İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
811Bankalar Yeminli Murakıpları KuruluBankalar Yasası'yla diğer yasaların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasını ve her türlü bankacılık işleminin denetimiyle, bankaların varlıkları, alacakları, öz kaynakları, borçları, kâr ve zarar hesapları arasındaki ilişki ve dengelerin, finansal ya
812bankalararası avro faiz oranıAvro alanında bankalararası para piyasasında, en yüksek işlem hacmine sahip altmış dört bankanın kendi aralarında kısa dönemli ödünç işlemlerinde uyguladıkları faiz oranı.
813bankalararası döviz piyasasıbk. bankalararası para piyasası
814bankalararası kliringbk. bankacılıkta takas
815bankalararası mevduatBankaların çeşitli amaçlarla birbirleri nezdinde bulundurdukları mevduat türü.
816bankalararası para piyasasıKısa dönemde likidite fazlası bulunan bankalardan likidite gereksinimi olan bankalara fon akışını sağlayan ve Merkez Bankasının aracılık yaptığı para piyasası.
817bankalararası para piyasası faiz oranıBankalararası para piyasasında kısa süreli likidite fazlasına sahip olan bankaların fon sunumu ile kısa süreli likidite açığı bulunan bankaların fon istemine göre oluşan faiz oranı.
818bankalararası TL piyasasıbk. bankalararası para piyasası
819banker1. Banka sahibi kişi. 2. Bankaların dışında, yasal olarak para, altın, döviz ve taşınır değer gibi varlıkların alım satımıyla uğraşan kişi.
820bankerlik olayıSermaye Piyasası Yasasından önce Türkiye'de 1979 yılında faizlerin piyasada belirlenmeye başlaması ile birlikte yüksek faizle fon toplayan bankerlerin 1982 yılında iflaslarıyla yaşanmış bunalım.
821banknotbk. kağıt para
822banko1. Ortaçağ'da kullanılmış bir hesap parası. 2. Lombardiyalı bankerlerin bankacılık işlemlerini yaparken pazaryerine koydukları masa. Bugün de banka şubelerinde mudi ile personel arasındaki masa bu adla anılır.
823Bankor1944 yılında toplanan Bretton Woods Konferansı'nda uluslararası ödemelerde kullanılmak üzere Keynes Planı çerçevesinde yaratılması önerilen altın temelinde tanımlanan uluslararası banka parası.
824Barclays unitbk. B birimi
825Barker RaporuUluslararası İmar ve Kalkınma Bankası tarafından James Barker başkanlığında bir gruba Türkiye ekonomisi hakkında hazırlatılan, mali istikrarı, özel kesimin gelişmesine uygun bir ortamın oluşturulmasını ve tarımın gelişmesine özel bir önem verilmesini öner
826barkodbk. çizgi im
827barometrik firmaPiyasadaki istem ve maliyet koşullarındaki değişiklikleri iyi izlediği ve doğru öngörülerde bulunduğu için fiyat önderliği yapabilen azel piyasasındaki bir firma.
828basamak kaymasıEnflasyonist bir ortamda vergi sonrasında gerçek (reel) gelirler daha düşük olacağından, vergi oranlarında bir değişiklik yapılmadığı halde gerçek (reel) vergi oranının ve dolayısıyla vergi yükünün yükselmesi.
829basisbk. fiyat farkı
830basit çoğaltanGelir harcama modelinde tüm kalemlerin otonom olduğu varsayımı altında otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafî yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren ve marjinal tasarruf eğiliminin tersi
831basit emekMarksist yaklaşımda, her insanın fizik yapısında ortalama olarak bulunan emek gücü.
832basit emek gücübk. basit emek
833basit faizBelirli bir dönem (yıl, ay veya gün) için belirli bir anapara üzerinden hesaplanan faiz.
834basit getiribk. basit faiz
835basit Keynesyen modelbk. gelir harcama modeli
836basit ortalamabk. aritmetik ortalama
837basit usûlde vergilemeKendi işinde çalışan veya bulunanların, işyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli ya da kiralanması halinde belirli bir tutarı aşmayan, ticari, zirai veya mesleki etkinlikleri dolayısıyla gerçek usûlde gelir vergisine tabi olmay
838basit yeniden üretimMarksist kuramda üretim sürecinde, belirli bir dönem sonunda aynı üretim ölçeğinde, aynı teknolojiyle üretimin yenilenmesi. krş. genişletilmiş yeniden üretim
839basit yeniden üretim sürecibk. basit yeniden üretim
840basitleştirici varsayımlarÖnsavı etkilemeyen, modelin daha basit bir biçimde ele alınmasını sağlayan varsayımlar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir