İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
9001talep esnekliğibk. istem fiyat esnekliği
9002talep fiyat esnekliğibk. istem fiyat esnekliği
9003talep fiyat esnekliği katsayısıbk. istem fiyat esnekliği
9004talep fiyatıbk. istem fiyatı
9005talep fonksiyonubk. istem fonksiyonu
9006talep gelir esnekliğibk. istem gelir esnekliği
9007talep itişli enflasyonbk. istem enflasyonu
9008talep kaymasıbk. istem kayması
9009talep miktarındaki değişmebk. istem miktarındaki değişme
9010tam aracılık yüklenimibk. aracılık yüklenimi
9011tam bilgiİktisadi karar birimlerinin karar sürecine ilişkin tüm bilgiye sahip olmaları durumu. krş. eksik bilgi
9012tam fiyat farklılaştırmasıbk. birinci derece fiyat farklılaştırması
9013tam kamusal mal ve hizmetlerbk. orta malları
9014tam kapasiteBir işletme, kesim veya ülkede belli bir dönemde veri teknoloji koşullarında tüm kaynakların (üretim faktörlerinin) tam kullanımı halinde gerçekleştirilecek en çok üretim miktarı. krş. kapasite kullanım oranı
9015tam karşılıklı ödün ilkesiDünya ticaretini serbestleştirme çabaları çerçevesinde gümrük tarifelerinin karşılıklı görüşmelerle indirilmesinde uygulanan ve dışsatımcı ülkenin mallarına karşı ülkenin uyguladığı tarifeleri indirmesi için, karşı ülkeden dışalımını yaptığı mallara uygul
9016tam rekabetGiriş ve çıkışın serbest ve bilginin tam olduğu, türdeş mallar üretilen piyasada çok sayıda satıcı ve çok sayıda alıcı arasındaki rekabet.
9017tam rekabet piyasasıTam rekabet koşullarının geçerli olduğu, alıcı ve satıcıların tek başına fiyatı etkileyemediği piyasa diğer bir deyişle fiyat üzerinde rekabetin ve reklam etkinliklerinin olmadığı piyasa.
9018tam uzmanlaşmaUluslararası ticarette bir ülkenin sabit maliyetler ile çalışması durumunda yalnızca karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu malda uzmanlaşması. krş. kısmi uzmanlaşma
9019tam zamanında stoklama yöntemiTam zamanında üretim koşullarında kullanılan stoklama yöntemi.
9020tam zamanında üretimAramallarının tam gerekli olduğu zamanda stoklamaya gerek kalmaksızın üretime sokulduğu esnek üretimin temel ögelerinden biri. krş. kalite kontrol çemberleri, sıfır hatalı üretim
9021tamamlayıcı mal istemibk. bağlı istem
9022tamamlayıcı mallarTüketimi birlikte gerçekleşen, çapraz fiyat esnekliği negatif olan mallar. krş. ikame mallar
9023tanıtıcı etiketÜrünün yapımı, içeriği, kullanım biçimiyle ilgili bilgiler içeren etiket.
9024Tanzi etkisibk. Olivera-Tanzi etkisi
9025Tanzimat kaimeleribk. kaime
9026tarımsal destekleme alımlarıTarımsal ürün piyasalarında, hükümetin üretici gelirlerinde ya da fiyatlarda istikrarı sağlamak amacıyla önceden belirlediği destekleme fiyatından doğrudan doğruya yaptığı alımlar.
9027tarımsal destekleme politikalarıTarımsal ürünlerin sunum ve isteminin diğer kesimlere göre farklı özelliklere sahip olması nedeniyle hükümetlerin gerek üretici gelirlerinde gerekse ürün fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar bütünü.
9028tarife dışı araçlarbk. tarife dışı engeller
9029tarife dışı engellerGümrük tarifeleri dışındaki, gönüllü dışsatım kotaları, düşürüme karşı vergiler, telafi edici vergiler, dışsatım sübvansiyonları, görünmez engeller gibi dış ticarete yönelik müdahale araçlarının tümü.
9030tarife kontenjanıbk. tarife kotası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir