İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
8731siyasi 8bk. G8
8732siyasi fiyatbk. yönetimsel fiyat
8733siyasi iktisatbk. politik iktisat
8734siyasi riskBir ülkede yatırımcıları olumsuz etkileyecek hükümet politikalarındaki köklü değişiklikler veya savaş, devrim, içsavaş, ayaklanma gibi toplumsal olayların ortaya çıkma olasılığı.
8735Slutsky denklemiMal fiyatlarında ortaya çıkan değişmelerin tüketicinin her bir mala yönelik isteminde yaratacağı toplam etkiyi gelir etkisi ve ikame etkisi biçiminde ayrıştırarak gösteren ve Eugen Slutsky tarafından geliştirilip kendi adıyla anılan denklem.
8736Slutsky eşitliğibk. Slutsky denklemi
8737Slutsky ikame etkisiİki mal tüketildiği varsayımı altında, mallardan birinin fiyatının değişmesi durumunda, fiyat değişmesinden önceki mal bileşiminin yeni fiyatlarla satın alınmasıyla ulaşılacak fayda düzeyini sağlamak için her iki mala yönelik istem miktarında ortaya çıkan
8738SMHbk. safî millî hasıla
8739Smithsonian AnlaşmasıDoların altına çevrilgenliğinin ortadan kaldırılmasını ve diğer ulusal paralara göre ortalama % 9 oranında değersizleştirilmesini öngören, 1971 yılında imzalanan ve uluslararası para sistemini değiştiren anlaşma.
8740Smithsonian kur ayarlamalarıbk. Smithsonian Anlaşması
8741snop etkisibk. züppe etkisi
8742snop malıbk. Veblen malı
8743sogo shoshaJaponya'da çok sayıda ara malı veya sonul mal ticareti yapan büyük şirketlere verilen genel ad. krş. keiretsu
8744soğuk para1. Uzun vadeli sermaye hareketlerine konu olan para. 2. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı gibi istikrarlı ülkelere giden ve gittiği ülkeyi çok hızlı ve ani olarak terk etmeyen para. krş. sıcak para
8745soğurmaBir açınığın düşmesi veya "samparasana" denilen hale uğraması.
8746solhozbk. sovhoz
8747Solidarizmbk. dayanışmacılık
8748Solow artığıÜretim fonksiyonunda, sermaye ve emek faktörlerindeki artışlarla açıklanamayan üretim fazlası. Bu kavram M. Abramowitz tarafından "gözardı edilen unsurların ölçülmesi" olarak adlandırılmaktadır.
8749Solow yansız teknolojik gelişmeSermayenin emeğe kıyasla daha hızlı artış göstereceği varsayımından hareketle, sermayenin marjinal verimliliğinin azalacağı ve buna bağlı olarak sermaye sahiplerinin çıktıdan emek sahiplerine kıyasla daha az pay alacağı öngörüsü üzerine, bölüşüm oranların
8750somut emekTürü, yoğunluğu ve becerisi ile bir mala özgün nitelikler kazandıran ve o malın kullanım değerini belirleyen emek. krş. soyut emek
8751somut ürünbk. maddi mallar
8752son borç merciibk. son ödünç verici
8753son borç verme merciibk. son ödünç verici
8754son çırpınışHisse senedi piyasalarında önemli bir düşüşten sonra, düşüş eğilimini değiştirmeyen, geçici ve kısa dönemli küçük toparlanma.
8755son giren ilk çıkar1. Üretim sürecinde, hammadde veya aramalının en son alınandan başlayarak kullanılacağı varsayımıyla yapılan stok değerlendirme yöntemi. krş. ilk giren ilk çıkar 2. İşgücü piyasasında iktisadi nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin sonlandırılması durumunda,
8756son giren ilk çıkar yöntemibk. son giren ilk çıkar
8757son kredi merciibk. son ödünç verici
8758son kredi vericibk. son ödünç verici
8759son kullanıcıBir malı tüketmek amacıyla satın alan kişi.
8760son likidite kaynağıbk. son ödünç verici

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir