İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
9271uluslararası anamalbk. sermaye 2
9272Uluslararası Atom Enerjisi AjansıNükleer teknolojilerin dünya çapında güvenli bir biçimde geliştirilmesi, güvenliğinin sağlanması ve barışçıl olarak kullanılması gibi amaçlarla 1957 yılında Birleşmiş Milletler içinde kurulan ve merkezi Viyana'da bulunan örgüt.
9273uluslararası borçluluk dengesiBir ülkenin dış dünya ile toplam varlık ve yükümlülüklerini miktar, tür ve vadelerine göre ayrıştırarak ülkenin net borçlu ya da alacaklı olduğunu, ülkenin belli bir andaki uluslararası yatırımlarının durumunu gösteren hesap. Bu hesaptaki artış cari işlem
9274Uluslararası Çalışma BürosuUluslararası Çalışma Örgütünün etkinliklerini yöneten ve eşgüdümünü sağlayan Uluslararası Çalışma Örgütü sekreteryası. krş. Uluslararası Çalışma Örgütü
9275uluslararası çalışma konferansıUlusalararası Çalışma Örgütü tarafından üye ülkelerin işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla her yıl düzenlenen ve temel uluslararası çalışma sözleşmeleri ve uluslararası çalışma tavsiyeleri konuları ile üye ülke uygulamalarının değerlendiri
9276uluslararası çalışma ölçünleriAdaletsiz ve insanlık dışı çalışma koşullarını ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası çalışma sözleşmeleri ile uluslararası tavsiye kararlarınca belirlenen normlar.
9277Uluslararası Çalışma ÖrgütüUluslararası çalışma sözleşmeleri ve uluslararası tavsiye kararları aracılığıyla tüm dünyada sosyal adaleti geliştirmek, uluslararası düzeyde insan ve emek haklarını korumak amacıyla 1919 yılında kurulan ve 1946 yılında Birleşmiş Milletler'in ilk uzmanlık
9278uluslararası çalışma sözleşmeleriDernek kurma, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı, zorla çalıştırma ve çocuk emeğinin yasaklanması, çalışma hayatında ayrımcılığın yok edilmesi, çalışma yönetimi, endüstriyel ilişkiler, işlendirme politikası, çalışma koşulları, sosyal güvenlik, iş güvenliğ
9279uluslararası çalışma standartlarıbk. uluslararası çalışma ölçünleri
9280uluslararası çalışma tavsiyeleriUluslararası çalışma sözleşmelerinin kapsadığı konularda politika geliştirme, yasama ve uygulama konularında rehberlik görevi üstlenen Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin işçi-işveren-hükümet üçlüsü tarafından kabul edilen a
9281Uluslararası Çalışma Teşkilatıbk. Uluslararası Çalışma Örgütü
9282Uluslararası Denkleştirme Bankasıbk. Uluslararası Denkleştirme Bankası
9283Uluslararası Ekonomik İşbirliği BankasıÜye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve bu ülkelerin iktisadi gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Bulgaristan, Macaristan, Doğu Almanya, Moğolistan, Polonya, Romanya, Çekoslavakya ve Sovyetler Birliği tarafından 1963 yılında imzalanan anlaşmay
9284Uluslararası Ekonomik İşbirliği Örgütübk. Uluslararası İktisadi İşbirliği Örgütü
9285Uluslararası Enerji AjansıÜye ülkelere güvenilir, kesintisiz, temiz enerji sağlamak, alternatif enerji kaynaklarını geliştirmek ve enerji kullanımında etkinliği artırmak gibi konularda enerji politikası danışmanlığı yapmak amacıyla 1974 yılında kurulan ve 26 üyeden oluşan uluslara
9286Uluslararası Finans Kurumubk. Uluslararası Finansman Kurumu
9287Uluslararası Finansman KurumuAz gelişmiş ülkelerdeki büyümeyi artırmak, yoksulluğu azaltmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için özel kesim yatırımlarına devlet güvenceli kredi sağlamak amacıyla 1956 yılında 31 üye ülkeyle kurulan ve 2007 yılında 179 üyeye ulaşan Dünya Bankası Gru
9288uluslararası fiyat farklılaştırmasıDışsatıma yönelik üretim yapan büyük bir firmanın ürettiği mallar için iç ve dış piyasalarda farklı fiyatlar uygulaması.
9289uluslararası gözetim şirketleriUluslararası ticari kuralların gereği olarak mevzuat, satış akdi veya akreditifler gereğince tartı ve çözümleme yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, ticarete konu olan malda aranan özelliklerle ilgili kalite kontrol ve tartı işlemlerini yaparak ilgili
9290Uluslararası Hava Taşıma KurumuHavayolu ile yapılan ticari taşımacılığı geliştirmek ve güvenli, düzenli olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla 1945 yılında kurulan uluslararası kurum.
9291uluslararası hazır parabk. uluslararası rezervler
9292Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonuİşçi sendikalarının üye oldukları, 1949 yılında merkezi Brüksel olarak kurulan ve Kasım 2006 tarihinde Dünya Emek Konfederasyonu ile birleşerek olan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonuna dönüşen üstbirlik.
9293Uluslararası İktisadi İşbirliği ÖrgütüDoğu Avrupa ülkeleri arasındaki piyasa temelli işbirliğini geliştirmek amacıyla 1991 yılında Uluslararası Yatırım Bankası ve Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyinin birleşmesiyle kurulan örgüt.
9294uluslararası iktisatÜlkeler arasındaki iktisadi ilişkilerin tüm yönlerini inceleyen iktisadın bir alt dalı.
9295Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasıİkinci Dünya Savaşı sonrasında tahrip olmuş ülkelerin yeniden imarı için uluslararası sermaye piyasasından borçlanıp, üyelerine ticari bankalardan daha düşük faizli kredi sağlamak amacıyla 1944 yılında Bretton Woods Anlaşması ile kurulmuş ve 1946 yılında
9296uluslararası işgücü akımlarıİnsanların çalışmak için geçici olarak veya yerleşmek amacıyla bulundukları ülkeden başka ülkelere göç etmeleri.
9297Uluslararası Kalkınma Ajansıbk. Uluslararası Kalkınma Birliği
9298Uluslararası Kalkınma BirliğiDünyanın en yoksul ülkelerine yardımda bulunarak ve faizsiz kredi vererek bu ülkelerde iktisadi büyümeyi sağlamak, gelir eşitsizlikleri azaltmak ve insanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 1960 yılında kurulan ve 2007 yılında 185 üyesi olan Düny
9299uluslararası kiralamaKiralama kuruluşu ile kiralayanın farklı ülkelerde bulunduğu kiralama.
9300Uluslararası Kredi ve Yatırım Sigortacıları BirliğiDışsatım kredilerinde ve yabancı yatırımlarda sigorta ilkelerinin uluslararası düzeyde kabulü için çalışmak, üyelerarasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla 1934 yılında Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere arasında kurulmuş, bugün üye sayıs

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir