İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
7981portfolyo rizikosubk. portföy riski
7982portfolyo yönetimibk. portföy yönetimi
7983portföyGerçek veya tüzel bir kişinin sahip olduğu mali varlıklar bütünü.
7984portföy etkisi1. İktisat politikasında ortaya çıkan değişikliklerin portföy bileşimini risk ve getiri açılarından etkileyerek değiştirmesi. 2. Portföyde bulunan taşınır değerlerin bir bölümünün getirilerinde ortaya çıkan değişimin portföy bileşimini değiştirmesi.
7985portföy kuramıRasyonel yatırımcının daha fazla riski ancak daha fazla getiri karşılığında göze alacağını ve belli bir risk düzeyindeki portföylerden daha fazla getirisi olanının tercih edileceğini ileri süren kuram. krş. geleneksel portföy kuramı, modern portföy kuramı
7986portföy risk yönetimibk. portföy yönetimi
7987portföy riskiBir portföyde bulunan taşınır değerlerin her birine atfedilen risklerin bileşimi.
7988portföy teorisibk. portföy kuramı
7989portföy yatırımı1. Gerçek veya tüzel kişilerin, üzerinde herhangi bir kontrol veya yönetim hakları olmaksızın, mali varlıklara yaptıkları yatırım. 2. bk. dolaylı yabancı sermaye yatırımı
7990portföy yönetimi1. Bir portföyün risk, likidite ve getiri tercihleri doğrultusunda, portföy sahibinin kendisi ya da yetkilendirdiği bir yönetici veya finansal kurum tarafından yönetilmesi. 2. Portföy yatırımının risklerinin dengelenmesi ve bir ülke veya kesimde yoğunlaşm
7991posta çekiGerçek ya da tüzel bir kişinin posta idareleri aracılığıyla para aktarımını sağlayan ödeme aracı.
7992posta emriMal ve hizmetlerin posta yoluyla satın alınması için verilen emir.
7993posta rejimiPosta yolu ile ülkeye gelen veya ülkeden gönderilen eşya ve koliler ile kaynak ülkeye veya o ülkeye iade edilen eşya ve kolilere uygulanan gümrük işlemleri bütünü.
7994postfordist üretim sistemibk. esnek üretim sistemi
7995Posthuma planıUluslararası likidite sorununun çözümü için toplam uluslararası rezervlerin yüzde kırkının ABD doları, sterlin ve altı Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkesi paraları gibi anahtar paralardan, geri kalanının ise altından oluşturulmasını içeren ve S. Posthuma tar
7996potansiyel açıkbk. potansiyel dış ödemeler dengesi açığı
7997potansiyel alıcıBir malı henüz satın almamış, ancak satın alması beklenen gerçek veya tüzel kişi.
7998potansiyel artıkbk. gizli artık
7999potansiyel dış ödeme açığıbk. potansiyel dış ödemeler dengesi açığı
8000potansiyel dış ödemeler dengesi açığıBir ülkede uygulanan dış ticaret ve kambiyo uygulamalarının kaldırılması durumunda ödemeler bilançosunda ortaya çıkabilecek açık. krş. dış ödemeler dengesi açığı.
8001potansiyel ekonomik artıkbk. gizli artık
8002potansiyel firmabk. potansiyel satıcı
8003potansiyel gayrisafî millî hasılabk. doğal gayrisafî millî hasıla
8004potansiyel gayrisafî yurtiçi hâsılabk. doğal gayrisafî yurtiçi hasıla
8005potansiyel iktisadi artıkbk. gizli artık
8006potansiyel istem1. Bir malın potansiyel alıcılarının oluşturduğu istem. 2. bk. imgesel istem
8007potansiyel pazarbk. potansiyel piyasa
8008potansiyel piyasaPotansiyel alıcılar ve satıcıların karşılaşması beklenen her türlü ortam.
8009potansiyel satıcıBir piyasaya henüz girmemiş ancak girmesi beklenen satıcı.
8010potansiyel talepbk. potansiyel istem

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir