İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
691azelAzel piyasasında birbirlerinin üretim kararlarından etkilenen satıcılardan her biri.
692azel piyasasıSunumun birkaç satıcı tarafından yapıldığı ve bu az sayıdaki satıcının birbirlerinin üretim kararlarından etkilendiği piyasa türü.
693azel piyasasında çözümlemeAz sayıda firmanın bulunduğu piyasada firmaların kârlarını ençoklaştırırken rakiplerinin davranışlarını dikkate alarak farklı varsayımlar çerçevesinde fiyatın nasıl oluştuğunu gösteren rekabet, Bertrand, Cournot, Stackelberg, Bowley ve kartel çözümlemeler
694azelcibk. azel
695azelci firmabk. azel
696azgelişmişliğin fasit dairesibk. yoksulluk kısır döngüsü
697aziz altınlarıOsmanlı İmparatorluğu'nda 1861-1874 döneminde basılmış olan altın sikkeler.
698B birimiBarclays Bankası tarafından 1974 yılında oluşturulan Sterlin, Frank, Alman Markı ve İsviçre Frankı'nı eşit oranda içeren sepet para.
699B cetveliGenel ve katma bütçeli kuruluşların bütçe yasasında hükme bağlanan devlet gelirleri bütçesini gösteren cetvel.
700B tipi antrepoKullanıcının antrepo bildirimini düzenlediği ve konulan eşyadan da sorumlu olduğu genel antrepo türü.
701B tipi bonoOrtaklığa karşı taahhüt edilmiş, banka kredisi ile desteklenmiş bonolar.
702B tipi yatırım fonuPortföy içinde hisse senedi içermesi zorunlu olmayan fon.
703B yetki belgesiOtobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen belge.
704baçZorla alınan para veya haraç.
705baç vergisiOsmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde transit geçiş yapan gemilerden ve kervanlardan alınan vergi.
706Bağ-KurEsnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanları kapsamına alan, 1972 yılında 1479 sayılı Kanun ile kurulan ve üyelerinin bazı sosyal sigorta hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sosyal güvenlik kuruluşu. 2003 yılında Bağ-Kur Sosyal Güvenlik Kurumu ç
707bağımlı değişkenFonksiyonel bir ilişkide değeri, bağımsız değişken veya değişkenlerin alacağı değere bağlı olarak belirlenen, yani etkilenen değişken. krş. bağımsız değişken
708bağımlılık kuramlarıBüyük ölçüde Latin Amerikalı yapısalcılardan etkilenen emperyalizmin çevre ülkelerini aktif bir biçimde geri bıraktığını, kalkınmalarını engellediğini ve sömürdüğünü ileri süren P. Baran, G. Frank, S. Amin, A. Emmanuel, G. Kay ve I. Wallerstein'ın öncülüğ
709bağımlılık teorileribk. bağımlılık kuramları
710bağımsız değişkenbk. değiştirgen
711bağımsız denetim kuruluşlarıTaşınır değerlerini halka sunan ortaklıkları, aracı kurumları, taşınır değerler yatırım ortaklıklarını ve taşınır değer yatırım fonlarını denetleyen ve Sermaye Piyasası Kurulunca yetkili kılınmış kuruluşlar.
712Bağımsız Devletler TopluluğuSovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından sonra Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın katılımıyla kurulan iktisadi işbirliği
713bağımsız dış denetimOrtaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanan veya Sermaye Piyasası Kurulunca istenen mali tablo vb. belgelerin doğruluğunun incelenip rapora bağlanması.
714bağımsız tarife sistemibk. otonom tarife sistemi
715bağıntılı faydaGeleneksel yaklaşımdaki fayda fonksiyonlarının bağımsızlığı varsayımına karşılık, bireysel fayda fonksiyonunun diğer bireylerin tükettiği mal ve hizmet miktarından etkilenmesi fayda fonksiyonlarının birbirleriyle ilişkili olması durumu.
716bağışBir kimsenin, kuruluşun veya ülkenin ayni ya da nakdi varlıklarını bir başka kişi, kurum veya ülkeye karşılıksız olarak devretmesi.
717bağışıklıkBağışık olma durumu.
718bağıt eğrisibk. 1. tüketim sözleşme eğrisi 2. üretim sözleşme eğrisi
719bağlamaBir kelimenin sonundaki abanığı arkadan gelen kelimenin başındaki açınıkla bir hecede imiş gibi birlikte söyleme.
720bağlantılı alışBirbirlerinden tamamen farklı olmalarına karşın birlikte kullanıldıkları için, bir malı alırken öteki malın da aynı veya farklı bir satıcıdan zorunlu olarak satın alınması. krş. bağlantılı satış

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir