İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
5101ilkel birikimÜretim araçlarının emekten ve üreticiden ayrılmasıyla sermayenin tarihsel doğuşunu hazırlayan, emeği ücretli emeğe dönüştürerek sermayeye bağımlı kılan, kapitalist üretim için gerekli temeli sağlayan ve Karl Marx tarafından tanımlanan tarihsel süreç.
5102ilkel ekonomiTekniğin çok az gelişmiş olması nedeniyle doğaya üstünlük sağlama olanaklarının yetersizliği, uzmanlaşmanın bulunmayışı, ekonomik birliğin küçüklüğü gibi başlıca özelliklerle belirlenen ekonomi biçimi.
5103ilkel komünal sistem1. İlkel komünal üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. 2. Stalin'in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, sınıfların ve sömürünün olmadığı, ortak mülkiyete ve çalışmaya dayanan ilkel toplum. krş. kapitalist sistem 2, sosyalist sistem 2, köleci si
5104ilkel komünal toplumbk. ilkel komünal sistem
5105ilkel komünal üretim biçimiSınıfların ve sömürünün olmadığı, ortak mülkiyet ve çalışmaya dayalı üretim biçimi.
5106ilkel komünal üretim tarzıbk. ilkel komünal üretim biçimi
5107ilkel mallar1. bk. birincil mallar 2. Miktarının çok olması dolayısıyla fiyatı çok düşük olan mallar.
5108ilkel sermaye birikimibk. ilkel birikim
5109ilksel birikimbk. ilkel birikim
5110ilksel mallarbk. birincil mallar
5111illegal ekonomibk. kayıt dışı ekonomi
5112İller Bankasıİl özel idareleriyle belediye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracakları birliklerle adı geçen idarelere bağlı, tüzel kişiliği sahip olan veya olmayan ve katma bütçeli idare ve kurumların imar ve altyapı planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak a
5113ilmi sosyalizmbk. bilimsel sosyalizm
5114iltizam usûlübk. iltizam yöntemi
5115iltizam yöntemiOsmanlı İmparatorluğu'nda belirli vergileri toplama görev ve yetkisinin devlet tarafından, yapılan bir anlaşma ile mültezim adı verilen üçüncü şahıslara önceden belirlenmiş bir bedel karşılığında verilmesine dayanan vergi toplama yöntemi.
5116imâlatHammaddelerin veya aramalların (yarı mamûl malların) bileşimi, niteliği, durumu veya biçiminin değiştirilerek işlenmiş mallara dönüştürülmesi.
5117imâlat - dışı sanayiSanayi kesiminin imâlat sanayi dışındaki enerji ve madencilikten oluşan alt kesimi.
5118imâlat sanayiSanayi kesiminin enerji ve madencilik dışındaki imâlat yapan alt kesimi.
5119imeceKırsal kesimde zorunlu ve isteğe bağlı işlerin, o kesimde yaşayanlarca eşit koşullarda işbirliğiyle gerçekleştirilmesi.
5120imgesel istemBir ekonominin bütün piyasaları dengede iken satın alınmak istenen mal ve hizmet miktarı.
5121imkânsız üçleme hipotezibk. olanaksız üçleme savı
5122imkânsızlık teoremibk. olanaksızlık önermesi
5123İMKBbk. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
5124İMKB endeksibk. borsa dizini
5125İMKB Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksibk. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Dizini
5126İMKB Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketibk. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi
5127İMKB Ulusal-100 DiziniVadeli işlemler piyasasında kullanılmak üzere, taşınır değer yatırım ortaklıkları dışında borsada işlem gören şirketler arasından, hisse senetlerinin seçim ölçütleri ve dönemsel değerleme ve değişiklikler bölümlerinde belirtilen koşullara göre seçilen ve
5128İMKB Ulusal-100 Endeksibk. İMKB Ulusal-100 Dizini
5129İMKB Ulusal-30 DiziniVadeli işlemler piyasasında kullanılmak üzere, taşınır değer yatırım ortaklıkları dışında borsada işlem gören şirketler arasından, hisse senetlerinin seçim ölçütleri ve dönemsel değerleme ve değişiklikler bölümlerinde belirtilen koşullara göre seçilen ve
5130İMKB Ulusal-30 Endeksibk. İMKB Ulusal-30 Dizini

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir