İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
7111müşteri sermayesiMüşteri memnuniyeti ve bağlılığı, firma imajı, marka değeri gibi işletmenin görünmeyen varlıklarından oluşan bir fikri sermaye türü. krş. beşeri sermaye, yapısal sermaye
7112mütekabiliyetbk. karşılıklılık
7113müterakki vergibk. artan oranlı vergi
7114müteselsil borçBir borç ilişkisinde birden fazla kişinin alacaklıya karşı her birinin borcun tamamından asıl borçlu sıfatıyla sorumlu olduğu borç.
7115müteselsil kefaletAlacaklının doğrudan doğruya asıl borçluya başvurmaksızın kefil aleyhine takibe geçebildiği kefalet türü.
7116müteşebbisbk. girişimci
7117müzayedebk. açık artırma
7118müzmin enflasyonbk. süreğen enflasyon
7119nadasYeterince gübrelenemeyen tarımsal toprakların, ya oldukları gibi ya da sürülerek dinlenmeye bırakılması.
7120nafakabk. geçimlik 2
7121NAFTAbk. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
7122nahoş monetarist aritmetikbk. hoş olmayan parasalcı aritmetik
7123nahoş parasalcı aritmetikbk. hoş olmayan parasalcı aritmetik
7124NAIRUbk. enflasyon yaratmayan işsizlik oranı
7125Nairobi SözleşmesiGümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması konularında karşılıklı idari yardımlaşmayı öngören ve 9 Haziran 1977 tarihinde Nairobi'de imzalanıp 21 Mayıs 1980 tarihinde uygulanmaya başlanan uluslararası sözleşme.
7126nakde çevrilir değerbk. likidite
7127nakdî olmayan kredilerbk. nakit olmayan krediler
7128nakdi teminatbk. parasal güvence
7129nakdi yardımbk. parasal yardım
7130nakitElde tutulan ve ödemelerde anında kullanılabilen para.
7131nakit akım oranıNet dönem kârı ile yıpranma toplamından nakit çıkışı gerektirmeyen toplam giderlerin çıkarılıp uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka bölünmesiyle hesaplanan ve işletmenin nakit rezevlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü göster
7132nakit akım tablosuİşletmenin nakit akımını gösteren hesap özeti.
7133nakit akımıİşletmede belirli bir dönem itibarıyla gerçekleşen nakit giriş ve çıkışları.
7134nakit akış oranıbk. nakit akım oranı
7135nakit akışıbk. nakit akımı
7136nakit bütçesiİşletmenin belirli bir döneme ilişkin tahmini nakit alacak ve ödemelerini gösteren tablo.
7137nakit dengesi yaklaşımıbk. Baumol modeli
7138nakit döngüsüİşletmede bir mal üretmek için gerekli girdilerin satın alınması ile üretilen malın satışından kaynaklanan alacakların tahsili arasındaki geçen süre.
7139nakit dönüşüm döngüsübk. nakit döngüsü
7140nakit dönüşümübk. nakit döngüsü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir