İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
4771içten istifadelerbk. içsel tasarruflar
4772içten ticaretbk. içerden öğrenenlerin ticareti
4773içtimai vergilerbk. toplumsal vergiler
4774idari bütçebk. bütçe 1
4775idari dikey pazarlama sistemibk. yönetilen dikey pazarlama sistemi
4776idari fiyatbk. yönetimsel fiyat
4777idari fiyatlama hipotezibk. güdümlü fiyatlama önsavı
4778idari gecikmeYasama ve yürütme gecikmeleri bileşiminden oluşan iç gecikme türü.
4779idari takdirHer bir mükellefin vergi matrahının, vergi dairesi tarafından ayrı ayrı belirlenmesine dayanan yöntem.
4780idari ve teknik teşviklerHükümetin malların tanıtımı için fuar ve sergller açma, lisans ve buluş haklarını güvence altına alma veya eğitim verme biçiminde sağladığı teşvikler.
4781iddiharbk. gömüleme
4782ideal kapasiteBir firma veya firma grubunun, işin durdurulması, yavaşlatılması veya onarım gibi aksama veya kesintiler olmaksızın, en etkin, diğer bir deyişle en düşük ortalama maliyetle üretim yapması durumda üretebileceği mal miktarı.
4783ideoloji1. Terimin yaratıcısı Destutt de Tracy'ye göre ideoloji, "ideler bilimi" dir, ideleri (geniş anlamıyle bilinç olaylarını), idelerin niteliklerini, yasalarını, gösterdikleri anlamlarla bağlantılarını ve kökenlerini inceler. 2. (Küçültücü anlamda) Gerçekliğ
4784İDTbk. İktisadi Devlet Teşekkülleri
4785iflasMahkemece borçlunun, borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunun saptanması.
4786İGEMEbk. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
4787ihaleİş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesi. krş. açık artırma, açık eksiltme, kapalı artırma, kapalı eksiltme
4788ihale usulû vergilemeÖzel kişilerin belli bir yüzde karşılığı devletin adına veya hesabına vergi toplama yöntemi. krş. iltizam yöntemi
4789ihale yöntemiyle borçlanmaHazinenin devlet iç borçlanma senetlerinin faiz veya miktarının ihaleyle belirlenerek satılması.
4790ihbar bankasıDışsatımcıya yabancı banka tarafından akreditif açıldığını bildiren ve ödeme zorunluluğu olmayan banka.
4791ihbarlı mevduatHaber verildikten belli bir süre sonra çekilmek kaydıyla bankada açtırılan mevduat.
4792ihbarsız mevduatİstenildiği zaman geri alınmak üzere bankada açtırılan mevduat.
4793ihracatbk. dışsatım
4794ihracat aleyhine çarpıklıkbk. dışsatım karşıtı eğilim
4795ihracat aleyhine eğilimbk. dışsatım karşıtı eğilim
4796ihracat çarpanıbk. dışsatım çoğaltanı
4797ihracat dövizini kullanma hakkıbk. dışsatım dövizini kullanma hakkı
4798ihracat evibk. dışsatım evi
4799ihracat faktoringibk. uluslararası alacaklandırma
4800ihracat gümrük resmibk. dışsatım vergisi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir