İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
7501ödemesiz dönemBir borçlanma işleminde kredinin işlemeye başladığı tarihten itibaren anlaşma gereği ana para ve/veya faiz ödemelerinin yapılmadığı dönem.
7502ödenceHerhangi bir zarara yol açan kişinin bu zararı karşılaması için ödemesi gereken para.
7503ödenekBir işin yapılması için ayrılan para.
7504ödenek ayırma ilkesibk. bütçenin ödenek ayırma ilkesi
7505ödenek ayırma prensibibk. bütçenin ödenek ayırma ilkesi
7506ödenmemiş sermayeBir şirketin ortaklarının ödemeyi taahhüt ettikleri, ancak henüz ödememiş oldukları sermaye.
7507ödenmiş sermayeBir şirkette, taahhüt edilen şirket sermayesinin ortaklarca fiili olarak ödenmiş kısmı.
7508ödeyebilirlik1. Bir kişi veya işletmenin vadesi dolduğunda borçlarını ödeyebilme yeteneği. 2. İşletmenin feshi durumunda mevcut varlıklarıyla yükümlülüklerini karşılayabilme gücü.
7509ödeyebilirlik aralığıİşletmenin varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki fark.
7510ödeyebilirlik oranıİşletmenin yükümlülüklerinin varlıklarının içindeki payı.
7511ödeyebilmebk. ödeyebilirlik
7512ödülİyi bir çalışma, üstün bir başarı gösteren öğrenci, öğretmen ve yöneticilere verilen armağan.
7513ödül matrisibk. karar matrisi
7514ödüllendirim1. Bankalarda tasfiyeye uğramış alacaklar arasında, ödemelerini düzenli yapmış, ancak borçları ödeyememezlik durumuna düşmüş iyi niyetli borçlulara uygulanan taksit kolaylığı ile faiz ve komisyon indirimi. 2. Vergi bağışıklığı, bir verginin kaldırılması v
7515ödünç sermayeİşletme dışındaki kişi veya kurumlardan işletmenin borçlandığı sermaye.
7516ödünç sözleşmesibk. borç sözleşmesi
7517ödünç verilebilir fon arzıbk. ödünç verilebilir fon sunumu
7518ödünç verilebilir fon istemiİktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde, farklı faiz oranlarından ödünç almak istedikleri fon miktarı.
7519ödünç verilebilir fon sunumuBir ekonomide, belli bir dönemde, farklı faiz oranlarından verilmek istenen ödünç fon miktarı.
7520ödünç verilebilir fon talebibk. ödünç verilebilir fon istemi
7521ödünç verilebilir fonlarPara piyasasına sunulan diğer bir deyişle ödünç verilmeye hazır durumdaki parasal kaynaklar.
7522ödünç verilebilir fonlar piyasasıÖdünç verilebilir fonların sunum ve istemlerinin karşılaştığı her türlü ortam.
7523ödünç verilebilir fonlar teorisibk. klasik faiz kuramı
7524ödünç vermeBelli bir süre sonra geri ödemek koşuluyla bir başkasına para ya da mal verme.
7525ödünlü tarife oranlarıİki veya daha çok sayıda ülke arasında bir ticaret anlaşmasıyla bu ülkelerin birbirlerinden yaptıkları dışalım mallarına normal tarifelerinden daha düşük uyguladıkları tarife oranları.
7526öğrenme eğrisiBirbirini izleyen uygulamalar sırasında öğrenmede görülen ilerlemenin kimi yönlerini çizgisel olarak belirten, genellikle başlangıçta hızla yükselen, sonra düz giden ve öğrencinin öğrenme gücüne göre biçim alan eğri.
7527öğreti1. Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve inakların tümüne verilen ad. 2. İnan ya da inanca dayanak olan ilke ya da ilkeler dizisi.
7528ölçeğe göre artan getiriTüm üretim faktörleri aynı oranda artarken üretim miktarının üretim faktörlerinin artış oranından daha fazla arttığı, diğer bir deyişle üretim miktarı artarken uzun dönem ortalama maliyetin azaldığı durum. krş. içsel ölçek ekonomileri, ölçeğe göre azalan
7529ölçeğe göre artan maliyetlerbk. ölçeğe göre azalan getiri
7530ölçeğe göre azalan getiriTüm üretim faktörleri aynı oranda artarken üretim miktarının üretim faktörlerinin artış oranından daha az arttığı, diğer bir deyişle üretim miktarı artarken uzun dönem ortalama maliyetin arttığı durum. krş. eksi içsel ölçek ekonomileri, ölçeğe göre artan

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir