İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
8251sabit fiyatlarla gayrisafî yurtiçi hasılabk. reel gayrisafî yurtiçi hasıla
8252sabit fiyatlarla kişi başına gelirBir ekonomide sabit fiyatlarla gayrisafî millî hasılanın (veya gayrisafî yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşen pay.
8253sabit gelirli menkul kıymetlerbk. sabit getirili taşınır değerler
8254sabit gelirlilerMaaş, ücret, kira ve faiz geliriyle yaşamını sürdüren, gelirleri fiyat hareketlerine gecikmeli uyum gösteren ve özellikle yüksek enflasyon ortamında satınalma gücü önemli ölçüde azalan kesim.
8255sabit getirili menkul değerlerbk. sabit getirili taşınır değerler
8256sabit getirili menkul kıymetlerbk. sabit getirili taşınır değerler
8257sabit getirili taşınır değerlerBelirli bir dönem sonunda sabit bir faiz veya kâr payı ödemesi güvencesiyle çıkarılan taşınır değerler.
8258sabit girdiÜretim için gerekli olan, ancak kullanılan miktarı üretim miktarına bağlı olarak değişmeyen girdi.
8259sabit kurSabit kur sisteminde para yetkesi tarafından belirlenen resmi kur.
8260sabit kur rejimibk. sabit kur sistemi
8261sabit kur sistemi1. Bir ülke ulusal parasının yabancı ülke paraları karşısındaki değerinin, döviz piyasasındaki istem ve sunum ilişkilerinden bağımsız olarak, para yetkesi tarafından belirlendiği sistem. 2. Bir ülkede cari döviz kurunun, önceden belirlenen kura yakın bir
8262sabit maliyetlerKısa dönemde firmanın üreteceği mal miktarından bağımsız olan ve sabit girdiler dolayısıyla katlanılan maliyetler.
8263sabit oranlı vergibk. düz oranlı vergi
8264sabit sermayeBir firmanın sahip olduğu sermaye mallarına bağladığı para.
8265sabit sermaye mallarıbk. sermaye malları
8266sabit sermaye yatırımıBir firma veya ülkenin sermaye stoğuna yaptığı ekleme.
8267sabit sermaye-hasıla oranıEkonomide sermaye dışındaki üretim faktörleri ile bilgi derecesi, zevk ve tercihler, davranışlar gibi diğer koşulların sabit kaldığı ve yaşama düzeyinde meydana gelen değişmelerin hasıla üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı varsayımı altında hesaplanan s
8268sabit toplamlı olmayan oyunbk. sıfır toplamlı olmayan oyun
8269sabit toplamlı oyunOyun kuramında oyuncuların farklı seçeneklerde elde edecekleri ödül toplamının sabit olduğu, diğer bir deyişle sabit bir ödül miktarında oyunculardan birinin ödülü artarken diğerinin ödülünün azaldığı bir tür sıfır toplamlı oyun.
8270sabit varlıklarBir firmanın üretim sürecinde kullandığı bina, makine ve donanım, toprak gibi uzun ömürlü ve süreklilik gösteren varlıklar.
8271sabotajbk. baltalama
8272saçılma etkisibk. dışsallık
8273saf azel piyasasıTürdeş malların satıldığı azel piyasası. krş. farklılaştırılmış azel piyasası
8274saf dalgalanmaEsnek kur sisteminde, döviz kurunun tamamıyla piyasa güçleri tarafından belirlendiği ve para yetkesinin müdahale etmediği serbest dalgalanma türü.
8275saf ekonomiİktisadi yaşamı dış koşullardan soyutlayarak iktisadi olguların biçimsel özelliklerini yeniden tanımlamak iddiasını taşıyan ve marjinalci Lozan okulu ekonomicileri Vilfredo Pareto ve Leon Walras tarafından ileri sürülen ekoanomi anlayışı.
8276saf faiz oranıİktisadi hayattaki değişmelerden etkilenmeyen, diğer bir deyişle enflasyon, beklenen enflasyon ve risk priminden etkilenmeyen faiz oranı. krş. piyasa faiz oranı
8277saf kamusal mal ve hizmetlerbk. orta malları
8278saf monopolbk. saf tekel
8279saf oligopolbk. saf azel piyasası
8280saf oligopol piyasasıbk. saf azel piyasası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir