İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
8761son likidite merciibk. son ödünç verici
8762son ödünç merciibk. son ödünç verici
8763son ödünç vericiFon açıklarının piyasadan karşılanamaması durumunda, son başvuru mercii olarak fon ihtiyacını karşılamak zorunda olan kurum. Genellikle ülkelerin merkez bankalarının üstlendikleri temel işlev.
8764sonsuz esnek istemFiyatta meydana gelen çok küçük oransal bir değişme karşısında istem miktarının çok büyük oranda ve ters yönde değiştiği, diğer bir ifadeyle esnekliğin sonsuz olduğu durum.
8765sonsuz esnek sunumFiyatta meydana gelen çok küçük oransal bir değişme karşısında sunum miktarının çok büyük oranda ve aynı yönde değişmesi, diğer bir ifadeyle esnekliğin sonsuz olduğu durum.
8766sonul istemÜretilen mallara, hanehalkları ve devlet tarafından doğrudan doğruya tüketim amacıyla yöneltilen istem.
8767sonul malÜretim aşamalarından geçerek son biçimini almış ve doğrudan tüketime hazır mal.
8768sonul satışTüketim, sabit yatırım, hükümet harcamaları ve net dışsatımdan oluşan millî gelir büyüklüğü.
8769sorumluluk sigortasıbk. yükümlülük sigortası
8770sosyal açıdan gerekli emek zamanıbk. gerekli emek zamanı
8771sosyal adaletAdil, eşitlikçi, katılımcı ve uyumlu bir toplum yaratmaya dönük politikalar bütünü.
8772sosyal etkinlikSosyal iktisadi gönencin ençoklandığı üretim ve/veya tüketim düzeyi, diğer bir deyişle sosyal marjinal faydanın sosyal marjinal maliyete eşit olduğu durum.
8773sosyal faydaHerhangi bir olay, etkinlik veya politika değişikliğinin bir bütün olarak topluma sağladığı yarar, diğer bir deyişle özel yararlar ile dışsal tasarrufların toplamı. krş. kamu çıkarı, fırsat maliyeti, sosyal fayda-maliyet çözümlemesi
8774sosyal fayda-maliyet analizibk. sosyal fayda-maliyet çözümlemesi
8775sosyal fayda-maliyet çözümlemesiBir politika veya uygulamadan kaynaklanan kayıp ve kazançlar ile bunların toplumdaki farklı gruplar arasındaki dağılımını göstermek için yapılan iktisadi çözümleme. 2. Bir yatırım projesinin ulusal ekonomi açısından fayda ve maliyetlerini gösteren çözümle
8776sosyal getiri götürü çözümlemesibk. sosyal fayda-maliyet çözümlemesi
8777sosyal gönençToplumun bir bütün olarak gönenç düzeyinin daha iyi bir konumda olması.
8778sosyal güvenlik kurumlarıSosyal güvenlik sisteminde yer alan kurumlar.
8779sosyal güvenlik sistemiKamu tüzel kişiliği tarafından üstlenilen ve yurttaşların yaşamı boyunca karşılaşabileceği hastalık, kaza, ölüm, işsizlik, yaşlılık ve emeklilik gibi durumlarda yaşam koşullarını güvence altına almak amacıyla oluşturulan güvenlik sistemi.
8780sosyal hasılabk. ulusal gelir
8781sosyal hesaplarBir ekonomiye ait makro veya kesimsel büyüklüklerin milli gelir hesapları, girdi-çıktı akım hesapları ve/veya fon akımları hesabı biçiminde gösterildiği hesaplar.
8782sosyal hesaplar matrisiEkonominin farklı kesimleri arasında belirli bir dönemde millî gelir ve harcama hesapları işlemlerinin girdi-çıktı akım tablosu biçimdeki gösterimi.
8783sosyal hesaplar sistemiSosyal hesaplara dayalı sistem.
8784sosyal insanbk. toplumsal insan
8785sosyal kalkınma1. Fakirliğin azaltılması ve işlendirme yaratılması, sosyo-ekonomik politika ve kalkınmanın yönetimi, sosyal bütünleşmenin sağlanması, hükümetler arası destek hizmetleri ve uygulaması olmak üzere dört alanda yoğunlaşan ve 1995 yılında Kopenhag'da yapılan
8786sosyal maliyetbk. fırsat maliyeti
8787sosyal muhasebe1. Ekonominin farklı kesimleri arasında belirli bir dönemde millî gelir ve harcama hesapları işlemlerinin girdi-çıktı akım tablosu biçimdeki gösterimi. 2. Bir firma etkinliklerinin toplum üzerindeki etkisinin değerlendirildiği bir muhasebe yöntemi.
8788sosyal muhasebe sistemibk. sosyal hesaplar sistemi
8789sosyal planlamaBir ülkede mevcut toplumsal yapıdaki güçlü ve zayıf yönlerin belirlenerek gelecekte daha adil, etkin ve eşit bir yapı oluşturabilmek amacıyla yapılan planlama.
8790sosyal refahbk. sosyal gönenç

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir