İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
8071rantiye devletUlusal hasılalarının tamamını veya önemli bir kısmını, sermaye, petrol, doğalgaz gibi iç kaynaklarını diğer ülkelere kiralayarak veya satarak elde eden ülke.
8072rassal yürüyüş kuramıEtkin bir piyasada, hisse senetleri fiyatlarındaki değişmenin birbirinden bağımsız ve aynı dağılıma sahip olduğu varsayımından hareketle hisse senetleri fiyatlarının geçmiş hareket veya eğilimlerininin gelecekteki fiyat öngörülerinde kullanılamayacağını i
8073rassal yürüyüş teorisibk. assal yürüyüş kuramı
8074rasyonelbk. iktisadi rasyonel
8075rasyonel beklenti teorisibk. ussal beklentiler kuramı
8076rasyonel beklentilerbk. ussal beklentiler
8077rasyonel beklentiler hipotezibk. ussal beklentiler kuramı
8078rasyonel beklentiler kuramıbk. ussal beklentiler kuramı
8079rasyonel beklentiler önsavıbk. ussal beklentiler kuramı
8080rasyonel bekleyişlerbk. ussal beklentiler
8081rasyonel bekleyişler hipotezibk. ussal beklentiler kuramı
8082rasyonel bekleyişler kuramıbk. ussal beklentiler kuramı
8083rayiç bedelbk. cari fiyat
8084RCDbk. Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü
8085reasüransbk. ikinci sigorta
8086reaya1. Osmanlı İmparatorluğu'nda yönetime katılmayan, askeri sınıf dışında kalan, geçimini tarım ve ticaretle sağlayan kesim. 2. Tanzimat'tan önce Osmanlı İmparatorluğu'nda müslüman olmayan kişiler.
8087redevansbk. telif hakkı ücreti
8088reeksportbk. yeniden dışsatım
8089reel ankes etkisibk. gerçek para kasası etkisi
8090reel balans etkisibk. gerçek para kasası etkisi
8091reel büyümebk. büyüme
8092reel değerbk. gerçek değer 1
8093reel döviz kuru politikasıbk. gerçekçi kur politikası
8094reel faizbk. reel faiz oranı
8095reel faiz oranıCari faiz oranının enflasyondan arındırılmasıyla hesaplanan faiz oranı.
8096reel gayrisafî millî hasılaGayrisafî millî hasılanın yıllar itibarıyla gerçek değerinde ortaya çıkan değişmeleri saptayabilmek amacıyla, cari yıldaki hasılanın temel alınan yıl fiyatlarıyla hesaplanan değeri.
8097reel gayrisafî yurtiçi hasılaGayrisafî yurtiçi hasılanın yıllar itibarıyla gerçek değerinde ortaya çıkan değişmeleri saptayabilmek amacıyla, cari yılda üretilen sonul mal ve hizmetlerin temel alınan yıl fiyatlarıyla hesaplanan değeri.
8098reel gelirbk. gerçek gelir
8099reel harcamabk. gerçek harcama
8100reel kesimMal ve hizmetlerin, hammadde, aramalı ve üretim faktörleri kullanılarak üretildiği, faktör ve mal piyasalarından oluşan kesim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir