İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
9121tercihlerde geçişlilikbk. geçişlilik
9122tercihlerde tutarlılıkbk. geçişlilik
9123tercihlerin doymazlığı varsayımıbk. doyumsuzluk varsayımı
9124tercihli ticaret anlaşmasıAnlaşmaya taraf ülkelerin tek yanlı veya karşılıklı olarak belirli mallar üzerindeki gümrük tarifelerinde indirimde bulunmalarına dayanan en dar kapsamlı iktisadi bütünleşme aşamalarından biri. krş. gümrük birliği, iktisadi birlik, serbest ticaret bölgesi
9125terkip hatasıbk. iktisadi çelişki
9126ters müzayedebk. açık eksiltme
9127ters repoBir taşınır değerin belli bir tarihte, belli bir fiyattan geri alım koşulu ile satılması.
9128tersine artan oranlı vergi1. Matrah arttıkça ortalama vergi oranının giderek azaldığı vergi. 2. Uygulanan vergi oranı aynıyken kişilerin gelirlerinin artmasına bağlı olarak vergi yüklerinin azaldığı vergi.
9129teşebbüsbk. girişim
9130teşkilatlanmamış borsabk. borsa dışı piyasa
9131teşvik parasıbk. satış özendirme primi
9132teyitli akreditifAkreditifi açan amir bankanın bildirimci bankaya akreditifi teyit etmesi talimatını verdiği ve böylece bildirimci bankanın da açılan akreditifi teyit ettiği akreditif türü.
9133teyitsiz akreditifBildirimci bankanın rolünün yalnızca akreditifi açıldığını bildirmekten ibaret olduğu ve ödeme konusunda herhangi taahhüt üstlenmediği akreditif türü.
9134tezgahüstü piyasabk. borsa dışı piyasa
9135tımarOsmanlı İmparatorluğu toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin akçeye kadar olan topraklardan alınan vergi.
9136ticaret borsalarıbk. ürün borsaları
9137ticaret unvanıbk. ticari marka
9138ticaret ve hizmet markalarıbk. ticari marka
9139ticari banka parası1. bk. kaydi para 2. Banka kartı, tele ödeme ve internet ödemeleri gibi elektronik ödemelerde veya çek ödemelerinde kullanılmak üzere karşılığı ticari bankalarda bulunan vadesiz mevduatlar.
9140ticari işletmede teslimbk. E grubu
9141ticari kapitalizmbk. merkantilizm
9142ticari markaTicari eşyalar üzerine konulan ve o eşyayı üreten veya satanı tanıtmaya, ayırt etmeye yarayan özel işaret marka.
9143Tinbergen kuralıBirbirinden bağımsız çok sayıda politika hedefine ulaşmak için hedefe eşit sayıda politika aracı kullanılması gerektiğini ifade eden ve J. Tinbergen'in ileri sürdüğü kural.
9144TL interbank işlemleribk. bankalararası para piyasası
9145Tobin işlem vergisibk. Tobin vergisi
9146Tobin vergisiKısa vadeli sermaye hareketlerinin neden olacağı istikrar bozucu etkilerini azaltmak amacıyla dövizle yapılan uluslararası işlemlerden alınan ve ilk kez 1978 yılında J. Tobin tarafından önerilen çok küçük oranlı bir vergi. Bu verginin alınmasını savunanla
9147toparlanmaBir dizgenin üzerindeki dış etkilerin kalkmasıyla başlangıçtaki duruma dönmesi.
9148toplam değişken maliyetBelirli bir dönemde üretim sürecinde kullanılan değişken girdiler nedeniyle katlanılan maliyetlerin toplamı.
9149toplam faydaBir tüketicinin tükettiği tüm mal ve hizmetlerden elde ettiği fayda.
9150toplam fiziki ürünbk. toplam ürün

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir