İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
7171nazım hesaplarİşletmenin borç, alacak ve mal varlığını doğrudan ilgilendirmeyen işlemlerin bilgi amaçlı tutulduğu hesaplar.
7172negatif alan ekonomileribk. eksi alan ekonomileri
7173negatif dışsal ekonomibk. eksi dışsal tasarruflar
7174negatif dışsal ekonomilerbk. eksi dışsal tasarruflar
7175negatif dışsal tasarruflarbk. eksi dışsal tasarruflar
7176negatif eğimli sunum eğrisiPiyasaya mal sunumu yapan işletmelerin bulunduğu sanayi dalında marjinal maliyetlerin çok büyük ölçüde düşmesine yol açacak düzeyde dışsal tasarrufların bulunması ve geçimlik üretimin söz konusu olduğu tarım ürünleri piyasasında King yasasının işlemesi ne
7177negatif faiz oranıbk. eksi faiz oranı
7178negatif gelir vergisibk. eksi gelir vergisi
7179negatif içsel ekonomilerbk. eksi içsel ölçek ekonomileri
7180negatif içsel tasarruflarbk. eksi içsel ölçek ekonomileri
7181negatif nakit akışıbk. eksi nakit akışı
7182negatif tasarrufbk. eksi tasarruf
7183negatif vergibk. sübvansiyon 1
7184negatif yatırımbk. eksi yatırım
7185neo-faktör donanımı teorisibk. nitelikli işgücü kuramı
7186neo-merkantilizmDışalımı kısıtlarken dışsatımı özendirmeye yönelik önlemler alan, sermaye akımlarına denetim getiren böylelikle ülkenin döviz rezervini arttırmayı amaçlayan, bu nedenle de hükümetlerin etkin bir maliye ve para politikası izlemesini öngören merkantilizmin
7187neoklasik bölüşüm kuramıEuler önermesinden hareketle, üretim fonksiyonunun homojenlik derecesinin bir, yani ölçeğe göre sabit getiri olması durumunda toplam ürünün tamamının üretim faktörleri arasında marjinal fiziki verimliliklerine göre paylaştırılmasını, diğer bir deyişle üre
7188neoklasik bölüşüm teorisibk. neoklasik bölüşüm kuramı
7189neoklasik iktisat okuluAlfred Marshall'la başlayan, karşılaştırmalı durağan çözümleme yöntemini, fayda kuramını ve marjinal kavramları kullanarak mal ve faktör piyasalarında bireylerin fayda, firmaların kâr ençoklaştırmasını hedefledikleri bir ekonomide fiyat mekanizması aracıl
7190neomarksist azgelişmişlik kuramlarıbk. bağımlılık kuramları
7191neomarksist kuramlarbk. bağımlılık kuramları
7192nesnel istem eğrisiTekelci rekabet piyasalarında temsili firmanın fiyatını değiştirmesi hâlinde, aynı mal grubunu üreten diğer firmaların da aynı biçimde davranarak fiyatlarını değiştirecekleri varsayımına dayanarak oluşturulan istem eğrisi. Bu istem eğrisinin eğimi, öznel
7193net aktif değeribk. net varlık değeri
7194net aktif vergisi5 Nisan Kararları çerçevesinde bilanço esasına göre defter tutan yükümlülerin bilançolarının aktifinde yer alan, diğer yükümlülerin ise envanter kayıtlarında yer alan varlıkların değeri üzerinden alınan bir tür servet vergisi.
7195net aktiflerbk. net varlıklar
7196net bugünkü değerbk. bugünkü değer
7197net bugünkü değer yöntemiYatırımın iktisadi ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değeri ile yatırım tutarının bugünkü değeri arasındaki farka dayanarak yatırım projelerini sıralayan, girişimci açısından bir proje değerlendirme yöntemi.
7198net dış alem faktör gelirleribk. net dış faktör gelirleri
7199net dış faktör gelirleriYerli üretim faktörlerinin yabancı ülkelerde elde ettikleri faktör gelirleriyle yabancı üretim faktörlerinin ülkede elde ettikleri faktör gelirleri arasındaki fark.
7200net dış kesim faktör gelirleribk. net dış faktör gelirleri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir