İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
601Avrupa Para BirimiAvrupa Birliği ülkeleri tarafından 1979 yılında uygulanmaya başlanan Avrupa Para Sistemi çerçevesinde üye ülke paralarının belli miktarlarda katılımıyla oluşturulan ve hesap birimi olarak kullanılan sepet para. krş. Avro
602Avrupa Para Birliğibk. Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği
603Avrupa Para EnstitüsüAvrupa Birliği üye ülkelerinin ulusal merkez bankaları arasındaki işbirliği ve para politikalarının eşgüdümünün güçlendirilmesi amacıyla 1994 yılında kurulup, 1998 yılında yerini Avrupa Merkez Bankasına bırakan organ.
604Avrupa Para SistemiÜye ülke ulusal parasını sabit kur üzerinden Avrupa Para Birimi (ECU)'ne bağlamak ve ulusal döviz piyasasında değerdeşlik (parite) üzerinden müdahale etmek amacıyla Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından 19
605Avrupa Para Yılanı Sistemi1972 yılında uygulamaya konulan, Avrupa Topluluğu üye ülke paralarının birbirlerine ve ABD dolarına karşı sınırlı dalgalanmasına izin vermiş olan sistem.
606Avrupa Parasal Birliğibk. Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği
607Avrupa ParlamentosuAvrupa Birliğinde yasama ve yürütme yetkilerinin kullanımını demokratik bir biçimde denetleyerek Birliğin işleyişini kontrol eden, yasama sürecine katılma yetkisi bulunan ancak bu yetkisi Avrupa Konseyine görüş bildirmekle sınırlı olan ve Avrupa Birliği b
608Avrupa Patent Bürosu1973 yılında imzalanan Avrupa Patent Sözleşmesine dayalı olarak 1977 yılında kurulan ve bu Sözleşmeyi imzalayan 28 ülkede geçerli olan Avrupa buluş belgesi veren büro. krş. Avrupa Patent Örgütü
609Avrupa Patent Ofisibk. Avrupa Patent Bürosu
610Avrupa Patent ÖrgütüAvrupa Patent Sözleşmesini uygulamak üzere kurulan ve 1977 yılında etkinliğe başlayan örgüt. krş. Avrupa Patent Bürosu
611Avrupa Patent SözleşmesiBuluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin artırılması, üye ülkelerde ortak bir buluş belgesi hukukunun oluşturulması amacıyla, tek bir başvuru ile kısa süre içinde düşük maliyetle buluş belgesi alınmasını, korunmasını sağlayan v
612Avrupa Patent Teşkilatıbk. Avrupa Patent Örgütü
613Avrupa Serbest Mübadele Birliğibk. Avrupa Serbest Ticaret Birliği
614Avrupa Serbest Ticaret BirliğiAvusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre, İngiltere ve Finlandiya tarafından üye ülkeler arasındaki ticaret engellerini kaldırmak üzere Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) alternatif olarak 1959 yılında kurulmuş ve üyelerinin çoğunluğunun Avru
615Avrupa Serbest Ticaret Bölgesibk. Avrupa Serbest Ticaret Birliği
616Avrupa Sosyal FonuAvrupa Birliği içinde işlendirmeyi kolaylaştırmak ve işçilerin coğrafi ve mesleki akışkanlığını artırmak, sanayi ve üretim sistemlerindeki değişime uyumlarını sağlamak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla 1960 yılında kurulmuş fon.
617Avrupa Standardı 45001Test laboratuvarlarının etkinlikleri ile ilgili genel ölçütleri belirleyen ölçün.
618Avrupa Standardı 45002Ölçümleme ile test laboratuvarlarının yeterliliğinin belirlenmesi konusunda akreditasyon kuruluşları tarafından kullanılacak genel ölçütleri açıklayan ölçün.
619Avrupa Standardı 45003Laboratuvar akreditasyon kuruluşlarının personel kalitesi, kalite sisteminin yeterliliği, akreditasyon yöntemi ve güvenilirlik gibi ölçütlerini belirleyen ölçün.
620Avrupa Standardı 45011Ürün belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşlarında aranan genel ölçütleri belirleyen ölçün.
621Avrupa Standardı 45012Kalite sistem belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşlarında aranan genel ölçütleri belirleyen ölçün.
622Avrupa Standardı 45013Personel belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşlarında aranan genel ölçütleri belirleyen ölçün.
623Avrupa Standardı 45014Ürünlerin belirtilen ölçünlere veya gerekli diğer belgelere uygunluğunu açıklayan beyanlara yönelik genel ölçütleri belirleyen ölçün.
624Avrupa Standardizasyon Komitesibk. Avrupa Standartlar Komitesi
625Avrupa Standartlar KomitesiMadde, mamul, malzeme ve hizmetlerin özellikleri ve deney yöntemlerinin belirlenmesine ilişkin standardizasyonu sağlamak amacıyla 1961 yılında 6 AB ve 7 EFTA ülkesinin standardizasyon kuruluşları tarafından kurulan ve günümüzde AB ülkelerinden 15, EFTA ül
626Avrupa Standartları 29000 SerisiAvrupa Birliğinin aynen kabul ettiği ISO-9000 kalite ölçünleri serisi.
627Avrupa Tarımsal Yön Verme ve Garanti Fonubk. Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu
628Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti FonuAvrupa Birliğinin ortak tarım politikasının finansmanını sağlamak amacıyla 1962 yılında oluşturulmuş fon. krş. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası
629Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları BirliğiRekabetçi, genişletilmiş bir Avrupa Birliği hedefiyle üyesi olan girişimcileri desteklemek ve güçlendirmek, küçük ve orta boy işletmeleri özendirmek, rekabette adaleti sağlamak, yasal ve fiziksel çevreyi en iyi duruma getirerek kârlılığı artırmak amacıyla
630Avrupa Topluluğu1957'deki Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1987 yılında Tek Senedin yürürlüğe girmesiyle almış olduğu ad. Bu ad, 1992 yılında Maastricht'te imzalanan antlaşmayla Avrupa Birliğine dönüşmüştür. krş. Avrupa Birliği

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir