İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
6571LAFTAbk. Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
6572Lagrange çarpanı yöntemiBir fonksiyonun belli bir kısıt altında uç değerlerini bulmak için kullanılan ve Joseph Louis Lagrange tarafından geliştirilen matematiksel yöntem.
6573Lagrange fonksiyonuEşitliğe dayanan doğrusal programlama sorunlarının çözümünde kullanılan amaç fonksiyonu ve kısıt denkleminden oluşan ve Joseph Louis Lagrange tarafından geliştirilen fonksiyon.
6574laissez fairebk. bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler ilkesi
6575lasalcılıkKentsoylu toplumunun üretici güçleri geliştirmeye sınırsız bir olanak tanıdığı ve proleteryanın topluma yararlı hizmet sağladığı savından hareketle burjuva toplumunu meşrulaştıran ve marksizm karşıtı hareketin kuramcılarından biri olan Ferdinand Lassalle
6576Laspayres fiyat endeksibk. Laspeyres fiyat dizini
6577Laspeyres fiyat diziniTemel alınan yıldaki mal sepetinin ağırlık olarak kullanıldığı, Étienne Laspeyres tarafından geliştirilen ve kendi adıyla anılan fiyat dizini.
6578Latin Amerika Bütünleşme BirliğiLatin Amerika Serbest Ticaret Birliği'nin başarısızlığa uğraması sonucu bölgedeki ülkeler arasında aşamalı olarak tarifeleri azaltmak ve gümrük engellerini ortadan kaldırarak ortak bir pazar oluşturmak amacıyla 1980 yılında Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şi
6579Latin Amerika Ekonomik SistemiLatin Amerika ve Karayip bölgelerindeki ülkelere iktisadi konularda ve seçilecek stratejilerde danışmanlık yapmak ve eşgüdümü sağlamak amacıyla yirmi yedi Latin Amerika ve Karayip ülkesinin katılımıyla 1975 yılında kurulan hükümetlerarası bölgesel bir örg
6580Latin Amerika Entegrasyon Birliğibk. Latin Amerika Bütünleşme Birliği
6581Latin Amerika Serbest Ticaret BölgesiÜye ülkeler arasında ticareti serbestleştirmek, tarımsal kalkınma ve sanayileşme politikalarının eşgüdümünü sağlamak amacıyla 1960 yılında Arjantin, Meksika, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay'ın katılımıyla kurulan, 1962 yılında Kolombiya ve Ekvador, 1966'da
6582Latin Para BirliğiFransa, Belçika, İsviçre ve İtalya'nın katılımıyla 1865 yılında kurulan, daha sonra Yunanistan ve Bulgaristan'ın katılımıyla genişleyen, her ülkenin altın ve gümüş madeni paralarının Birlik içinde yasal para olarak kullanılmasını öngören ve 1920'li yıllar
6583LDCsbk. 1. az gelişmiş ülkeler 2. enaz gelişmiş ülkeler
6584leasingbk. kiralama
6585lehtarÇek veya poliçenin ödeneceği, belgenin üzerinde adı yazılı olan kişi.
6586LekArnavutluk'un ulusal para birimi.
6587Leonitef paradoksubk. Leontief çelişkisi
6588Leontief ampirik bulgularıbk. Leontief çelişkisi
6589Leontief çelişkisiAmerika Birleşik Devletleri ekonomisinde Heckscher - Ohlin önermesinin W. Leontief tarafından sınanması ile ulaşılan önermenin tam tersi sonuçlar.
6590Leontief görgül bulgularıbk. Leontief çelişkisi
6591Leontief ters matrisiGirdi-çıktı çözümlemesinde sonul istem düzeyi ya da bu düzeydeki değişmeler verildiğinde kesimsel çıktı düzeylerinin ya da bu düzeylerdeki değişimin bulunmasını sağlayan matris.
6592Leontief üretim fonksiyonuÜretim teknolojisinin tanımlanmasında kullanılan ve üretim faktörleri (sermaye ve emek) arasındaki ikame esnekliği katsayısının sıfıra eşit olduğu bir tür C.E.S. üretim fonksiyonu. krş. C.E.S. üretim fonksiyonu, Cobb-Douglas üretim fonksiyonu, doğrusal ür
6593Lerner diziniFiyat maliyet aralığının hesaplanmasında kullanılan ve tekelleşme derecesini gösteren, fiyatlardan marjinal maliyetin çıkarılıp fiyata bölünmesiyle veya piyasa istem fiyat esnekliğinin tersi olarak da hesaplanabilen dizin.
6594Lerner endeksibk. Lerner dizini
6595Lerner-Samuelson önermesiHeckscher-Ohlin önermesinden hareketle serbest dış ticaret varsayımı altında faktör fiyatlarını belirleyen olası koşulları çözümleyen ve A. Lerner ile P. Samuelson tarafından ortaya atılan önerme.
6596Lerner-Samuelson teoremibk. Lerner-Samuelson önermesi
6597levantenDoğu Akdeniz ülkelerinde yerleşen ve ticari etkinliklerde bulunan Avrupa kökenli kişiler.
6598leverajbk. borç oranı
6599Lewis kalkınma modeliAzgelişmiş ülkelerde, işgücü sunumunun sınırsız, tarım (geçimlik) ve sanayi (modern-kapitalist) kesimi olmak üzere ikili bir iktisadi yapının olduğu varsayımları altında tarım kesimindeki sınırsız işgücü sunumunun emeğin marjinal verimliliğini sıfıra kada
6600LGbk. güvence mektubu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir