İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
8701SITCbk. Uluslararası Ölçünlü Ticaret Sınıflandırması
8702sızıntılarİktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere yapacakları harcamaların ve buna bağlı olarak da reel gayrisafî yurtiçi hasılanın azalmasına yol açan vergi, dışalım ve tasarruftan oluşan kalemler.
8703sigortaDoğal afet, kaza, yangın, hırsızlık, ölüm, kuraklık gibi riskler yüzünden gelecekte ortaya çıkabilecek kayıpları karşılamak amacıyla belli bir prim karşılığında satın alınan güvence. krş. yaşam sigortası, yaşlılık sigortası, işsizlik sigortası, deniz sigo
8704sigorta alacağıSigorta poliçesi üzerinden ödeme yapılmasının istenmesi.
8705sigorta bedelibk. sigorta değeri
8706sigorta değeriSigortayı yapan tarafın riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta yaptırana ödeneceğine ilişkin güvence verdiği miktar.
8707sigorta poliçesiSigorta yapan ile sigorta yaptıran arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerin kaydedildiği ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenen belge.
8708sigorta primiSigorta kapsamındakilerin ödemek zorunda oldukları para, diğer bir deyişle sigortalılardan yapılan kesinti.
8709sigorta talebibk. sigorta alacağı
8710sigorta yaptırmaİktisadi karar birimlerinin gelecekte gerçekleşme olasılığını gördükleri herhangi bir zarardan sakınmak amacıyla belli bir prim karşılığında kendini güvence altına aldırması.
8711sigortalamaSigorta yapanın olası herhangi bir zararı parayla karşılayacağına önceden güvence vermesi.
8712sikkeDevlet tarafından ağırlık, ayar ve değeri saptanarak, altın, gümüş, bronz, alüminyum gibi madenlerden basılan para. krş. akça
8713sikkenin tağşişibk. ayarını düşürmek
8714simetri varsayımıbk. bakışım varsayımı
8715simetrik bilgibk. bakışımlı bilgi
8716simsarBir ticari işlemin gerçekleştirilmesine yüzdelik karşılığı aracılık eden gerçek veya tüzel kişi.
8717Singapur Bankalararası Faiz OranıAsya bankalarının kendi aralarındaki kısa dönemli ödünç işlemlerine uyguladıkları ve günlük olarak Singapur'daki Bankalar Birliği tarafından belirlenen faiz oranı. Bu faiz oranı Güneydoğu Asya'da Londra Bankalararası Faiz Oranına göre daha yaygın kullanıl
8718Singer kuramıGelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yapılan yabancı sermaye yatırımlarının, kâr aktarımı ve dış ticaret hadlerinin evsahibi ülkenin aleyhine dönmesi gibi nedenlerle gelişmiş ülkelerin lehine, söz konusu yatırımların içpazara yönelik yerli sanayinin g
8719Singer-Prebisch savıBirincil mallar üreten az gelişmiş ülkeler ile işlenmiş mal üreten gelişmiş ülkeler arasındaki ticarette, dış ticaret hadlerinin azgelişmiş ülkeler aleyhine döneceğini ileri süren ve ilk kez H. Singer ile R. Prebisch tarafından birbirlerinden bağımsız ola
8720Singer-Prebisch tezibk. Singer-Prebisch savı
8721Singer-Prebish tezibk. Singer-Prebish savı
8722sinsi enflasyonbk. sürünen enflasyon
8723siparişBir şeyin yapılmasını, bir malın üretilmesini, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama.
8724sipariş ürünbk. ısmarlama ürün
8725sismondicilikÜretimin gittikçe artması ve buna karşı tüketirnin aynı hızla artmamasına bağlı olarak Say yasasının işlemeyeceğini ve iktisadi bunalımların kaçınılmaz olduğunu ve bunun çözümü olarak da işçilerin üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmaları gerektiğini
8726sistem satmabk. bütüncül satış
8727sistematik olmayan riskbk. dizgesiz risk
8728sistematik riskMakroiktisadi değişkenlerde ortaya çıkan değişmeler sonucunda piyasadaki bütün şirketleri etkileyen ve çeşitlendirme yoluyla giderilemeyen risk.
8729sistemi yapılandırma kolaylığıUluslararası Para Fonu tarafından merkezi planlı ülke ekonomilerinin piyasa ekonomisine geçiş sürecinde karşılaşacakları dış ödeme sorunlarının giderilmesi için 1993 yılında yaratılan, 1995 yılından sonra ise dış ödeme sorunu yaşayan bütün üye ülkelere aç
8730siyasal iktisatbk. politik iktisat

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir