İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
5491işlevsel ürün farklılaştırmasıbk. işlevsel mal farklılaştırması
5492işleyimEkonominin, her çeşit işlenmemiş ya da yarı işlenmiş özdekleri değiştirip doğrudan doğruya kullanılır nesne ve özdekler durumuna koyan büyük etkinlik kolu.
5493işlikOkullarda işbilgisi, resim-iş, biçki-dikiş gibi uygulamalı derslerin yapıldığı, gerekli araç ve gereçler ile donatılmış çalışma yerlerine verilen ad.
5494işportaGezici olarak açıkta yapılan kayıt dışı satış.
5495işportacıİşporta işiyle uğraşan işi.
5496işportacılıkİşporta işini yapma.
5497işsahibibk. işveren
5498işsizCari ücret düzeyinde çalışma istek ve yeteneğine sahip olmasına rağmen iş bulamayan kişi.
5499işsizliğe karşı güvencebk. işsizlik sigortası
5500işsizlikKişinin herhangi bir nedenle işini yitirmesi ve bir yenisini bulma çabası içine düşmesi durumu.
5501işsizlik güvencesibk. işsizlik sigortası
5502işsizlik maaşıbk. işsizlik ödeneği
5503işsizlik oranıİşsiz sayısının toplam işgücüne oranı.
5504işsizlik ödemeleriİşsizlik ödeneği ve işsizlik yardımlarının toplamı.
5505işsizlik ödeneğiİşsizlik sigortası kapsamında bulunanlara (sigortalı işsizlere) işsiz kalmaları durumunda işsizlik sigortası fonundan yapılan ödeme.
5506işsizlik sigortasıBir işyerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işinden çıkarılıp hâlen iş arayanlara, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve ailelerinin zor duruma düşmelerini önlemek için devlet tarafından kurulan zorunlu sigo
5507işsizlik sigortası fonuOranları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, devlet, işveren ve işçiden yapılan prim kesintileriyle oluşturulan ve koşulları sağlayan sigortalılara ödemeleri gerçekleştiren fon.
5508işsizlik yardımıİşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarına sahip olmayanlara, yararlanma hakkına sahip olmakla birlikte ödenek almak için başvuru yapmayanlara veya işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi sona erenlere çeşitli biçimlerde devlet tarafından yapılan ödemeler
5509işten atılmaİş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilerek işçinin işine son verilmesi.
5510işten ayrılma oranıBelirli bir dönemde bir ülke, kesim ya da firmada işten ayrılanların sayısının sırasıyla ülke, kesim ya da firmanın ortalama çalışan sayısına bölünmesiyle bulunan ve çalışanların emek piyasasına giriş ve çıkışlarını gösteren oran.
5511işten çıkarmaİş çevrimlerindeki daralmaya bağlı olarak işçinin geçici veya sürekli olarak işten çıkarılması.
5512işten çıkarma oranıBelirli bir dönemde işten çıkarılan işçilerin toplam işlendirmeye oranı.
5513işten çıkarma ödencesiGereksinim duyulmaması nedeniyle işine son verilen işçiye işveren tarafından yapılan ödeme.
5514işten imtinabk. işten kaçınma
5515işten kaçınmaİşçinin uyarılmasına karşın görevini yapmaması durumu.
5516işten kovulmabk. işten atılma
5517iştira senediÖdemenin yapılacağı yerin farklılığından dolayı kırdırımlı senetlere göre daha düşük bir bedelden kırdırılabilen çek, bono, police gibi senetler.
5518iştirak1. İktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketler. 2. Bir ortaklık ile işletme arasında, sözkonusu ortaklığın yön
5519iştirakiyyunOsmanlı İmparatorluğu'nda özelIikle İkinci Meşrutiyet'ten sonra, aralarında hiç bir fark gözetmeksizin, komünizm, sosyalizm ve ortaklaşacılık akımlarını birlikte içermek üzere kullanılan kavram.
5520iştiralı akreditifİştiraya yetkili kılınan banka tarafından akreditifin bir parçası olan poliçelerin ve/veya evrakın satın alınması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir