1977 yılında kurulan, merkezi İstanbul'da olan banka.
425araştırma - geliştirmear-ge, Ticari amaç gütmeden bilgi üretme ve bir yenilik ortaya koymaya yönelik araştırmalar.
426araştırma işsizliğibk. geçici işsizlik
427arazi vergisiMatrahını, ülke sınırları içinde bulunan arazi ve arsa değerinin oluşturduğu bir tür servet vergisi.
428arbitrajbk. arakazanç
429arbitrasyonbk. arabuluculuk
430arcubk. arap para birimi
431ardiyebk. antrepo
432arındırılmış döviz müdahalesiBir ülkede döviz kurunu dengelemek için yapılan müdahale sonucu para sunumunda ortaya çıkan değişimin neden olacağı enflasyonist veya deflastyonist etkileri dengelemek amacıyla merkez bankasının para sunumuna müdahale ederek eski düzeyine getirmesi.
433arındırımMerkez bankalarının, para sunumunda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan değişmelerin ekonomideki olası enflasyonist veya deflasyonist etkilerini önlemek amacıyla yaptıkları açık piyasa işlemleri.
434arızi gelirbk. geçici gelir
435arızi işsizlikbk. geçici işsizlik
436AristofanikZimmermann'ın Yunan yazarı Aristofan'ın komedilerinden saptayarak gruplandırdığı üç toplum tipinden biri olan kazanç ve çıkar toplumu. krş. Hesiodik, Homerik
437aristokrasibk. soyluluk sistemi
438aristokratbk. soylu
439aritmetik diziHer bir terimin bir önceki ve bir sonraki terimden farkının hep aynı kaldığı, değişmediği dizi. krş. geometrik dizi
440aritmetik ortalamaBir diziyi oluşturan sayısal değerler toplamının o dizide yer alan değerler sayısına bölünmesiyle elde edilen sonuç.
441ariyere borçbk. gecikmiş borç
442ariyetBelli bir taşınır malın kullanım hakkının, geri verilmek koşuluyla, bedelsiz olarak bir başkasına bırakılması.
443armonize sistem nomenklatürübk. uyumlaştırılmış tarife sınıflandırma sistemi
444arrieres borçbk. gecikmiş borç
445art bölgeBir limanı dışalım ve dışsatım etkinlikleri bakımından besleyen ve ona çeşitli ulaşım yollarıyla bağlı, dar veya geniş bölge.
446artan getiriDiğer üretim faktörleri sabitken, bir üretim faktörü miktarındaki oransal artışın üretimde oransal olarak daha fazla artış yaratması durumu. krş. ölçeğe göre artan getiri
447artan maliyetlerÜretim faktörlerinden en az birinin sunumunun sınırlı olması nedeniyle, üretim arttıkça maliyetlerde meydana gelen artış. krş. azalan verimler yasası
448artan marjinal fiziki verimlilikDiğer üretim faktörlerinin miktarı sabitken, bir üretim faktörünün miktarı arttığında üretimde meydana gelen artış.
449artan oranlı vergiVergi matrahındaki artmaya bağlı olarak oranının da aynı doğrultuda arttığı vergi. krş. azalan oranlı vergi, düz oranlı vergi, tersine artan oranlı vergi
450artarak artan oranlı vergiOrtalama vergi oranındaki artışın matrah artışından daha büyük olduğu durumda oluşan artan oranlı vergi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir