İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
5671Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği ÖrgütüTürkiye, İran ve Pakistan arasında iktisadi ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla 1962 yılında kurulup 1977 yılında imzalanan anlaşma ile hukuki bir nitelik kazanan, 1979 yılında etkinliğine son verilen ve 1985 yılında Ekonomik İşbirliği Örgütü adıyl
5672Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatıbk. Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü
5673kalkınma iktisadıİktisaden geri kalmışlığın kuramını oluşturan ve uzun dönem iktisadi kalkınmanın sağlanmasına yönelik politika ve çözümlemeleri araştıran makroiktisadın bir alt dalı.
5674kalkınma izlemiKalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla belirlenen ereklere ve bunlara ulaşmak için gerekli iktisadi, sosyal, kültürel politika ve yöntemleri gösteren yol haritası.
5675kalkınma kredisiKalkınmayı sağlamak ve hızlandırmak amacıyla verilen uzun vadeli ve düşük faizli kredi.
5676kalkınma kutuplarıGelecekte kalkınma olasılığı yüksek olan ve devlet tarafından yapılacak sağlık, eğitim, altyapı gibi her türlü yatırım ve kurumsal düzenlemelerle girişimcilere daha cazip yatırım olanaklarının sağlandığı küçük yerleşim birimleri ya da bölgeler.
5677kalkınma planıBir ülkenin tamamı veya belirli bir bölgesi için belirlenen kalkınma hedefleri çerçevesinde iktisadi ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla özel kesim için yol gösterici ve kamu kesimi için emredici niteliğe sahip plan.
5678kalkınma planlamasıBir ülkede kalkınma planı çerçevesinde yapılan çalışmalar bütünü. krş. iktisadi planlama
5679kalkınma programları1. Ülke içindeki bir yerleşim birimine veya ülkenin bütününe yönelik izlenecek iktisadi, sosyal ve kültürel politikalar bütünü. 2. bk. yıllık program
5680kalkınma stratejisibk. kalkınma izlemi
5681kalkınma ve yatırım bankacılığıKalkınma bankacılığı ve yatırım bankacılığı etkinliklerinin bir arada gerçekleştirildiği bankacılık.
5682kalkınma ve yatırım bankasıKalkınma bankacılığı ve yatırım bankacılığı etkinliklerini bir arada gerçekleştiren banka.
5683Kalkınma Yardımları Komitesibk. Kalkınmaya Yardım Komitesi
5684kalkınmada öncelikli yörelerBir ülkede resmi makamlarca belirlenen ve orada yapılacak yatırımlara ve çalışanlara bazı özel desteklerin sağlandığı yerleşim birimleri.
5685kalkınmakta olan ülkelerbk. az gelişmiş ülkeler
5686kalkınmanın aşamalarıbk. aşamalar kuramı
5687Kalkınmaya Yardım KomitesiAz gelişmiş ülkelerin kalkınmasına yönelik yardım miktarının artırılması ve söz konusu yardımların daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla 1960 yılında OECD bünyesinde kurulan özel bir komite.
5688kalkınmış ülkelerbk. gelişmiş ülkeler
5689kalkış aşamasıbk. kalkışa geçme aşamasındaki toplum
5690kalkış limanıGeminin yüklendiği liman.
5691kalkışa geçme aşamasındaki toplumKalkınmanın süreklilik göstermeye başladığı, yabancı ve yurtiçi tasarrufların harekete geçirilerek iktisadi büyümeyi hızlandırmak için üretken yatırımların yeterli bir düzeye yükseltildiği ve hızla gelişen birden fazla temel imâlat sanayi dalının kurulduğ
5692kalkışa hazırlık aşamasındaki toplumSosyal sabit sermaye yatırımlarının ve özellikle ulaştırma yatırımlarının gerçekleştirildiği ve buna bağlı olarak tarım ile ticaretten sanayiye geçişi gerçekleştirecek iktisadi düzen ile siyasi, sosyal ve kültürel yapıya ilişkin düşüncelerde köklü değişik
5693kalp akçebk. sahte para
5694kalp parabk. sahte para
5695kalpazanSahte para basarak piyasaya süren kişi.
5696kambistbk. döviz simsarı
5697kambiyo1. bk. döviz 2. bk. kambiyo senetleri 3. Ticari bankaların dövizle uğraşan birimleri.
5698kambiyo acentesibk. döviz simsarı
5699kambiyo ajanıbk. döviz simsarı
5700kambiyo aracısıbk. döviz simsarı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir