İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
5881Karadeniz Ekonomik İşbirliği AntlaşmasıTürkiye, Yunanistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Ermenistan ve Gürcistan'ın katılımıyla, söz konusu ülkeler arasında iktisadi, ticari, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi ve bölge ülkel
5882Karadeniz Ticaret ve Kalkınma BankasıKaradeniz Ekonomik İşbirliği Antlaşması'nı imzalayan ülkelerin katılımıyla söz konusu ülkelerdeki iktisadi kalkınmayı ve bölgesel işbirliğini finansman sağlayarak desteklemek amacıyla üye ülkelerin temsilcileri ile uluslararası banka ve finansman kuruluşl
5883Karaib Ortak Pazarıbk. Karayip Topluluğu ve Ortak Pazarı
5884karaparanın aklanmasıKara paranın elde edildiği ana kaynak gizlenerek taşınmaz edinimi, turizm gibi çeşitli yollarla yasal olarak kullanılabilir hale getirilmesi.
5885karar ağacıBir karar sürecinde seçenekler, olaylar ve bunlara bağlı olarak elde edilecek sonuçların (ödüllerin) grafiksel gösterimi.
5886karar almaKarar birimlerinin belirlenmiş bir ya da daha fazla amaca ulaşmak için varolan çeşitli seçenekler arasında seçim yapmalarına yönelik davranış biçimi.
5887karar birimiFarklı seçenekler arasında tercihler yapmaya yönelik davranışta bulunan gerçek ya da tüzel kişi. krş. iktisadi karar birimi
5888karar gecikmesibk. algılama gecikmesi
5889karar matrisiOyun kuramında bir karar sürecinde seçenekler, olaylar ve bunlara bağlı olarak elde edilecek ödüllerin tablo biçiminde gösterimi.
5890karar tatbiki gecikmesibk. yürütme gecikmesi
5891karar uygulama gecikmesibk. yürütme gecikmesi
5892kararlama değişmebk. varsayımsal değişim
5893kararlı dengeKüçük kuvvetlerin etkisinde, konumunu koruyan cisimlerin durgunluğu çabucak bozulmayan denge masa üzerine konmuş bir kitabın duruşu.
5894kararsız dengeEn ufak bir kuvvetin etkisiyle devinmeye geçen cisimlerin durgunluğu bir küre üzerinde duran başka bir kürenin hali.
5895Karayip Kalkınma BankasıKarayip bölgesindeki ülkelerin iktisadi büyüme ve kalkınma politikalarını uyumlaştırmak, üye ülkeleri iktisadi işbirliği ve bütünleşmeye özendirmek, bölgedeki en azgelişmiş üye ülkelerin özel ve acil finansman gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1969 yıl
5896Karayip Topluluğu ve Ortak PazarıTopluluk dışındaki ülkelere karşı kambiyo kısıtlamaları getirmek, topluluk içinde nitelikli işgücünün serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla 1973 yılında 14 Karayip ülkesinin katılımıyla para birliğini de içeren bir ortak pazarı hedefleyerek kurulmuş
5897Karayipler Kalkınma Bankasıbk. Karayip Kalkınma Bankası
5898karayolu taşıma belgesiKarayolunda kamyonla yapılan taşımalarda uluslararası CMR Anlaşması gereğince düzenlenen bir taşıma senedi. krş. CMR Anlaşması
5899karayolu taşıma senedibk. karayolu taşıma belgesi
5900kardinal fayda kuramıbk. sayısal fayda kuramı
5901kardinal fayda teorisibk. sayısal fayda kuramı
5902kardinalizmbk. sayısal fayda kuramı
5903kârlılık1. Bir işletme veya yatırım projesinin kâr elde etme kapasitesi veya potansiyeli. krş. rantabilite 2. bk. kâr oranı 1
5904kârlılık oranında düşmebk. azalan kâr oranı
5905kârlılık rasyolarıbk. 1. kâr aralığı 2. özkaynak getirisi 3. aktif getirisi
5906karma birleşmebk. grup birleşmesi
5907karma ekonomiÖzel kesimin yanında kamu kesiminin de yer aldığı ekonomik düzen.
5908karma fonHisse senetleri, tahvil, döviz, altın ve diğer değerli madenlerin en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri portföy değerinin yüzde yirmisinden az olmayan fon.
5909karma işletmelerbk. iştirak 1
5910karma malTüketimde rakipsiz olma ve dışarıda tutulamama özelliklerine sahip, özel mallar ile orta malları arasında yer alan mallar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir