İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
7891pişmanlık navlunuTaşıtanın yolculuk başlamadan önce navlun sözleşmesinden cayması durumunda ödemek zorunda olduğu para.
7892piyasaAlıcı ve satıcıların karşılaştığı her türlü ortam.
7893piyasa açığıPiyasada firmaların ulaşamadığı küçük bir tüketici kitlesi veya tüketicilerin henüz açığa çıkmamış mal ve hizmet gereksinimleri.
7894piyasa açığına yönelik pazarlamaPiyasa açığını ortadan kaldırmaya yönelik ürün geliştirme ve pazarlama etkinliği.
7895piyasa açıklığıPiyasanın rekabete açılma derecesini gösteren, serbest tüketici tüketimlerinin toplam tüketime bölünmesiyle hesaplanan oran.
7896piyasa açıklık derecesibk. piyasa açıklığı
7897piyasa açıklık oranıbk. piyasa açıklığı
7898piyasa aksaklıklarıbk. piyasa başarısızlıkları
7899piyasa anarşizmibk. kapitalist anarşizm
7900piyasa araştırmasıBir mala yönelik geçmiş, mevcut ya da olası istem miktarını ve iktisadi karar birimlerinin tercihlerini saptamak amacıyla belirli bir piyasanın işleyişine yönelik kuramsal ve uygulamalı olarak yapılan bilgi toplama, çözümleme ve yorumlama süreci.
7901piyasa arzıbk. piyasa sunumu
7902piyasa başarısızlıklarıEksik rekabet, dışsallıklar, kamu malları ve bakışımsız bilgi yüzünden piyasanın işleyişinin aksaması. krş. hükümet başarısızlıkları
7903piyasa boşluğubk. piyasa açığı
7904piyasa bölümlendirmesibk. piyasa bölümlenmesi
7905piyasa bölümlenmesiFirmaların hedef tüketici kitlelerini coğrafi, demografik ve gelir gibi ölçütlere göre sınıflandırması.
7906piyasa çözümlemesiBir malın ne zaman, nerede, kimlere ve ne miktarda satılabileceğini belirlemek ve malın kalite veya fiyatında ortaya çıkabilecek değişmelere karşı alıcıların olası tepkilerini saptamak amacıyla yapılan her türlü inceleme ve araştırma.
7907piyasa değeri1. (market capitalisation, market valuation) Bir şirketin taşınır değerler borsasındaki hisselerininin değerlerinin toplamı. 2. bk. piyasa fiyatı
7908piyasa dengesiBir piyasada belirli fiyat düzeyinde istem miktarı ile sunum miktarının birbirine eşit olduğu, diğer bir deyişle istem ya da sunum fazlalılığının bulunmadığı, oluşan fiyattan piyasanın temizlendiği durum.
7909piyasa dilimiCoğrafi, demografik ve gelir gibi ölçütlere göre ayrılan piyasanın her bir bölümü.
7910piyasa doygunluğuBir malın, satın alması beklenen tüm tüketiciler tarafından satın alınmış olması ve artık yeni alıcı bulunmasının olanaklı olmadığı durumu.
7911piyasa dönemibk. çok kısa dönem
7912piyasa dönük sanayilerbk. piyasa yönelimli sanayiler
7913piyasa düzenleme teorisibk. kamu yararı kuramı
7914piyasa düzenlemesinin kamu yararı teorisibk. kamu yararı kuramı
7915piyasa düzenleyicibk. piyasa yapıcı
7916piyasa ekonomisi1. Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın değişiminin yapıldığı piyasa. 2. Neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceğine tamamen fayda ve kâr ençoklaştırması amaçlayan davranışlar doğrultusunda olu
7917piyasa faiz oranıİktisadi hayattaki değişmelerden etkilenen, diğer bir deyişle enflasyon, beklenen enflasyon ve risk priminden etkilenen faiz oranı. krş. saf faiz oranı
7918piyasa faktör istem eğrisibk. faktör istem eğrisi
7919piyasa faktör istem fonksiyonubk. faktör istem fonksiyonu
7920piyasa farklılaştırmasıTekel piyasasında firmanın ürettiği malı farklı zaman ve mekanlarda farklı fiyatlardan sattığı üçüncü derece fiyat farklılaştırması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir