İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
6661lombard kredisiTaşınır değerlerin veya ticari mallann rehine konulması karşılığı alınan kısa vadeli banka kredisi.
6662lombard sözleşmesibk. lombard kredisi
6663lombart işlemibk. lombard kredisi
6664lombart kredisibk. lombard kredisi
6665Lombart sokağıLondra para piyasasının doğduğu yer olarak kabul edilen ve birçok finansal kuruluşun merkezinin bulunduğu Londra şehir merkezindeki bir sokağın adı.
6666lombart sözleşmesibk. Lombard kredisi
6667Lome konvansiyonubk. Lome sözleşmesi
6668Lome sözleşmesiTarım ürünleri dışındaki malların Avrupa Ekonomik Topluluğuna gümrüksüz olarak girmeleri için 1975 yılında Togo'nun başkenti Lome'de Topluluk ile Afrika, Karayip ve Pasifik ülkeleri arasında imzalanan sözleşme.
6669loncaHerhangi bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek. krş. ahilik
6670lonca sosyalizmiSanayide mülkiyetin devlet elinde, yönetimin ise işçi loncaları veya sendikalarında olması görüşüne dayanan ve Fabian sosyalistlerince 1920'lerde geliştirilip benimsenen bir tür İngiliz sendikalizmi ve sosyalist akım.
6671loncacı devletbk. korporatist devlet
6672loncacı toplumculukbk. lonca sosyalizmi
6673loncacılıkbk. korporatizm
6674Londra Bankalararası Faiz OranıLondra bankalararası para piyasasında, bankaların kendi aralarındaki kısa dönemli ödünç işlemlerine uyguladıkları ve uluslararası kredi faizlerine temel oluşturan ve günlük olarak beş büyük uluslararası banka tarafından belirlenen faiz oranı.
6675Londra KulübüKamu güvencesi olmayan özel kredilerin geri ödenmesinde oluşan sorunlara çözüm arandığı ve erteleme görüşmelerinin yapıldığı toplantı.
6676Lorenz eğrisiBirikimli iki oransal değerin dağılımları arasındaki ilişkinin grafiği olup, reel gelir ile nüfus veya firmaların çıktısı ile sayısı arasındaki dağılımının yüzde olarak gösterilmesinde kullanılan, gelirin kişiler arasında veya piyasanın firmalar arasında
6677lot1. Borsada alınıp satılabilecek enaz miktarı tanımlamada kullanılan birim. Bu birim, İstanbul Menkul Değer Borsasında 1.000 adet hisse senedinden oluşur. 2. Bir mal grubunun açık artırmada tek bir mal olarak teklif edilmesi.
6678lot altıBorsada bir lotun altında işlem gören miktar.
6679lot altı emirBorsada bir lotun altındaki alım satım için verilen emir.
6680lot üstüBorsada bir lotun üstünde işlem gören miktar.
6681lot üstü emirBorsada bir lotun üstündeki alım satım için verilen emir.
6682Louvre AnlaşmasıDöviz kurlarında istikrarı sağlamak amacıyla işbirliği oluşturmak üzere G5 ülkeleri ve Kanada tarafından 1987 yılında Paris'te imzalanan anlaşma.
6683Lozan Ekolübk. Lozan Okulu
6684Lozan Okuluİktisatta matematiksel tekniklerin kullanılmasına ve genel denge kuramının geliştirilmesine katkı sağlayan, 1870 yılında Leon Walras'ın öncülüğünde Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki iktisat kürsüsünün oluşturulmasıyla kurulan iktisat okulu.
6685lövantenbk. levanten
6686Lucas arz eğrisibk. Lucas sunum eğrisi
6687Lucas eleştirisiİktisat politikası çözümlemelerinin, politika değişmelerinin iktisadi birimlerin beklentileri üzerinde yarattığı etkiyi yeterince dikkate almadığını ileri süren sav.
6688Lucas sunum eğrisiEksik bilgi varsayımı altında, fiyatlar genel düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden sapmasının, reel gayrisafî yurtiçi hasılayı doğal oranından saptıracağını gösteren toplam sunum eğrisi.
6689Ludizm19. yüzyılın başında, Ned Ludd adlı İngiliz işçinin işsizliği artırdığı gerekçesiyle makinelere saldırmasıyla başlayan ve işçiler arasında taraftar bulan, bu addan esinlenen, makineleşmeye karşı akım.
6690Lundberg gecikmesiİstemin doğduğu an ile istemi karşılamak için sunumdaki artış arasında geçen zaman.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir