İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
9151toplam fiziki verimlilikbk. toplam ürün
9152toplam harcama yaklaşımıbk. massetme yaklaşımı
9153toplam kalite kontrolüHer işçinin yaptığı işin kalitesinden sorumlu olduğu, ayrıca yapılan işin kalitesinin hemen bir sonraki işin yapılışı sırasında bütünsel olarak kontrol edildiği ve bu yolla sıfır hatalı üretimin amaçlandığı esnek üretimin temel ögelerinden biri olan üreti
9154toplam maliyetToplam değişken maliyet ile toplam sabit maliyet toplamı.
9155toplam sabit maliyetBelirli bir dönemde üretim sürecinde kullanılan sabit girdiler nedeniyle katlanılan maliyetlerin toplamı.
9156toplam sermaye-hasıla oranıKesimsel sermaye-hasıla katsayılarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanan ve tüm ekonomi için geçerli olan sermaye-hasıla oranı.
9157toplam ürün1. Diğer üretim faktörleri sabitken, bir üretim faktörünün farklı miktarlarıyla üretilebilecek ürün miktarı. 2. Bir firmanın belirli bir dönemde üretebileceği ürün miktarı.
9158toplu satışŞirket sermayesinin %10'undan fazlasını oluşturan hisse senetlerinin toplu halde satılması.
9159toplumsal altyapıbk. altyapı 2
9160toplumsal artıkbk. artık
9161toplumsal insanKendi çıkarlarını ön planda tutmadan, devlete ve topluma elinden geldiği ölçüde görev ve iyi niyet duygusuyla hizmeti amaçlayan birey. krş. iktisadi insan
9162toplumsal olarak gerekli emek zamanıbk. gerekli emek zamanı
9163toplumsal üstyapıbk. üstyapı
9164toprak kirasıbk. rant
9165toptan satışMalların büyük hacimlerde veya çok miktarda, doğrudan tüketicilere değil, perakendecilere satılmasına dayanan satış biçimi.
9166toptancıToptan satış yapan gerçek ya da tüzel kişi.
9167toptancı haliToptancıların bulunduğu hal.
9168Toyota üretim sistemibk. yalın üretim sistemi
9169toyotizmbk. esnek üretim sistemi
9170trampa ekonomisibk. takas ekonomisi
9171transfer fiyatlandırmasıbk. aktarım fiyatlandırması
9172transfer fiyatlandırması yoluyla kazançbk. örtülü kazanç
9173transfer fiyatlandırması yoluyla kazanç dağıtımıbk. örtülü kazanç
9174transfer ödemeleri çarpanıbk. transfer ödemeleri çoğaltanı
9175transformasyon eğrisibk. üretim olanakları eğrisi
9176transit ülkebk. geçiş ülkesi
9177TRİPTİKbk. gümrüklerden geçiş karnesi
9178TRİPTİK karnesibk. gümrüklerden geçiş karnesi
9179tröstAzel piyasasında, aynı malı üreten birbirine rakip iki veya daha fazla firmanın aralarındaki rekabeti önleyerek kârlarını artırmak amacıyla hukuki varlıklarını sona erdirip tek bir firma altında birleşmeleri.
9180trust fonbk. güven fonu 1

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir