İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
6871mark-up fiyatlandırmabk. kâr paylı fiyatlandırma
6872markaBir mal, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil edilmiş özel ad, kısaltma veya işaret.
6873marka imajıTüketicinin belleğinde bir ürün ya da ürün grubu hakkında oluşturulan izlenimler.
6874markajcı markabk. gölge marka
6875Marshal yardımıMarshall Planı çerçevesinde 1948 ile 1952 yılları arasında verilen yardımlar.
6876Marshall Planıİkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkıma uğrayan Avrupa ekonomilerinin onarımı için gerekli araç ve gereçlerin sağlanması amacıyla 1947 yılında ABD Dışişleri Bakanı George C. Marshall'ın önderliğinde Avrupa İmar Programı adı altında başlatılan ve Batı Avrupa
6877Marshall-Lerner koşulubk. Marshall-Lerner-Robinson koşulu
6878Marshall-Lerner-Robinson koşuluDışalım ve dışsatım mallarının sunum esnekliğinin sonsuz olduğu varsayımı altında, devalüasyonun dış ticaret açığını giderebilmesi için dışalım ve dışsatım malları istem fiyat esneklikleri toplamının en az bire eşit ya da birden büyük olması gerektiğini i
6879MASAKbk. Mali Suçları Araştırma Kurulu
6880masdariyeOsmanlı İmparatorluğu'nda, nakledildiği yerde tüketilen dışalım eşyasından alınan bir tür gümrük vergisi.
6881massetmebk. soğurma
6882massetme yaklaşımıDevalüasyonun dış dengeyi sağlamadaki başarısını, eksik işlendirme koşullarında millî geliri arttırıcı ve tam işlendirme koşullarında ise toplam harcamaları kısıcı etkileriyle açıklayan ve Sidney Alexander tarafından geliştirilen Keynezyen dış denkleştirm
6883Matematik Okulubk. Lozan Okulu
6884matematiksel iktisatİktisadi sorunların tanımlanması ve çözümlenmesinde matematiksel yöntemlerin uygulandığı iktisadın alt dallarından biri.
6885materyalizmbk. özdekçilik
6886matrahVerginin hesaplanmasına temel oluşturan değer ya da miktar.
6887mavi boncuklularİşlem hacmi yüksek ve getirisi istikrarlı hisse senetleri.
6888mavi kılavuzTeknik bilginin yer aldığı mavi sayfalı kitap.
6889mavi kutu desteklerDünya Ticaret Örgütü tarım anlaşmaları çerçevesinde üretim ve ticaret üzerinde bozucu etkilerinin az olduğu düşünülen üretimi sınırlayan programlar kapsamında yer alan, hayvan başına ve hektar başına yapılan ödemeler gibi Uruguay görüşmelerine göre indiri
6890mavi yakalı işçibk. mavi yakalılar
6891mavi yakalılarÜretim sürecine bedensel gücüyle katılarak maaş/ücret karşılığı çalışan kişiler. krş. beyaz yakalılar
6892mavilerin mavisiMavi boncuklular arasında öne çıkan en iyiler.
6893MBPbk. merkez bankası parası
6894McCallum KuralıParasal tabanın büyüme oranının hem enflasyon hedefine hem de toplam istemdeki dalgalanmalar ve verimlilik artışını hesaba katacak biçimde ayarlanması gerektiğini ileri süren ve Bennett T. McCallum tarafından geliştirilen kural.
6895McKinnon-Shaw hipotezibk. McKinnon-Shaw önsavı
6896McKinnon-Shaw önsavıMali piyasalardaki mevduat faiz oranlarına tavan belirleme, enaz-ençok kredi faiz oranlarının veya kredi miktarının belirlenmesi gibi düzenlemelerin mali baskı yaratarak tasarruf sahipleri ve yatırımcıların tasarruf ve yatırım yapma isteklerini kıracağını
6897MECbk. sermayenin marjinal etkinliği
6898MEKbk. sermayenin marjinal etkinliği
6899mekanizasyonbk. makineleşme
6900mekkasOsmanlı İmparatorluğunun ilk dönemlerinde görev yapan gümrük görevlilerine verilen ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir