İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
7381ortak maliyetBağlantılı üretim durumunda ortaya çıkan maliyetler.
7382ortak mülkiyet rejimibk. ortak havuz kaynakları
7383ortak para alanıYakın iktisadi ilişki içinde olan bir grup ülkenin paralarını sabit kurlarla birbirlerine bağlarken, diğer ülke paralarına karşı dalgalanmaya bırakmaları.
7384ortak para sahasıbk. ortak para alanı
7385ortak pazarGümrük birliğinin daha ileri bir aşaması olup üye ülkeler arasında emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin de serbestçe dolaşımının sağlandığı iktisadi bütünleşme aşamalarından biri. krş. gümrük birliği, iktisadi birlik, tercihli ticaret anlaşması, serb
7386ortak piyasa düzeniTarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılması sürecinin hedef fiyat, müdahale fiyatı ve eşik fiyat ölçütlerine göre ortak tarım politikası ilkeleri çerçevesinde yönlendiren düzenlemeler.
7387ortak talepbk. bağlı istem
7388ortak tarım politikasıbk. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası
7389ortak tarım politikası ilkeleribk. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası İlkeleri
7390ortak teşebbüsbk. ortak girişim
7391ortak transit sözleşmesiMalların türü ve kökenine bakılmaksızın ortak bir transit rejimini uygulamaya koyarak aktarma yapılabilen, yeniden gönderilen veya depolanan malların transit taşımacılığına ilişkin önlemleri kapsayan ve 1987 yılında AT ve EFTA ülkeleri arasında imzalanan
7392ortak üretimbk. bağlantılı üretim
7393ortak ürünbk. bağlantılı mallar
7394ortakçıKonakçının daha değişmemiş, sindirilmemiş besininden yararlanan konuk yemek ya da sofra arkadaşı.
7395ortakçılıkOrtakçı yaşama durumu yemek ya da sofra arkadaşlığı. (İki veya daha çok varlığın bir arada yaşaması olup, topluluktan kimi türler yararlanır ama öbür türler zarar görmez.)
7396ortaklaşa emekMarksist kuramda, çok sayıda emekçinin aynı zamanda, aynı yerde, tek bir kapitalistin emrinde aynı türden meta üretmek üzere bir arada çalışmaları.
7397ortaklık1. İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve becerilerini ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmeleri. 2. bk. şirket
7398Ortaklık Komitesibk. Türkiye - AB Ortaklık Komitesi
7399Ortaklık Konseyibk. Türkiye - AB Ortaklık Konseyi
7400ortalama biriktirme eğilimibk. ortalama tasarruf eğilimi
7401ortalama değişken maliyetToplam değişken maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için katlanılan değişken maliyet.
7402ortalama dışalım eğilimiBir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım.
7403ortalama gelirBelirli bir dönemde elde edilen toplam gelirin üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, diğer bir deyişle belirli bir dönemde bir birim maldan elde edilen gelir.
7404ortalama iç getiri oranıbk. sermayenin ortalama etkinliği
7405ortalama işçi geliriSosyal sigorta kesintileri öncesi ücret ödemeleri ile paralı izin, fazla mesai ve ikramiye gibi diğer ödemeler toplamının, çalışılan saate ya da çalışan işçi sayısına bölünmesiyle bulunan gelir.
7406ortalama ithal eğilimibk. ortalama dışalım eğilimi
7407ortalama ithalat eğilimibk. ortalama dışalım eğilimi
7408ortalama maliyetToplam maliyetin toplam üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için katlanılan maliyet.
7409ortalama maliyete göre fiyatlandırmabk. ortalama maliyetli fiyatlandırma
7410ortalama maliyetli fiyatlandırmaBir malın fiyatının, o malın ortalama maliyetine belirli bir kâr payı eklenmesiyle hesaplanmasına dayanan fiyatlandırma yöntemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir