İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
9091tektip teslim fiyatıTüketicilerin, malın gönderildiği noktadan ne kadar uzakta olduğuna bakılmaksızın aynı navlun bedelini ödediği fiyat.
9092tektip teslim fiyatlamaTektip teslim fiyatına dayalı fiyatlama yöntemi. krş. bölgesel fiyatlama
9093telif hakkı ücretiGerçek veya tüzel bir kişiliğe lisans sözleşmesiyle devredilen hak için, hak sahibine yapılan ödeme.
9094temel dönemDizinlerde başlangıç olarak alınan ve genellikle 100 değeri verilen zaman dönemi.
9095temel ekonomik sorunbk. temel iktisadi sorun
9096temel fiyatBorsada bir hisse senedinin önceki seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile hesaplanan ve izleyen seans içinde bu hisse senedinin işlem görebileceği üst ve alt limitlerin belirlenmesinde ölçü alınan eder.
9097temel girdi-çıktı modelibk. girdi-çıktı çözümlemesi
9098temel girdilerbk. üretim faktörleri
9099temel ILO sözleşmeleribk. temel uluslararası çalışma sözleşmeleri
9100temel iktisadi sorunSonsuz istekleri karşılamada, kıt kaynakların hangi malların üretimine tahsis edilerek bu malların ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceği sorunu.
9101temel input-output modelibk. girdi-çıktı çözümlemesi
9102temel nokta fiyatlama yöntemiÜretildiği yere bakılmaksızın malın maliyetine belli bir taşıma bedelinin eklenmesiyle hesaplanmasına dayanan fiyatlama yöntemi.
9103temel puanBir taşınır değerin getirisinde işlem günü sonunda ortaya çıkan değişim.
9104temel uluslararası çalışma sözleşmeleriUluslararası çalışma sözleşmelerinin çalışma hayatıyla ilgili temel hakları kapsayan Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi, Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi, Eşit Ücret Sözleşmesi, Zorla
9105temel yıl ağırlıklı fiyat endeksibk. Laspeyres fiyat dizini
9106temerrüde düşmebk. borçları ödeyememezlik
9107temerrüt faizibk. gecikme faizi
9108temettübk. kâr payı
9109temettü getirisibk. kâr payı oranı
9110teminatbk. güvence
9111teminat mektububk. güvence mektubu
9112teminatlı akreditifbk. karşılıklı akreditif
9113temiz dalgalanmaEsnek kur sisteminde, kısa dönemli düzensiz dalgalanmaların ortadan kaldırılmasına yönelik para yetkesinin döviz kuruna müdahale ettiği bir tür gözetimli dalgalanma.
9114temsilciAracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen kişi veya işletme.
9115temsili firmaSoyutlama düzeyinde, bir piyasa ya da kesimde yer alan firmaların ortak özelliklerini yansıttığı düşünülen firma.
9116temsili tüketiciSoyutlama düzeyinde, bir piyasada yer alan tüketicilerin ortak özelliklerini yansıttığı düşünülen tüketici.
9117tepeBağılyüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimine verilen ad.
9118tepki eğrisiRakibinin tercihleri bilinirken firmanın stratejik değişken düzeyiyle ilgili en kârlı seçimini gösteren farklı fiyat ve miktar bileşimlerinin geometrik yeri.
9119tepki fonksiyonuRakibinin tercihleri bilinirken firmanın stratejik değişken düzeyiyle ilgili en kârlı seçimini gösteren fonksiyon.
9120tercihlerde benzerlik teoremibk. tercihlerin benzerliği kuramı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir