İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
4831ihracatçıbk. dışsatımcı
4832ihracatçı birlikleribk. dışsatım birlikleri
4833ihracatçı kredisibk. satıcı kredisi 1
4834ihracatçı sermaye şirketibk. dış ticaret sermaye şirketi 2
4835ihracatı geliştirmebk. dışsatımı geliştirme
4836İhracatı Geliştirme Etüd MerkeziTürkiye dışsatımının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amacıyla 1960 yılında kurulmuş ve 2001 yılında yeniden yapılandırılarak Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlanan kurum.
4837İhracatı Geliştirme FonuDevlet bütçesi ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Odalar ve Borsalar Birliğinin bütçelerinden yapılan katkılardan oluşan ve kaynakları İGEME'nin amaçları doğrultusunda kullanılan, 1960 yılında kurulmuş ve 2001 yılında kaldırılmış olan bütçe içi bir fon.
4838ihracatı ön izne bağlı mallarbk. dışsatımı ön izne bağlı mallar
4839ihracatı teşvik belgesibk. dışsatımı teşvik belgesi
4840ihracatı teşvik fonuDışsatımı teşvik belgesi alan dışsatımcılara kredi sağlamak amacıyla T.C. Merkez Bankası bünyesinde 1980 yılında kurulan fon.
4841ihracatı yasak mallarbk. dışsatımı yasak mallar
4842ihracatın gelir etkisibk. dışsatımın gelir etkisi
4843ihracatın önderlik ettiği büyümebk. dışsatım önderliğinde büyüme
4844ihracatın önderlik ettiği sanayileşmebk. dışsatım önderliğinde büyüme
4845ihracatın sürüklediği büyümebk. dışsatım önderliğinde büyüme
4846ihracatın teşvikibk. dışsatım teşviki
4847ihracatın teşviki politikasıbk. dışsatım teşviki
4848ihracatta fiyat farkı iadesibk. dışsatımda fiyat farkı ödemesi
4849ihracatta fon kesintisibk. dışsatım prim kesintisi
4850ihracatta kota uygunluk belgesibk. dışsatımda kota uygunluk belgesi
4851ihracatta tarife kontenjanıbk. dışsatımda tarife kotası
4852ihracatta vergi iadesibk. dışsatımda vergi iadesi
4853ihracatta vergi istisnasıbk. dışsatım vergi istisnası
4854ihracatta vergi muafiyetibk. dışsatımda vergi bağışıklığı
4855ihracatta vergi muaflığıbk. dışsatım vergi bağışıklığı
4856ihracı izne bağlı eşyabk. dışsatımı ön izne bağlı mallar
4857ihracı yasak eşyabk. dışsatımı yasak mallar
4858ihraçbk. çıkarım
4859ihraç değeribk. çıkarım fiyatı
4860ihraç edilmiş sermayebk. çıkarılmış sermaye

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir