İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
7531ölçeğe göre azalan maliyetlerbk. ölçeğe göre artan getiri
7532ölçeğe göre getiriTüm üretim faktörleri aynı oranda değişirken üretim miktarının nasıl değişeceğini gösteren teknik ilişki.
7533ölçeğe göre getiri yasasıbk. ölçeğe göre getiri
7534ölçeğe göre sabit getiriTüm üretim faktörleri aynı oranda artarken, üretim miktarının da aynı oranda artması.
7535ölçek ekonomileriİçsel ölçek ekonomileri ile dışsal ölçek ekonomilerine bağlı olarak firmanın verimliliğinin artmasına ve maliyetlerinin düşmesine yol açan etkiler.
7536ölçek ekonomileri hipotezibk. ölçek ekonomileri önsavı
7537ölçek ekonomileri kuramıÜlkeler her bakımdan aynı olsalar bile, her ülke içsel ekonomilerin geçerli olduğu malları daha ucuza üretip bu mallarda uzmanlaşarak dışsatım yaptığı durumda, tüm ülkelerin dış ticaretten kârlı çıkacaklarını ileri süren kuram.
7538ölçek ekonomileri önsavıÖlçeğin genişlemesiyle birlikte marjinal ve ortalama maliyetlerin azalmasına bağlı olarak verimliliğin artacağını ileri süren önsav.
7539ölçek ekonomileri teorisibk. ölçek ekonomileri kuramı
7540ölçünleştirimBir şeyin veya etkinliğin belli kurallar çerçevesinde tek bir yöntem veya biçimde düzenlenmesi.
7541ölçünlü değişim sistemiHariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına gönderilen eşya karşılığında geri getirilen eşyanın aynı tarife numarası, aynı ticari kalite ve aynı teknik özellikte olduğunda gümrük vergisinin alınmadığı sistem.
7542ölçünlü malKalite eşitliği sağlanmış mallardan her biri.
7543ölçünlü mal aşamasıÜrün dönemleri kuramı çerçevesinde olgun ürün aşamasının tamamlanarak ürünün ölçünlü duruma geldiği ve ilk üreticinin lisans vermesiyle ya da üretim teknolojisinin öğrenilmesine bağlı olarak üretimin, ürünü geliştiren ülkeden maliyetlerinin daha düşük old
7544ölçünlü maliyetMalı üretmek için katlanılan giderlerin gerçek değerleri yerine, beklenen koşullar altında gerçekleşeceği tahmin edilen ve teknik yöntemlere göre hesaplanan maliyet.
7545ölçüt imiHerhangi bir konuda yapılacak değerlendirmede temel alınan ölçüt veya değer.
7546ölü emekMarksist kuramda, üretim süreci sonunda üretimde somutlaşmış, maddeleşmiş emek. krş. canlı emek
7547ölü kedi zıplayışıbk. son çırpınış
7548ölü navlunDeniz yolu ile yapılan taşımacılıkta, ödenmiş navlun içinde kullanılmayan kapasiteye karşılık gelen navlun.
7549ölü zamanMakinelerin bozulması, enerji kesintisi gibi nedenlere bağlı olarak üretimin aksaması yüzünden üretim faktörlerinin devre dışı kaldığı zaman.
7550ölüm sigortasıSigortalının ölümü durumunda sigorta şirketinin ödeyeceği bedelden poliçe gereği varislerinin ya da bir başkasının yararlandığı bir yaşam sigortası türü.
7551ölüm sigortası poliçesiÖlüm sigortası için düzenlenen değerli kağıt.
7552ön bilânçobk. geçici bilanço
7553ön incelemebk. önyoklama
7554ön statü belgesiSerbest bölgelere yurtdışından getirilen veya yurtiçinden dışsatım rejimi çerçevesinde gönderilen eşyanın serbest dolaşımda bulunup bulunmadığını göstermek amacıyla düzenlenen belge.
7555ön taramabk. önyoklama
7556önceden dışalımDâhilde işleme rejimine göre, işlem görmüş ürünlerin dışsatımından önce bu ürünlerin üretiminde kullanılacak eşyanın dışalımı.
7557önceden dışsatımDâhilde işleme rejimine göre, dışalım eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce eşdeğer eşyadan elde edilmiş ürünlerin dışsatımı.
7558önceden ihracatbk. önceden dışsatım
7559önceden ithalatbk. önceden dışalım
7560önceden satışGenellikle tarım sektöründe, satışa konu olan mal henüz ortada yokken ve ilerideki bir tarihte alıcıya teslim koşuluyla yapılan bir tür vadeli satış işlemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir