İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
5161İNF 1 formuDahilde İşleme Rejimi kapsamında işlem görmüş malların veya değişmemiş eşyanın, izin belgesinde belirtilen gümrük idaresi dışında başka bir gümrük idaresinden serbest dolaşıma geçişleri halinde kullanılan belge.
5162İNF 2 Bilgi Formubk. İNF 2 formu
5163İNF 2 formuHariçte işleme rejimi kapsamında gümrük birliği içindeki bir ülkeden geçici olarak üçüncü ülkeye dışsatımı yapılarak işlem görmüş malların, gümrük birliğindeki diğer ülkelerde kısmen veya tamamen gümrük vergisinden bağışık olarak serbest dolaşımına olanak
5164İNF 3 Bilgi Formubk. İNF 3 formu
5165İNF 3 formuDışsatımın yapıldığı gümrük birliğindeki bir ülkeden diğer ülkeye geri gelen eşyanın gümrük vergisi bağışıklığından yararlanabilmesi amacıyla dışsatımcının istemi üzerine dışsatımcı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belge.
5166İNF 4 Bilgi Formubk. İNF 4 formu
5167İNF 4 formuTedarikçi beyanının gerçekliği ve doğruluğunun denetlenmesi amacıyla dışsatımın gerçekleştirildiği ülke gümrük idaresince düzenlenen, tedarikçi tarafından dışalımcı ülke gümrük idaresine verilmek üzere dışsatımcıya sunulan belge.
5168İNF 5 Bilgi Formubk. İNF 5 formu
5169İNF 5 formuDışsatımı yapılan malların üretiminde kullanılan eşya tutarı kadar dışalım eşyasının rejimden yararlandırılması amacıyla kullanılan form.
5170İNF 6 Bilgi Formubk. İNF 6 formu
5171İNF 6 formuDâhilde İşleme Rejimi çerçevesinde, dışalımı yapılan eşyanın, bir kişiden başka bir kişiye devrinin yapılması durumunda veya sergi ve fuarda sergilenmek üzere getirilen eşyanın bir fuardan veya sergiden ilgili Gümrük Bölgesini terk etmeksizin başka bir se
5172İNF 7 Bilgi Formubk. İNF 7 formu
5173İNF 7 formuDâhilde İşleme Rejimi çerçevesinde, geri ödeme sistemi kapsamındaki işlenmiş malların serbest dolaşıma giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresince onaylanmış işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulması durumunda gösterilen
5174İNF 8 Bilgi Formubk. İNF 8 formu
5175İNF 8 formuAntrepo Rejimi hükümlerine göre, antrepolarda elleçlemesi yapılan eşyanın, bu işleme tabi tutulmamış gibi vergilerinin hesaplanmasının istenmesi durumunda kullanılan belge.
5176İNF 9 Bilgi Formubk. İNF 9 formu
5177İNF 9 formuDahilde İşleme Rejimi çerçevesinde, işlem görmüş ürünün elde edilmesi için kullanılan eşdeğer eşya kadar, dışalım eşyasının bu rejimden yararlanması için kullanılan belge.
5178informel işgücü piyasasıbk. kayıt dışı işgücü piyasası
5179informel sektörbk. kayıt dışı ekonomi
5180İngiliz kambiyo denkleştirme fonuİngiltere'nin altın standardından ayrılmasından sonra sterlini dalgalanmaya bıraktığı ve birçok küçük ülkenin parasını sterline bağladığı dönemde, sahip olduğu döviz rezervlerine dayanarak piyasada döviz karşılığı sterlin alım ve satım işlemlerinde buluna
5181İngiliz Lirasıbk. İngiliz Sterlini
5182İngiliz merkantilizmiDeniz aşırı ticaretin İngiliz gemilerinin tekelinde olmasını savunan ve İngiliz mallarıyla rekabet edebilecek yabancı malların ülkeye girişine izin vermeyen özellikleriyle öne çıkan merkantilist görüş. krş. merkantilizm, Alman merkantilizmi, Fransız merka
5183İngiliz müzayedesibk. açık artırma
5184İngiliz Paundubk. İngiliz Sterlini
5185İngiliz planıbk. Keynes planı
5186İngiliz SterliniBüyük Britanya ulusal para birimi.
5187İngiliz Uluslar Topluluğuİngiltere ile eski sömürgeleri arasında oluşturulan iktisadi, mali, siyasi ve kültürel birlik.
5188İngiliz ütopyacı toplumculuğubk. ütopik sosyalizm
5189İngiltere Bankası1694 yılında bir grup özel banker tarafından kurulan, daha sonra 1946 yılında İngiliz Parlamentosu tarafından millîleştirilen merkez bankası.
5190inhisarbk. tekel

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir